30-09-06

KMO-zone naast natuurgebied: moeilijkheden zoeken

duma1

Het zit er bovenarms op in de Torkonjestraat: heftruckbedrijf NV Duma krijgt een pv van bouwovertreding aangesmeerd en ziet zijn milieuvergunning geweigerd. De groothandel maakt volop gebruik van zijn zichtlocatie aan de E17, maar dat blijkt nu niet de bedoeling te zijn van de plannenmakers. Men wil dat de vorkliftverkoper meer rekening houdt met het nabije stadsgroen Marionetten en het geplande Preshoekbos (stadsrandbos). Of hoe een beperkte KMO-zone en een natuurgebied heel moeilijke buren zijn.

De vrolijke kleuren van het uitgestalde hef-, duw- en trektuig en de Vlaamse en Waalse vlag op de hoogste kraan trekken de aandacht van de chauffeurs op de E17 en de Torkonjestraat. NV Duma ligt uitstekend om gezien te worden en de firma maakt daar ongegeneerd gebruik van. Hoe zou je zelf zijn?

Duma is gevestigd op een beperkte zone voor enkele KMO's in een uithoek van de Kortrijkse deelgemeente Marke. De zone is als het ware een enclave in een uitgestrekt groengebied. Het is alsof de plannenmakers indertijd dachten dat ze het nieuwe groen, waarvan in de streek zeker geen overvloed is, moesten compenseren. De verzuchting van elke deelgemeente om een eigen bedrijventerrein te hebben, is ook niet vreemd aan de gewaagde combinatie.

Dat daar ooit vodden van moesten komen, stond in de sterren geschreven. Het is zover. In februari vorig jaar stuurde de stedelijke directie stadsplanning de milieupolitie naar NV Duma voor de vaststelling van een reeks bouwovertredingen. Tegen de afspraken in stalde Duma heftoestellen op zijn gazon, waren de wegen uitgebreid op het terrein van de firma en was er een tweede toegang uitgevend op de Torkonjestraat gerealiseerd. Voor die aanlegwerken is uiteraard een bouwvergunning nodig, waarover Duma niet beschikte, maar ook het uitzetten van 'rollend materieel' op onverharde grond (pelouze) is milieu- en bouwvergunningsplichtig. Ook de Vlaamse milieuinspectie stelt een overtreding vast: de milieuvergunning die Duma heeft, dekt niet alle uitgeoefende activiteiten en de vergunningsvoorwaarden worden niet genoeg nageleefd.

Als reactie op die processen-verbaal dient Duma in oktober 2004 een bouwaanvraag in. Voor het ontwerp tekent NV Topokor. Het blijkt al ras dat de aangevraagde wijzigingen van het terrein niet kunnen volgens de stedenbouwkundige diensten. Men struikelt vooral over teveel extra verhardingen en over het voornemen om kranen en andere bouwmachines tentoon te stellen op het gazon. Als compromis komt een voorstel van Kortrijk uit de bus om een aangepast dossier in te dienen en intussen toch al de toelaatbaar geachte zaken te regelen (bufferbekken en riolering).

Maar Duma laat nadien niets meer van zich horen. Wel dient Duma in maart 2006 een milieuvergunningsaanvraag in. De stedelijke directie Leefmilieu gaat te rade bij de collega's van stadsplanning en die constateren dat de aanvraag gebaseerd is op de ongewijzigde bouwplannen die eerder werden afgekeurd. Het terrein achteraan de bedrijfsgebouwen, palend aan het domein van het kasteel van Sint-Anne, een onderdeel van stadsgroen Marionetten, wil Duma volledig verharden en de hele strook bovenaan de talud van de E17 wil men volzetten met heftrucks.

Het komt tot onderhandelingen tussen Duma, zijn architect Topokor en de directie Leefmilieu. Er wordt zelfs een compromis bereikt. Daarin staat dat de tweede ingang van Duma kan geregulariseerd worden. Maar voor de rest dient Duma in te binden. Een extra voorwaarde is dat de hoogte van de tentoongestelde kranen niet boven het gebouw mag uitsteken. Dat wil zeggen dat de kraan met de vlaggen van beide Belgische Gewesten naar beneden moet. De afspraak is dat Duma voor eind juni 2006 met een nieuw uitvoeringsplan voor de proppen komt.

Maar halverwege juli zijn die aangepaste plannen nog steeds niet in de bus gevallen van het stadhuis. De directie Leefmilieu is dan het wachten moe en adviseert het stadsbestuur om de aangevraagde milieuvergunning simpelweg te weigeren. Zelfs het verlenen van een vergunning op proef wordt ten zeerste afgeraden. En zo luidt ook de beslissing van het stadsbestuur. Hoe het nu verder moet, weet ik niet. Wettelijk bezien kan Duma voortaan alleen nog zijn activiteiten uitoefenen volgens zijn lopende vergunning. Dat wil zeggen dat al dat uitgestald bouwmaterieel illegaal staat opgesteld. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Interessant is een van de beschouwingen waarmee het stadsbestuur zijn draconische beslissing motiveert. Het overweegt "dat de inrichting gelegen is nabij het Stadsgroen Marionetten en het toekomstig Stadsrandbos; dat in functie van de bestemming van deze aanpalende natuurgebieden het visuele aspect van deze omgeving zeer belangrijk is; en dat de industriegebieden in deze opgelegd worden om een degelijk groenscherm aan te leggen". In die redenering, waar ik volkomen achter sta, getuigt het niet van een goed overwogen ruimtelijke ordening als men KMO-zones laat aanleggen aan de zoom van een natuurgebied. Het visuele apsect van het groengebied zal altijd schade lijden en anderzijds worden de KMO's in kwestie ernstig beperkt in hun activiteiten. Kortom, dat is moeilijkheden zoeken.

In de toekomst moeten wij dergelijke vergissingen vermijden. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat er naast het natuurgebied van de Venning, Kortrijk, geen plaats is voor een KMO-zone met, ocharme, ruimte voor twee showrooms.

duma2

 

29-09-06

Nieuw project sociaal wonen aan achterkant station Kortrijk

fotomarcdrukkerij

Goedkope Woning en Mobiel kopen samen de gewezen drukkerij Vandenbulcke in de Minister Tacklaan in Kortrijk. Het gaat om een geheel met woonhuis, appartementen, toonzaal en magazijn. Goedkope Woning renoveert de appartementen en het woonhuis, voor sociale verhuur. Sociaal fietsbedrijf Mobiel neemt de toonzaal en het magazijn in eigendom, voor een uitbreiding van zijn activiteiten. Het complex is uitstekend gelegen aan de achterkant van het station in Kortrijk.

Vanmorgen tekenden schepen Lieven Lybeer, voorzitter Mobiel en Gunther Debaerdemaeker, afgevaardigd bestuurder van Mobiel enerzijds en Ilse Piers, directeur Goedkope Woning en ikzelf als voorzitter van Goedkope Woning het compromis voor de aankoop van de gewezen drukkerij Vandenbulcke, Minister Tacklaan 55, 57, 57bis en 59.

Daarmee kan Ilse Piers, zeer nieuw directeur van Goedkope Woning (sociale huurwoningen in Kortrijk stad), al een eerste wapenfeit inschrijven op haar palmares. Zij breekt met een verleden waarin de sociale huisvestingsmaatschappij nauwelijks nog zocht naar mogelijkheden om bij te bouwen. Als voorzitter erger ik mij dagelijks aan de veel te lange wachtlijsten van kandidaat-huurders. De nieuwe directeur is onmiddellijk aan het prospecteren gegaan en vandaag is er al een eerste opmerkelijk resultaat.

De aankoop gebeurt samen en in overleg met het sociale fietsbedrijf Mobiel. Mobiel is gevestigd in de Bloemistenstraat 2b, juist om de hoek, en de achterkant daarvan paalt aan de gewezen drukkerij. Met de bedrijfsruimten kan Mobiel zijn ateliers uitbreiden en de toonzaal inschakelen in zijn werking.

Mobiel monteert en herstelt niet alleen fietsen voor de verkoop, maar verhuurt ook rijwielen in allerhande creatieve formules en doet intens aan fietspromotie. De ligging van het pas verworven pand aan de drukke achteringang van het station, is daarom een buitenkans. Wie in Kortrijk met de trein komt werken, studeren of een dagje doorbrengen, zal maar de straat moeten oversteken om een perfect onderhouden fiets ter beschikking te krijgen. Pas enkele dagen geleden maakte de NMBS bekend dat zij de achteringang van het station zal vervangen door een modern gebouw met verschillende voorzieningen.

Goedkope Woning koopt een eengezinswoning en drie ruime appartementen (twee slaapkamers). Het is de bedoeling alles grondig te renoveren. De woning zal in huur gegeven worden aan een groot gezin; daarom worden achteraan de woning de koterijen afgebroken en wordt  daarvan een stadstuin gemaakt. De appartementen, die boven het magazijn en de toonzaal zijn gebouwd, worden uitgerust met hedendaags comfort.

Het aangekochte pand heeft een grootte van 8a 95 ca. De koopprijs is 400.000 euro. Daarvan betaalt Goedkope Woning 212.000 euro voor het huis (met aanbouwsels) en de appartementen, en Mobiel 188.000 euro voor magazijn, toonzaal en achterliggende gronden. Een eerder bodemonderzoek wees uit dat de grond niet gesaneerd dient te worden.

Hiermee krijgt Goedkope Woning een extra kans om haar wachtlijsten te verminderen. De maatschappij heeft 1420 sociale woongelegenheden in verhuur. De wachtlijsten schommelen rond het duizendtal kandidaat-gezinnen. Enkele weken geleden werd de bouw aanbesteed van 9 appartementen bij de reeds gerealiseerde 11 appartementen in de Vaartstraat (verbouwing voormalige drukkerij Soenen). Ondertussen loopt de procedure voor de bouw van een flatgebouw met 36 appartementen aan de Gentpoort en een flatgebouw met 17 appartementen aan de Meensestraat. De start van beide bouwprojecten mag verwacht worden in de loop van volgend jaar.

Zie ook: http://www.mobiel.be en http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/post/3662711/g...

28-09-06

Kioto op Overleie

overl1

In Kortrijk wordt voor de derde keer naeen een actie opgezet in een bepaalde wijk, Overleie nu, om de bewoners te helpen met energiebesparing. De vorige acties hadden als gevolg dat de mensen die meededen, voortaan 12 maanden elektriciteit en gas krijgen voor de prijs van 11 maanden. En het milieu vaart er ook wel bij. "Kioto" heet de stedelijke actie, met een knipoog naar Kyoto.

Kyoto is een stad in Japan waar in 1997 een wereldverdrag werd opgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Men spreekt soms ook van het Klimaatverdrag. De industrielanden kwamen er akkoord om minder broeikasgassen zoals CO² (in rook) door de schouwen te laten ontsnappen. Die gassen veroorzaken een grondige verandering van het klimaat en zouden op de duur kunnen leiden tot grote rampen.

De actie die milieuschepen Philippe De Coene nu al een drietal jaar op poten zet in Kortrijk, draagt de naam 'Kioto'. Dat staat voor "Klimaatplan is Ook Thuis Onmisbaar". Het is een project om gezinnen aan te moedigen ernstig te besparen op hun gas en elektriciteit. Dat is goed voor het milieu, maar eveneens voor de portemonnee van die gezinnen. De gemiddelde besparing per gezin bedroeg 9%. De eerste acties zijn gevoerd in sociale woonwijken (Sioenwijk en Kapel ter Bedehof), met medewerking van Goedkope Woning. De actie wordt nu voortgezet in andere wijken. Thans komt Overleie aan de beurt.

De actie bestaat uit drie onderdelen. De gezinnen die willen meedoen, krijgen een gratis energie-audit; dat is een onderzoek door een specialist om te zien hoe men met kleine ingrepen veel kan besparen zonder aan comfort in te boeten. Voorts krijgen de deelnemers een shoppingtas met daarop een reclameboodschap voor de Kioto-actie. het zijn tassen in katoen met lange handvaten. En ten slotte is er nog een aanmoedigingsgeschenk voor alle deelnemers, iets wat kan gebruikt worden om energie te besparen. De hele actie wordt begeleid door een team van de Bond Beter Leefmilieu (door de stad aangesteld voor 4.400 euro).

De actie past in de milieuovereenkomst die Kortrijk heeft afgesloten met het Vlaamse Gewest en die de stad aanzienlijke subsidies oplevert. De overeenkomst met Kortrijk gaat verder dan die met de meeste andere gemeenten. Ook de Federale Regering steunt het project: staatssecretaris Els Van Weert, spirit, geeft Kortrijk een toelage van 30.000 euro. Op het kabinet van de staatssecretaris werkt Kortrijkzaan Jan Dhaene, sp.a. Voorts doet ook Eandis, werkmaatschappij van Gaselwest, zijn duit in het zakje.

Voor de energie-audits is prijs gevraagd bij MilieuAdviesWinkel (Gent), Zonnewindt (Klerken) en BVBA E-Ster (Gent). Hoewel alle offertes voldeden, was die van E-Ster niet alleen het goedkoopst, maar ook het best: de deelnemende gezinnen krijgen van E-Ster zelf meetapparatuur ter beschikking. De opdracht wordt dan ook aan E-Ster toegewezen (12.100 euro).

Voor de shoppingtassen waren er offertes van Eurogifts (Wervik) en OSU International (Kortrijk). De Kortrijkse firma deed de gunstigste bieding en krijgt dan ook de opdracht (338,2 euro).

Voor de aanmoedigingsgeschenken dacht men eerst aan aankoopbonnen bij doe-het-zelf-zaken. Maar Gamma noch Brico-Plan-it vonden het de moeite waard om een offerte in te dienen. Daarom opteert het stadsbestuur voor een andere formule. De Directie Leefmilieu zal na een telefonische rondvraag zelf een waaier aan energiebesparende snufjes kopen bij Kortrijkse leveranciers. Er wordt gedacht aan spaarlampen, spaardoucheknoppen, tochtstrips enzovoort. Bij de lancering van het Kiotproject op Overleie zal het buurtcentrum, dat volop zijn medewerking verleent, een 'markt' organiseren waarop de deelnemende gezinnen iets gratis kunnen komen kiezen.

27-09-06

Zelfs wadi's op zeer groen Deltapark (industriezone Vlieberg)

 

Rond de Luipaardstraat komt een driedelig industriepark op het grondgebied van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem, het 'Deltapark', op de zuidoostelijke flanken van de Vlieberg. Intercommunale Leiedal, die het megaproject ontwikkelt, opteert voor een hoogwaardige aanleg, met zeer veel, goed overdacht groen, windmolens en wandel- en fietsvoorzieningen. Veel aandacht gaat naar een ecologische waterbeheersing: er komen grachten, bufferbekkens met natuurlijke oevers en zelfs 'wadi's'. Die aanlegwerken gaan binnenkort in aanbesteding.

Leiedal zal zijn uiterste best moeten doen om met zijn 'park' het mooie landschap te evenaren. De glooiingen zijn nu nog grotendeels landbouwgrond, gedeeltelijk het resultaat van volgestorte kleiputten die opnieuw overdekt werden met teelaarde. Het gaat om 45 hectare in een eerste fase, gesitueerd aan de Zwevegemse kant van de E17, van aan de Oudenaardsesteenweg (N8) tot over de Luipaardstraat. In Zwevegem eindigt het Deltapark aan de enkele jaren geleden aangelegde ontsluitingsweg N391. 

Wegen

Leiedal schakelde het studiebureau D'Hondt (Kortrijk) in voor het ontwerpen van wegen en afwatering. Voor de groeninkleding werd een beroep gedaan op een heuse landschapsarchitect, Paul Deroose (Jabbeke). De definitieve plannen zijn nu goedgekeurd door de Kortrijkse gemeenteraad en de werken kunnen aanbesteed worden. Het gaat om een pakket opdrachten van niet minder dan 5.323.368 euro.

Het industriepark vergt nogal wat nieuwe toegangswegen. Aansluitend op het rondpunt van de N391 wordt er een hoofdweg, met middenberm, aangelegd van 450 meter. Loodrecht daarop komen twee dreven, een 'Bovendreef' van 850 meter en een 'Benedendreef' van 300 meter. Waar de hoofdweg de dreven kruist, gaan er rotondes zijn. De Bovendreef krijgt nog een extra verbinding (150 meter) met de Keizersstraat in de Harelbeekse Keizershoek. Alle wegen worden uitgevoerd in asfalt.

De fietsers worden in het Deltapark op hun wenken bediend. De bestaande, kronkelende Luipaardstraat wordt een exclusief voor fietsers bestemde weg, 3 meter breed, in asfalt. Tussen de Bovendreef en de Oudenaardsesteenweg (rotonde Cowboy Henk) komt een nieuwe fietsverbinding. En rakelings langs het Deltapark loopt het onlangs geopende fietspad op de oude spoorlijn Kortrijk-Ronse. Ook op de N391 zijn de vrijliggende fietspaden in orde.

Afwatering

Met Aquafin is een vernuftig systeem van afwatering afgesproken. Alles is erop voorzien om afvalwater en regenwater apart af te voeren. De lozingen gaan de riool in die verbonden wordt met de collector langs de N391. Het regenwater gaat naar de Pluimbeek via een netwerk van regenwaterriolen, open grachten en wadi's. Een wadi (een woestijnwoord!) is een ondiepe poel die het oppervlaktewater een tijdlang kan opvangen tot het op natuurlijke wijze wegsijpelt of verdampt. Er komen 4 wadi's langs de Luipaardstraat.

Langs de oude spoorwegbedding (gewezen lijn naar Ronse) en aan de voet van de berm van de E17 moeten afwateringsgrachten zorgen voor een vertraagde afvoer naar de beek. Aan de Keizershoek ligt een natte plek die wordt uitgebreid. Een nieuwe poel moet er de omgeving droog houden. Op vraag van de brandweer wordt een blusvijver gegraven aan de inkom van het Deltapark. Om te voorkomen dat elk bedrijf zijn eigen bufferbekken zou moeten graven, komen er een reeks collectieve bekkens, die ook kunnen dienen als blusvijver.

Groen

Het woord 'park' in de naam is geen leugen. Er wordt kwistig omgesprongen met allerhande groen en natuurelementen. Waardevolle bomen die er nu staan, worden zoveel mogelijk behouden. Beide dreven worden opgesmukt met niet minder dan 2 keer 3 rijen hoogstammen: aan beide zijden een rij op de openbare weg en daarachter nog eens een dubbele rij in de private parkings. Als landschapselement kan dat tellen!

In (de middenberm) en om de toegangsweg worden een reeks hoogstammen 'gestrooid', als waren het zaailingen. Alle wegbermen worden ingezaaid en krijgen een haag. Er komt eveneens een haag langs de Oudenaardsesteenweg. Voor de berm van de E17 komt een 'visuele berm' van 1,2 m hoog die ingezaaid wordt. En langs de N391 komt tussen de bufferbekkens en de blusvijver over 140 meter een groen scherm. 

Natuur

In het hele ontwerp wordt veel belang gehecht aan de natuur in het Deltapark. Het plan spreekt van een 'ecologisch circuit', en dàt op een industrieterrein! De natte hoek met kikkers, padden en salamanders en het waardevolle moerasbosje aan de Keizersstraat worden bewaard en uitgebreid. Zowat 6.000 m² krijgt een natuurinrichting. Een nieuwe poel, een omgelegde gracht, rietzomen en droog struweel moeten er de natuur alle kansen geven.

Bij de oude spoorwegbedding, thans fietspad, hoopt men dat de groene berm en de afwateringsgracht ernaast zich kan ontwikkelen tot een strook vol leven. In de gracht worden drempeltjes aangebracht om zo lang mogelijk in het jaar water te houden.

Zoals gezegd komt er over de volle lengte van de grens met de N391 een groene strook tussen de bufferbekkens. De bufferbekken zullen zacht oevers krijgen met een beperkte helling om watervogels te lokken. Ook hier krijgt de natuur vrij spel. Langs de Luipaardstraat, fietspad, komt een groenstrook met een breedte van 30 meter, met wadi's, bomen en gras. En de groenberm naast de E17 krijgt een verantwoorde natuurlijke beplanting.

Nu nog hopen dat er in al die natuur- en parkelementen ook bedrijven landen die extra tewerkstelling kunnen bieden. Maar te horen aan de steeds weerkerende klaagzang over het tekort aan uitgeruste industriegronden in onze streek, zal dat geen probleem zijn.

26-09-06

Kortrijk 11% veiliger in eerste helft 2006

veiligheid

De criminaliteit in Kortrijk is in de eerste helft van 2006 gedaald met 11%. Dat blijkt uit de cijfers die gisteren in de Politieraad zijn bekendgemaakt. De daling, gemeten op basis van het aantal uitgeschreven PV's, doet zich voor in alle klassen misdrijven. Opvallend is de daling met 22% van de misdrijven 'tegen de persoon en het gezin' (slagen en verwondingen, seksuele misdrijven, stalking, weigering bezoekrecht, enzovoort). Geruststellend is de daling van de rubriek 'diefstal met geweld' met liefst 43%.

Er zijn partijen die van veiligheid een thema willen maken in de stembusslag voor de gemeentehuizen. Het is uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. En ieder feit waarvan een burger het slachtoffer wordt, is er een te veel, alleen al voor de traumatische gevolgen voor het slachtoffer in kwestie en de mensen in zijn omgeving.

Daarom is het verheugend vast te stellen dat de criminaliteit in Kortrijk in de eerste helft van 2006 zowat 11% lager ligt dan in de eerste helft van 2005. In de eerste zes maanden van 2005 noteerden de politiestatistieken in Kortrijk 4017 feiten; een jaar later waren dat er 3592.

Opgesplist over de verschillende soorten misdrijven, kon ik op de Politieraad alleen de cijfers vernemen voor de hele politiezone VLAS (Lendelede en Kuurne incluis). Opvallend is de algemene afname van de diefstallen met geweld en afpersing: van 91 naar 52. Piekmaanden van 20 feiten en meer zoals in de voorgaande jaren zijn in 2006 nog niet genoteerd. Het aandeel van de handtassendiefstallen is enorm afgenomen, met een daling van 32 naar 11 feiten. Verergerd zijn de diefstallen die gewapenderhand werden gepleegd (van 7 naar 12) en de inbraken in gebouwen (van 308 naar 368).

Alle andere soorten diefstallen zijn gelukkig niet gestegen: 42 autodiefstallen zoals vorig jaar, 5 motordiefstallen zoals vorig jaar, 423 fietsdiefstallen i.p.v. 493, 127 winkeldiefstallen i.p.v. 146, 161 diefstallen uit voertuigen i.p.v. 189, en 514 andere diefstallen tegen 635 vorig jaar.

Bij de inbraken in gebouwen, gestegen van 308 feiten naar 368, valt het op dat de inbraken in woningen nauwelijks meer stijgen maar te hoog blijven (188 tegen 186). Opmerkelijk is de algemen toename van het aantal inbraken in niet-woongebouwen: scholen, ontmoetingscentra, welzijnsinstellingen, cafés, sporthallen enzovoort. De inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond voor middernacht. De kraken in andere gebouwen worden ook uitgevoerd op woensdag en zondag, vooral dan na middernacht.

Een andere ergerlijke stijging valt te noteren bij vandalisme: van 388 naar 465. Deze keer ging het vooral om beschadigingen van wagens. Maar het volstaat dat enkele jongeren met het zot in de kop op tocht gaan om auto's te bekrassen om de cijfers ferm op te drijven.

Een andere in het oog springende stijger is de categorie midrijven tegen de seksuele moraal: van 23 naar 27 feiten. Toch zou normaliter ook hier een daling waar te nemen zijn, ware daar niet die exhibitionist die in verschillende parken een optreden ten beste gaf. Daardoor stegen de feiten van openbare zedenschennis van 22 naar 27. Inmiddels is de dader gevat.

Goed voor de rust in de buurten is de aanzienlijke daling van de misdrijven die onder de term "belaging" vallen: van 94 naar 70 (twee jaar geleden nog 108). Daaronder begrijpt de politie misdrijven zoals stalking, seksuele bedreiging en pesterij.

Zoals al gemeld, blijft het aantal autodiefstallen laag: zoals vorig jaar 42 feiten. Vooral in het weekend loopt het blik op wielen het risico gepakt te worden. Hotspots zijn vooral de grote parkings. Autodieven zijn het meest belust op het merk Ford: 4 Escorts, 5 Fiësta's en 3 andere Fords. Maar ook Mercedes (4 diefstallen), Opel (6) en Volkswagen (4, waaronder 2 Golfs) blijven in trek.

25-09-06

 

 

Advertentie:

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN NOG 12 DAGEN

Kies een kandidaat met een hart voor Kortrijk

 

Uw dagelijkse berichtgever

Marc Lemaitre

lijst 1 sp,a-spirit

4de plaats

23:32 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezingen |  Facebook |

KVK wil naar eerste en moet dus camera's aanpassen

KV Kortrijk wil naar eerste nationale in de voetbalcompetitie. Voorwaarde daartoe is uiteraard dat de 'kerels' genoeg punten behalen. Maar een koninklijk besluit formuleert een extra voorwaarde: de camerabewaking moet aangepast worden. In plaats van de twee camera's die er nu hangen, moeten er 18 komen. De gemeenteraad ging ermee akkoord dat het stadsbestuur prijs zou vragen bij verschillende installateurs.

KV Kortrijk, die nu in de tweede afdeling van de nationale voetbalcompetitie speelt, wil naar eerste. Ploeg en bestuur komen daar ronduit voor uit. Dat vergt een aantal technische aanpassingen aan het Guldensporenstadion. Zo legt het koninklijk besluit van 22 februari 2006 'betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions' een hele reeks nieuwe regels op. Volgens de toelichting komt die wijziging aan de reglementering er om onruststokers beter te kunnen identificeren.

Momenteel beschikt KVK over twee bolcamera's, een aan elke zijde van de grote tribune. Dat is lang niet meer voldoende. Bovendien zijn beide camera's niet meer zo bedrijfszeker. Voormeld KB eist camera's die het volledige terrein en elk compartiment in detail kunnen filmen, bij dag of bij nacht, in gelijk welke weersomstandigheden. Ook moeten er camera's komen om de ingang en de kantien voor de supporters van de bezoekende clubs in het oog te houden. In elk geval moeten er camera's staan op de plaatsen waar er in het verleden gevochten is.

Die camera's moeten kunnen inzoomen op individuen. De beelden moeten direct kunnen uitgeprint worden en digitaal geregistreerd. Ten slotte is eveneens een onderhoudscontract vereist met een gespecialiseerde firma.

Voor het Guldensporenstadion betekent dat de installatie van een aantal vaste en een aantal beweegbare camera's. Met de vaste camera's kan men in het commandolokaal de ticketverkoop, de in- en uitgangen en de cafetaria bekijken. Die camera's kunnen ook foto's nemen. De beweegbare camera's worden manueel bediend bij incidenten. Op rustige momenten maken zij een virtuele wandeling door het stadion.

In totaal komen er 5 beweegbare bolcamera's (muurmontage, dag/nacht, 26 x optosche zoom), 4 vaste kleurencamera's voor buiten (met auto-irislens), 2 vaste kleurencamera's voor binnen (met auto-irislens), en 7 vaste bolcamera's in vandaalbestendige behuizing. Samen alle toebehoren, registratieapparatuur, printers en commandopost is het een opdracht van 79.769,25 euro (BTW in).

Het stadsbestuur gaat nu prijs vragen bij verschillende installateurs.

24-09-06

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2006: potten p(b)akken aan de Gouden Splete

 

Istambul heeft zijn Gouden Hoorn. Kortrijk zijn Gouden Splete. Maar buiten een paar hoogbejaarde Overleienaars, is iedereen die naam vergeten. Van een onvermoed hoekje gesproken! Onvermoed is ook de bewogen geschiedenis van die hoek van de stad. Volg mij naar de Meensepoort, de Mosselbank, de Pottenbakkershoek, de Graaf de Smet de Nayerlaan en de Meensestraat. Zelfs de zoon van de eigenzinnige koning Willem I vond de plek indertijd, 1829, een bezoek waard.

Het is een van de drukste kruispunten van Kortrijk: de Menenpoort. Honderden zo niet duizenden mensen rijden er elke dag achteloos voorbij, niet beseffend hoe interessant het al te grote verkeersplein wel is. Ooit was het de noordwestelijke toegangspoort van de stad, een verdedigingsbouwwerk en later een tolkantoor. En zowel binnen als buiten de stadsvestingen was het een van de levendigste en dichtst bewoonde volksbuurten van Overleie, "la basse ville".

Van die veelzijdige geschiedenis zijn nog altijd sporen te zien, als je wat naderbij gaat kijken. Geen plaats voor een fikse wandeling, wel voor een bezoek waarbij je je nieuwsgierigheid kunt laten prikkelen. Dat kun je zelfs al zittend doen, op een van de mooiste caféterrassen van Kortrijk.

Poort

Op de Menenpoort stond vroeger wel degelijk een stadspoort, de Bissegempoort genaamd, een onderdeel van de wisselende versterkingen die Kortrijk moesten beschermen tegen al die legerbenden die hier voorbijtrokken. Rond 1800 werd de middeleeuwse poort gesloopt en in 1827 vervangen door een elegante classicistische sierpoort die diende als bareel voor het innen van accijnsen (octrooien) op alle goederen die de stad werden ingevoerd.

Het was de Hollandse tijd en de poort werd genoemd naar koning Willem I der Nederlanden. Zijn zoon, erfprins van Oranje-Nassau en de latere koning Willem II, bezocht op 4 oktober 1829, een jaar voor de Belgische opstand, het bouwwerk dat aan zijn vader was gewijd. In 1860 werden de gemeenten in België verlost van de korvee om belastingen (octrooien) te heffen aan de gemeentegrenzen. Het Gemeentefonds werd opgericht om de gemeenten jaarlijks een toelage te geven in vervanging van die octrooirechten. De Willemspoort, die na de Belgische onafhankelijkheid Menenpoort werd genoemd, had dus geen functie meer. In 1874 werden de laatste overblijfselen afgebroken.

Jeanette

De plaats van de poort lag jarenlang braak, maar in 1932 werd er een parkje aangelegd. Ook daarvan schiet niet veel meer over; alles moest wijken voor het autoverkeer, vooral bij de grote verbredingswerken aan de Brugse- en Meensestraat in 1967, waarbij tientallen huizen en herbergen sneuvelden aan de kant van het Astridpark. Maar de grote plataan omringd door struiken van paplaurier is nog een overblijfsel van het parkje.

Onder de plataan staan twee authentieke straatventerskramen. Het ene is een krantenkiosk, waar je voor het krieken van de dag al jouw dagelijkse leesvoer kunt ophalen, het vroegst van heel Kortrijk. Het andere kraam is een van de weinige frietkarren die in onze stad nog op de openbare weg staan opgesteld. De zaak wordt nog altijd uitgebaat door Jeanette, de dochter van Stafke, onze groetenboer van in de Antoon Van Dycklaan in mijn jeugd.

Wat weinigen weten, is dat achter die kramen nog de enige openbare pissijn van Kortrijk te vinden is. De niet goed onderhouden voorziening wordt geapprecieerd door de Overleise supporters van KVK, als ze na een thuismatch en enkele pintjes halverwege op de terugweg zijn aanbeland.

Het is daar altijd een druk verkeersknooppunt geweest. Komende vanuit Overleie (Meensestraat) of vanuit het stadscentrum (Noordstraat) kun je er zowel de weg naar Menen, Moorsele of Heule inslaan, zonder de Graaf de Smet de Nayerlaan te vergeten, die je naar Heule-Watermolen (de oude weg naar Izegem) brengt. Dat was dus een goede ligging voor activiteiten zoals de verhuur van koetsen. Pierre Van Houtte, waard van Au Cheval Blanc vooraan in de Meensesteenweg, verhuurde koetsen tot rond 1900. Ook nu nog tref je in de omgeving van de Menenpoort een paar verhuurders van auto's en vrachtwagens.

Potten bakken

Die hoek van Overleie was vroeger een centrum van potten- en pijpenbakkerij. Verdwenen is de ooit beroemde pijpenbakkerij van de familie De Bevere, gesticht in 1800 in de Meensestraat op de plaats waar de jongste uitbreiding van het Astridpark plaatsvond. In de jaren dertig was het de enige pijpenfabriek van België die de crisis en de opkomst van de modernere sigaretten had doorstaan. De laatste baas, Armand De Bevere was de vader van Maurice De Bever, beter gekend als Morris en geestelijke vader van stripcowboy Lucky Luke. De meeste arbeiders van de pijpenfabriek woonden in de aanpalende steegjes, de Kleine en de Grote Mosselbank, intussen ook al verdwenen.

Aan de overkant van de Meensestraat dreef Constant Willemyns vanaf 1826 zijn pottenbakkerij, waar typisch Kortrijks aardewerk werd vervaardigd in donkergroene, -blauwe en bruine kleuren. Vooraleer die creatieve productie eigen aan onze stad helemaal in de vergetelheid geraakt, zou er toch ooit eens een historische overzichtstentoonstelling moeten komen. Wie voelt zich geroepen?

Die pottenbakkerij lag aan het steegje dat in 1876 de Pottenbakkershoek werd genoemd. Na sluiting van de pottenbakkerij kreeg de Belgische Evangelische Zending in 1931 een bouwvergunning om de fabrieksgebouwen om te vormen tot een Evangelische kerk. De protestantse gemeente nam de naam aan van "de Pottenbakker". De Zending groeide uit een Amerikaans initiatief tijdens de Eerste Wereldoorlog. Protestantse zendelingen brachten troost in de loopgraven van het IJzerfront en zetten hun missie nadien verder. Aan de Meensestraat heeft de Evangelische gemeente eveneens het oude herenhuis van pottenbakkersbaas Willemyns in gebruik.

Mosselbank

Naast de Evangelische kerk heeft de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning grond kunnen kopen van Gaselwest, de intercommunale voor het beheer van het elektriciteits- en gasnet. Binnen afzienbare tijd komen er 17 sociale appartementen. Aan de overkant van de Meensestraat heeft Goedkope Woning in de jaren negentig een omvangrijk appartementencomplex gebouwd. Het kreeg de naam de Mosselbank, herinnerend aan de beluiken Kleine en de Grote Mosselbank die daar vroeger stonden.

De Grote Mosselbank was eigenlijk een straatje van de Meensestraat naar de Bissegempoortmolen, die tot 1825 stond te molenwieken op de stadswal, nu Astridpark. De Kleine Mosselbank was het steegje met de meest mensonwaardige woonomstandigheden van de stad: zeven huisjes met 1 gemeenschappelijke wc. Onder de bedden werden kippen gekweekt en op een plankje tegen de wand van de enige kamer werd een konijn vetgemest dat stil bleef zitten uit hoogtevrees. Tot in 1959!

Gasfabriek

Aan de overkant van de Pottenbakkershoek liggen de terreinen van Eandis, een werkmaatschappij van Gaselwest. Nog één huisje van het vroegere steegje is in stand gebleven; na een lange periode van leegstand en verval is het weer opgeknapt en bewoond. Op de grond van Eandis/Gaselwest ging in 1837 de Kortrijkse gasfabriek van start. Men maakte er stadsgas voor de straatverlichting en mettertijd ook voor de verlichting en verwarming van bepaalde burgershuizen. Investeerder was Henri Desclée de Maredsous. Stadsgas was een uiterst giftige mengeling en doordat de gasleidingen onvermijdelijk niet geheel lekvrij waren, was het Kortrijkse grondwater in enkele jaren vergiftigd en niet meer drinkbaar. Noodzakelijkerwijs is het stadsbestuur daarna overgegaan tot het leggen van een waterleiding.

Oudere Overleienaars herinneren zich nog de twee grote gascilinders (elk 6.000m³), die op en neer gingen naargelang er gasvoorraden werden ingeblazen. Zij werden pas afgebroken in de jaren tachtig, hoewel er in 1959 al een bolvormige gascontainer werd in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd geen gas meer geproduceerd aan de Menenpoort. Eerst liet men stadsgas van de fabriek in Zeebrugge overkomen en sinds 1969 is het aardgas.

Zolang Eandis/Gaselwest de site blijft gebruiken, is er niets aan de hand. Maar op het moment men zal uitkijken naar een nieuwe bestemming, zal men wellicht geconfronteerd worden met zware industriële vervuiling. Bij de productie van stadsgas was een van de afvalstoffen ... cyaankali.

Potten pakken

Maar bij een bezoek aan de Menenpoort gaat je aandacht onweerstaanbaar naar een opvallend café op de hoek van de Meensestraat en de Graaf de Smet de Nayerlaan. De taverne is een voorbeeld van gedurfde hedendaagse architectuur en is geopend in 1997. De zaak draagt de naam 'De Menenpoort', maar staat in de volksmond bekend als 'Potsjemiezens'.

Die oude naam gaat terug op een legendarische uitbater van het vroegere café. Van 1903 tot begin de jaren dertig was Leopold Semeesel er cafébaas. Zijn specialiteit was bier geschonken uit een stenen kan (een 'pot' dus) waarin hij voor de helft bruin en voor de helft blond bier had getapt. Hij betrok zijn bieren van de Kortrijkse brouwerij Lust. Tot 1992 dreven zijn nakomelingen de zaak, waar inmiddels de Bellegemse brouwer Bockor eigenaar was geworden.

Het herbouwde café is een van de pilootprojecten van Bockor. De pleisterplaats is voorzien van een ruim beschut terras met uitzicht op het drukke verkeer op de Menenpoort. Op zomerdagen waan je je er ergens in het zuiden van Frankrijk: zeer gezellig.

Gouden Splete

En hoe zit dat dan met die aangekondigde Gouden Splete? Welnu, in de Meensestraat waren er vroeger tientallen beluiken, steegjes, 'hoeken', 'poortjes' en 'spleten' te vinden: citeetjes vol minuscule arbeiderswoningen. Een van die steegjes was de Gouden Splete, wat nooit een officiële straatnaam is geworden.

Het wegdek ervan, blauwe kasseien, ligt er nog. Het is de ingang vanuit de Meensestraat van de nieuwe Mosselbank, het appartementencomplex van Goedkope Woning. Het steegje loopt tegen de achterkant van de zes eerste woningen van het korte deel van de Graaf de Smet de Nayerlaan, die daar een hoek vormt. Het contrast tussen de werkmanshuisjes en de residentiële woningen in de Graaf de Smet de Nayerlaan moet indertijd zeer groot geweest zijn.

Voor meer foto's zie: http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be