27-09-06

Zelfs wadi's op zeer groen Deltapark (industriezone Vlieberg)

 

Rond de Luipaardstraat komt een driedelig industriepark op het grondgebied van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem, het 'Deltapark', op de zuidoostelijke flanken van de Vlieberg. Intercommunale Leiedal, die het megaproject ontwikkelt, opteert voor een hoogwaardige aanleg, met zeer veel, goed overdacht groen, windmolens en wandel- en fietsvoorzieningen. Veel aandacht gaat naar een ecologische waterbeheersing: er komen grachten, bufferbekkens met natuurlijke oevers en zelfs 'wadi's'. Die aanlegwerken gaan binnenkort in aanbesteding.

Leiedal zal zijn uiterste best moeten doen om met zijn 'park' het mooie landschap te evenaren. De glooiingen zijn nu nog grotendeels landbouwgrond, gedeeltelijk het resultaat van volgestorte kleiputten die opnieuw overdekt werden met teelaarde. Het gaat om 45 hectare in een eerste fase, gesitueerd aan de Zwevegemse kant van de E17, van aan de Oudenaardsesteenweg (N8) tot over de Luipaardstraat. In Zwevegem eindigt het Deltapark aan de enkele jaren geleden aangelegde ontsluitingsweg N391. 

Wegen

Leiedal schakelde het studiebureau D'Hondt (Kortrijk) in voor het ontwerpen van wegen en afwatering. Voor de groeninkleding werd een beroep gedaan op een heuse landschapsarchitect, Paul Deroose (Jabbeke). De definitieve plannen zijn nu goedgekeurd door de Kortrijkse gemeenteraad en de werken kunnen aanbesteed worden. Het gaat om een pakket opdrachten van niet minder dan 5.323.368 euro.

Het industriepark vergt nogal wat nieuwe toegangswegen. Aansluitend op het rondpunt van de N391 wordt er een hoofdweg, met middenberm, aangelegd van 450 meter. Loodrecht daarop komen twee dreven, een 'Bovendreef' van 850 meter en een 'Benedendreef' van 300 meter. Waar de hoofdweg de dreven kruist, gaan er rotondes zijn. De Bovendreef krijgt nog een extra verbinding (150 meter) met de Keizersstraat in de Harelbeekse Keizershoek. Alle wegen worden uitgevoerd in asfalt.

De fietsers worden in het Deltapark op hun wenken bediend. De bestaande, kronkelende Luipaardstraat wordt een exclusief voor fietsers bestemde weg, 3 meter breed, in asfalt. Tussen de Bovendreef en de Oudenaardsesteenweg (rotonde Cowboy Henk) komt een nieuwe fietsverbinding. En rakelings langs het Deltapark loopt het onlangs geopende fietspad op de oude spoorlijn Kortrijk-Ronse. Ook op de N391 zijn de vrijliggende fietspaden in orde.

Afwatering

Met Aquafin is een vernuftig systeem van afwatering afgesproken. Alles is erop voorzien om afvalwater en regenwater apart af te voeren. De lozingen gaan de riool in die verbonden wordt met de collector langs de N391. Het regenwater gaat naar de Pluimbeek via een netwerk van regenwaterriolen, open grachten en wadi's. Een wadi (een woestijnwoord!) is een ondiepe poel die het oppervlaktewater een tijdlang kan opvangen tot het op natuurlijke wijze wegsijpelt of verdampt. Er komen 4 wadi's langs de Luipaardstraat.

Langs de oude spoorwegbedding (gewezen lijn naar Ronse) en aan de voet van de berm van de E17 moeten afwateringsgrachten zorgen voor een vertraagde afvoer naar de beek. Aan de Keizershoek ligt een natte plek die wordt uitgebreid. Een nieuwe poel moet er de omgeving droog houden. Op vraag van de brandweer wordt een blusvijver gegraven aan de inkom van het Deltapark. Om te voorkomen dat elk bedrijf zijn eigen bufferbekken zou moeten graven, komen er een reeks collectieve bekkens, die ook kunnen dienen als blusvijver.

Groen

Het woord 'park' in de naam is geen leugen. Er wordt kwistig omgesprongen met allerhande groen en natuurelementen. Waardevolle bomen die er nu staan, worden zoveel mogelijk behouden. Beide dreven worden opgesmukt met niet minder dan 2 keer 3 rijen hoogstammen: aan beide zijden een rij op de openbare weg en daarachter nog eens een dubbele rij in de private parkings. Als landschapselement kan dat tellen!

In (de middenberm) en om de toegangsweg worden een reeks hoogstammen 'gestrooid', als waren het zaailingen. Alle wegbermen worden ingezaaid en krijgen een haag. Er komt eveneens een haag langs de Oudenaardsesteenweg. Voor de berm van de E17 komt een 'visuele berm' van 1,2 m hoog die ingezaaid wordt. En langs de N391 komt tussen de bufferbekkens en de blusvijver over 140 meter een groen scherm. 

Natuur

In het hele ontwerp wordt veel belang gehecht aan de natuur in het Deltapark. Het plan spreekt van een 'ecologisch circuit', en dàt op een industrieterrein! De natte hoek met kikkers, padden en salamanders en het waardevolle moerasbosje aan de Keizersstraat worden bewaard en uitgebreid. Zowat 6.000 m² krijgt een natuurinrichting. Een nieuwe poel, een omgelegde gracht, rietzomen en droog struweel moeten er de natuur alle kansen geven.

Bij de oude spoorwegbedding, thans fietspad, hoopt men dat de groene berm en de afwateringsgracht ernaast zich kan ontwikkelen tot een strook vol leven. In de gracht worden drempeltjes aangebracht om zo lang mogelijk in het jaar water te houden.

Zoals gezegd komt er over de volle lengte van de grens met de N391 een groene strook tussen de bufferbekkens. De bufferbekken zullen zacht oevers krijgen met een beperkte helling om watervogels te lokken. Ook hier krijgt de natuur vrij spel. Langs de Luipaardstraat, fietspad, komt een groenstrook met een breedte van 30 meter, met wadi's, bomen en gras. En de groenberm naast de E17 krijgt een verantwoorde natuurlijke beplanting.

Nu nog hopen dat er in al die natuur- en parkelementen ook bedrijven landen die extra tewerkstelling kunnen bieden. Maar te horen aan de steeds weerkerende klaagzang over het tekort aan uitgeruste industriegronden in onze streek, zal dat geen probleem zijn.

Commentaren

de vraag is natuurlijk welke bedrijven en wat voor soort activiteiten zich daar zullen vestigen tegen welke voorwaarden?
worden de gebouwen verhuurd of geleast door leiedal? of bouwen de vestigende bedrijven zelf hun stek?

Gepost door: lord cms | 28-09-06

park En zal dat allemaal onderhouden worden door de bedrijven die er hopelijk zullen komen.
Of zal het zijn zoals het park(pas terug vernieuwd)van de wijk lange munte (en nog zoveel andere)waar men dan na een aantal jaren met de handen in de haren zit omdat het te veel koste aan onderhoud voor onze groen dienst
Maar geen probleem dan stuurt onze Decoene een briefje rond dat de wegbermen om reden van ecologie maar 2x zullen gemaaid worden.En zo heeft weer iedereen gelijk en zijn goesting.
m.vr.gr.
Philippe

Gepost door: phm | 28-09-06

Kom zeg Allee toe, ecologisch wegbermbeheer is een eis van de Vlaamse overheid. Het bestaat erin dat men pas maait als de bloemen uitgebloeid zijn en de vlinders en andere diertjes zich hebben voortgeplant. Het maaisel wordt afgevoerd, waardoor de grond verarmt en de bloeiende planten minder verstikt worden door grassen, netels en distels. Wat heb je daar nu tegen? Zo kan men blijven zagen.
Het probleem van teveel werk voor de Groendienst (of te onderbemand) is voor het eerst in de aflopende bestuursperiode ernstig aangepakt. Er zijn snelle interventieploegen opgericht en een deel van het werk is doorgeschoven naar private aannemers en naar sociale-economieprojecten en beschutte werkplaatsen.
En de heraanleg van het groen op de langemunte was hoogstnodig en is geslaagd! Bij dergelijke opdrachten is het gebruikelijk dat de groenaannemer een paar jaar verantwoordelijk blijft voor onderhoud en herstel.

Gepost door: marc | 28-09-06

De commentaren zijn gesloten.