02-10-06

Fietsers winnen het pleit in O-L-Vrouwestraat

OLVstraat1

Bij de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt er rekening gehouden met de wens van de fietsers om in tegenrichting naar de Grote Markt te kunnen rijden. Hoewel verboden, doet bijna elke fietser dat nu al. Het stadsbestuur dat het eerst anders zag, draait bij.

Ik beken dat ik elke keer als ik naar het stadhuis fiets, de wegcode overtreed. Komende van het Plein en de Groeningestraat rij ik rechtdoor de Onze-Lieve-Vrouwestraat in, de kortste weg naar de Grote Markt. En ik ben lang niet de enige fietser die daar een boete riskeert. Het is een beetje wringen en oppassen voor het eenrichtingsverkeer van auto's in de tegenrichting, maar precies omdat het zo smal is, matigen de wagens hun snelheid. En zeggen dat die smalle straat ooit gedeeld werd door auto's in beide richtingen èn de tram!

Binnenkort start een nieuwe fase in de vernieuwing van het historische stadscentrum: de heraanleg van Onze-Lieve-Vrouwestraat, Begijnhofstraat, Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerestraat, omgeving OLV-kerk en riolering Begijnhofpark. De aangestelde ontwerpers, de vereniging NV Arcadis-Gedas - BVBA JPLX - bureau Michel Delvigne leverde al een eerste globaal schetsontwerp in. Op 22 augustus jl. keurde het stadsbestuur de schets goed op voorwaarde van: "parkeerplaatsen te voorzien in de O-L-Vrouwestraat en geen tweerichtingsverkeer voor fietsers".

Het stadsbestuur is intussen op zijn stappen teruggekeerd. Een nota van de stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur deed hen inzien dat tweerichtingsverkeer voor fietsers in de O-L-Vrouwestraat essentieel is. Dat komt tot uiting in de vaststelling dat nu al veel fietsers het verbod on in tegenrichting te rijden negeren. Overigens heeft het stadsbestuur de fietsers zelf de pap in de mond gegeven. Bij de heraanleg van de aansluitende Groeningelaan is het vroegere eenrichtingsverkeer voor fietsers afgeschaft. Een fietsverbinding tussen het Plein en de Grote Markt in de twee richtingen ligt dus voor de hand.

Het ontwerperssyndicaat had dat ook zo geschetst. Dat mag dus zo blijven. In de O-L-V-straat komt een laad- en loszone van 12 meter en twee parkeerzones voor 12 stalplaatsen met telkens drie parkeervakken. Voor de fietsers komt er in tegenrichting een fietssuggestiestrook. De rijweg wordt uitgevoerd in asfalt, afgeboord door een greppel in mozaïekkeien. De parkeervakken krijgen de vorm van 'parkeerhavens', ingewerkt in de trottoirs, ook in mozaïekkeien. Visueel maakt dat de rijweg smaller, wat de verkeerssnelheid zal vertragen.

07:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, verkeer, fiets |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.