13-09-06

Vandecasteele bouwt eindelijk nieuwe Busschaertstraat

Houtimport Vandecasteele is een wereldspeler op de houtmarkt. Zijn hoofdkwartier in de Kortrijkse deelgemeente Aalbeke is uitgebouwd tot een imposant kunstmatig landschap. Bij die uitbouw geraakten twee traditionele dorpswegen, stukken van de Busschaertstraat en de Wolverijdreef, in de verdrukking. Na jaren gekissebis en een niet uitgevoerd akkoord, ziet het er thans naar uit dat een nieuwe overeenkomst nu toch zal leiden tot heraanleg van die buurtverbindingen.

De Busschaertstraat en het laagste deel van de Wolverijdreef verdwenen in Aalbeke na grootscheepse uitbreidingswerken van Houtimport Vandecasteele. Een reusachtig opgehoogd platform met daarop gestyleerde zwarte stapelplaatsen hertekenden de horizon van de Sint-Corneliusgemeente. Vandecasteele heeft altijd befaamde landschapsontwerpers aan het werk gezet zoals Arthur De Geyter, Paul Deroose en zelfs eventjes Bernardo Secchi. Onder het grondig gewijzigde reliëf liggen voormelde traditionele dorpswegen (op de Atlas der Buurtwegen bekend als buurtweg 21 en voetweg 66) bedolven.

Er brak een hard conflict uit tussen stad Kortrijk, die de Aalbeekse bevolking steunde in haar protest, en de houtimporteur. Uiteindelijk leidde dat in 2002 tot een eerste vergelijk. NV Patrivas, de vastgoedpoot van Vandecasteele, gaf zijn akkoord om buurtweg 21, het opgebroken deel van de Busschaertstraat, op eigen kosten te verleggen, onder toezicht van de stad. BVBA Arcoo werd aangesteld als ontwerper. Aan de bouw van die vervangende weg werd wel begonnen, maar de werken werden nooit voltooid.

Er moest immers ook een juridische regeling komen voor die andere wederrechtelijk ondergedolven weg, voetweg 66 of een stuk van de Wolverijdreef, goed gekend bij wandelaars. Verdere, even harde, onderhandelingen leidden tot een geheel nieuwe overeenkomst. Om het akkoord hard te maken werd Vandecasteele verplicht een financiële waarborg te stellen van 420.000 euro.

De overeenkomst voorziet in twee fasen. In een eerste fase komt een nieuwe weg tussen de Moeskroensesteenweg en de Lampestraat, aan de rand van de Vandecasteeledomein langs de berm van de A17. Die weg kan beschouwd worden als een compensatie voor het verdwenen stuk Busschaertstraat. De tweede fase bestaat uit een wandelpad dat zal vertrekken van de Moeskroensesteenweg ter hoogte van de Kapelhoekstraat en dat na een slingerend parcours langs de vijver(s) zal aansluiten op de nieuwe Busschaertstraat. Met die tweede fase wordt gewacht op duidelijkheid over verdere bedrijfsuitbreidingen en verplaatsingen van de vijvers (bufferbekkens).

De nieuwe weg langs de A17 wordt een verbeterde versie van de voorlopige weg die er nu ligt. Het tracé wordt hier en daar wat bijgestuurd om te steile hellingen te vermijden. De weg zal in één richting wagens toelaten en in de twee richtingen fietsers en voetgangers. Aan beide kanten van de weg komen 'droge grachten' met daaronder een drainagesysteem, om het regenwater op te vangen.

Het betreft een werk van 284.852,15 euro. Als ontwerper is nv Topocor, Kortrijk, aangesteld, de rechtsopvolger van bvba Arcoo. Stad Kortrijk schrijft een openbare aanbesteding uit. NV Patrivas, Vandecasteele dus, betaalt alles.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

De commentaren zijn gesloten.