26-09-06

Kortrijk 11% veiliger in eerste helft 2006

veiligheid

De criminaliteit in Kortrijk is in de eerste helft van 2006 gedaald met 11%. Dat blijkt uit de cijfers die gisteren in de Politieraad zijn bekendgemaakt. De daling, gemeten op basis van het aantal uitgeschreven PV's, doet zich voor in alle klassen misdrijven. Opvallend is de daling met 22% van de misdrijven 'tegen de persoon en het gezin' (slagen en verwondingen, seksuele misdrijven, stalking, weigering bezoekrecht, enzovoort). Geruststellend is de daling van de rubriek 'diefstal met geweld' met liefst 43%.

Er zijn partijen die van veiligheid een thema willen maken in de stembusslag voor de gemeentehuizen. Het is uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. En ieder feit waarvan een burger het slachtoffer wordt, is er een te veel, alleen al voor de traumatische gevolgen voor het slachtoffer in kwestie en de mensen in zijn omgeving.

Daarom is het verheugend vast te stellen dat de criminaliteit in Kortrijk in de eerste helft van 2006 zowat 11% lager ligt dan in de eerste helft van 2005. In de eerste zes maanden van 2005 noteerden de politiestatistieken in Kortrijk 4017 feiten; een jaar later waren dat er 3592.

Opgesplist over de verschillende soorten misdrijven, kon ik op de Politieraad alleen de cijfers vernemen voor de hele politiezone VLAS (Lendelede en Kuurne incluis). Opvallend is de algemene afname van de diefstallen met geweld en afpersing: van 91 naar 52. Piekmaanden van 20 feiten en meer zoals in de voorgaande jaren zijn in 2006 nog niet genoteerd. Het aandeel van de handtassendiefstallen is enorm afgenomen, met een daling van 32 naar 11 feiten. Verergerd zijn de diefstallen die gewapenderhand werden gepleegd (van 7 naar 12) en de inbraken in gebouwen (van 308 naar 368).

Alle andere soorten diefstallen zijn gelukkig niet gestegen: 42 autodiefstallen zoals vorig jaar, 5 motordiefstallen zoals vorig jaar, 423 fietsdiefstallen i.p.v. 493, 127 winkeldiefstallen i.p.v. 146, 161 diefstallen uit voertuigen i.p.v. 189, en 514 andere diefstallen tegen 635 vorig jaar.

Bij de inbraken in gebouwen, gestegen van 308 feiten naar 368, valt het op dat de inbraken in woningen nauwelijks meer stijgen maar te hoog blijven (188 tegen 186). Opmerkelijk is de algemen toename van het aantal inbraken in niet-woongebouwen: scholen, ontmoetingscentra, welzijnsinstellingen, cafés, sporthallen enzovoort. De inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond voor middernacht. De kraken in andere gebouwen worden ook uitgevoerd op woensdag en zondag, vooral dan na middernacht.

Een andere ergerlijke stijging valt te noteren bij vandalisme: van 388 naar 465. Deze keer ging het vooral om beschadigingen van wagens. Maar het volstaat dat enkele jongeren met het zot in de kop op tocht gaan om auto's te bekrassen om de cijfers ferm op te drijven.

Een andere in het oog springende stijger is de categorie midrijven tegen de seksuele moraal: van 23 naar 27 feiten. Toch zou normaliter ook hier een daling waar te nemen zijn, ware daar niet die exhibitionist die in verschillende parken een optreden ten beste gaf. Daardoor stegen de feiten van openbare zedenschennis van 22 naar 27. Inmiddels is de dader gevat.

Goed voor de rust in de buurten is de aanzienlijke daling van de misdrijven die onder de term "belaging" vallen: van 94 naar 70 (twee jaar geleden nog 108). Daaronder begrijpt de politie misdrijven zoals stalking, seksuele bedreiging en pesterij.

Zoals al gemeld, blijft het aantal autodiefstallen laag: zoals vorig jaar 42 feiten. Vooral in het weekend loopt het blik op wielen het risico gepakt te worden. Hotspots zijn vooral de grote parkings. Autodieven zijn het meest belust op het merk Ford: 4 Escorts, 5 Fiësta's en 3 andere Fords. Maar ook Mercedes (4 diefstallen), Opel (6) en Volkswagen (4, waaronder 2 Golfs) blijven in trek.

Commentaren

crematorium kortrijk weet u meer over dit dossier http://www.belg.be/leesmeer.php?x=4144

is kortrijk begaan met het protest van de buurt?

Gepost door: lord cms | 26-09-06

Is er iemand die een verband heeft gelegd met de vier camera's op het Schouwburgplein. Of kan niemand dat?
De laatste tijd lees ik anders veel over stijgende inbraken en handtasdiefstallen. Gestolen fietsen worden gewoon niet meer gemeld. Politie houdt vliegende controles.

Gepost door: frans.lavaert | 26-09-06

Cijfers die rondvliegen Stijgende inbraken? Dat klopt voor niet-woongebouwen. De kraken in woningen stijgen nauwelijks maar het blijven er veel te veel. Maar dat kan rap verminderen als een paar gespecialiseerde benden worden opgerold.
Stijging van handtassendiefstallen? Klopt niet. De cijfers geven een daling.
Dat veel fietsdiefstallen niet worden gemeld klopt, maar dat was vroeger niet anders. Bovendien is het nu veel gemakkelijker geworden een gestolen fiets aan te geven. Het kan per mail op een formulier op http://www.pzvlas.be.
Ik ga nog altijd liever voort op cijfers - die wel kunnen gerelativeerd worden - dan op geruchten en indrukken...

Gepost door: marc | 26-09-06

ach die cijfers... Zij die denken dat er te Kortrijk minder ingebroken wordt en andere kriminaliteit bedreven dwalen.
Het tegendeel is natuurlijk waar.
En waarom dan al die camera's beste VLD ?

Met "cijfers" kan men alle kanten op.
De werkelijkheid overtreft de verbeelding.

Zijn er wel nog inwoners die GEEN persoonlijk verhaal weten over inbraak, diefstal op straat, aanranding, bedreiging, car-en home jacking enzovoort ?

Wie kent er zo iemand ?

Gepost door: walter maes | 27-09-06

Meten is weten Willen weten hoe de toestand is, is de eerste noodzakelijke stap om er iets te kunnen aan doen...

Gepost door: Polo | 27-09-06

gevonden! Walter,

Ik lees dat je op zoek bent naar iemand die nog niets crimineels heeft meegemaakt in Kortrijk. Welnu, hier ben ik. Nochtans tart ik al jaren het lot door ook na 19h door de Kortrijkse straten te dwalen. Wel schrok ik onlangs van een eenzame rat die mij voor de voeten liep. En van die man die mij gisteren "Vuile Sos" toeriep, toen ik Spiritkrantjes aan het bussen was. Maar voor het overige is het dus nog in orde met mijn subjectief onveiligheidsgevoel, en ben ik blij tot nader order te mogen wonen in het 5de veiligste land van de wereld en één van de veiligste steden in Vlaanderen.
Bij de opsomming van criminele feiten van Marc vraag ik mij wel of die allemaal vermeden zouden kunnen worden door bvb. meer politie op straat en meer camera's. Ik vrees van niet, hoe goed bedoeld al die maatregelen ook zijn.

Tot slot, ik denk dat die van Tourcoing zouden grijnzen moesten ze sommige Kortrijkzanen bezig horen over de onveiligheid alhier.

Bart

Gepost door: Bart | 27-09-06

die van Tourcoing...
Een boutade Bart, om aan te duiden waarover het eigenlijk gaat.

Natuurlijk voel ik me veilig te Kortrijk behalve in de duistere winkelstraten en steegjes na 8 uur 's avonds des winters als het regent maar wel onder de schemerlantaarns van het Noordboulevard waar ik sta te wachten op 't Konijntje uit de verhalen van Tsechov.

De vreemdsoortige 'sociaal achtergestelden' van Tourcoing lachen in hun vuistje wanneer ze weer eens ongestraft op nachtelijke strooptocht zijn in de Kortrijkse
designwijken.

Enige straatkriminaliteit maakt dat het leven niet verstart en gevangen gehouden wordt in oubollig bijgeloof.


Gepost door: walter maes | 28-09-06

kortrijk de enige probleem met kortrijk is dat het gewoon saai blijft en vertegenwoordigt saaie mensen zonder uitzicht of toekomst, meer zombies dan mensen en daarom draait het altijd rond crimaniliteit en kleurlingen of sorry allochtonen om de vlamingen minder rasisitisch te doen voelen.

Gepost door: adam | 03-10-06

De commentaren zijn gesloten.