09-09-06

Claude de stadsijker en John de arrondissementscommissaris

Voor twee stadsgebouwen heeft Kortrijk een huurder gevonden. De Stadswaag aan het Sint-Michielsplein wordt het nieuwe etablissement van spaghettikeizer Claude (tot nu Petit Paris). Het gewezen arrondissementscommissariaat wordt de zoveelste stek van John (nu Moriaanshoofd). Kortrijk wordt nog gezelliger!
 
Twee stadseigendommen zijn komen leeg te staan. In beide gevallen gaat het om waardevol bouwkundig erfgoed. In plaats van de gebouwen te verkopen, heeft het stadsbestuur een huurder gezocht. De operatie is wonderwel geslaagd. Beide panden in het hartje van de stad gaan volledig tot hun recht kunnen komen als horecazaak. Beide kasteleins hebben al meer dan hun sporen verdiend in het Kortrijkse caféleven. Ik kijk al uit naar de opening.
 
Arrondissementscommissariaat
 
Het eerste pand, het gewezen arrondissementscommissariaat, Groeningelaan 36, heeft de stad eerst nog willen verkopen. Maar daarvoor was de belangstelling (en de geboden prijs) ontoereikend. Eind 2004 besliste de gemeenteraad het roer om te gooien en het pand te verhuren.
 
Het neoclassicistische gebouw ligt in de onmiddellijke buurt van een publiekstrekker als de Groeningeabdij, in een van de historisch interessantste straten van Kortrijk. Het gebouw staat op de plaats waar eertijds de brouwerij was van de Groeningeabdij. Ook het interieur is de moeite waard: de salons zijn gedecoreerd in neo-Lodewijkstijlen. Ee, groot voordeel van het gebouw is dat het via een grote poort toegang kan geven tot het Begijnhofpark. Achteraan is er, na sloping van een reeks bijgebouwen, plaats voor een immens terras dat bovendien op het zuiden is gericht.
 
Kandidaat-huurders werden gewogen volgens twee maatstaven. De geboden huurprijs was van belang. Maar er werd ook gekeken naar wat men met het gebouw wou aanvangen. Het gebruik van het pand moest een verrijking zijn voor het stadsleven, cultuur en toerisme.
 

Twee kandidaten dienden zich aan: vzw Buda Kunstencentrum en het echtpaar John Deroo en Gwenda Verstraete. John Deroo, huidig uitbater van 't Moriaanshoofd in de Sint-Jansstraat, kreeg de voorkeur. Toch heeft het nog een jaar harde onderhandelingen gekost om tot een huurovereenkomst te komen. Dat contract wordt morgen in de gemeenteraad goedgekeurd.

John Deroo en echtgenote willen het monumentale pand inrichten als een horecazaak. Daarmee is John niet aan zijn proefstuk toe. Het Fonteintje, De Geit, De Duysent Perickels en 't Moriaanshoofd zijn zovele voorbeelden van zijn geslaagde initiatieven. Uit de keuze van verantwoorde namen en interessante panden blijkt zijn gevoel voor historische authenticiteit. Ook nu weer komt er niet alleen een gezellige pleisterplaats bij in het hartje van de stad, maar zal de zaak een versterking betekenen van de toeristische troef die het museum 'Kortrijk 1302' en het Streekbezoekerscentrum zijn. Meteen komt er in die stille hoek van de stad wat leven in de ... brouwerij.
 
Stadswaag
 
In het tweede pand, Rijselsestraat 22, huisde tot voor kort de toeristische dienst van Kortrijk. Die dienst is nu ondergebracht in het Streekbezoekerscentrum. In 2002 had het college van burgemeester en schepenen beslist een dossier te laten voorbereiden voor de verkoop van het gebouw Rijselsestraat 22/Sint-Michielsplein 5, de voormalige Stadswaag. 
 
Het gebouw is een stijlzuiver pand in Vlaamse neo-renaissance (architect Jules Carette?). Het werd gebouwd in 1904 na afbraak van een classicistische stadseigendom waarin vanaf 1867 de stedelijke Nijverheidsschool en de Tekenacademie waren ondergebracht. In de stadswaag werden gewichten en meters geijkt. Dat was een niet onbelangrijke dienstverlening in een stad waar bijvoorbeeld de edelsmeedkunst een grote bloei kende.
 
Het elegante gebouw met trapgevel en achthoekige hoektoren is een van de beeldbepalende panden van het Sint-Michielsplein. Het zou jammer geweest zijn dat er onoordeelkundige ingrepen aan zouden gebeuren. Daarom is het m.i. veiliger dat de stad het pand in eigendom houdt.
 
Hier ging het vlugger. De gemeenteraad besliste in mei jl. dat het gebouw niet verkocht maar verhuurd moest worden. Er werd een openbare oproep gedaan voor kandidaat-huurders. Hierop hebben zich twee gegadigden gemeld: Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke, de uibaters van Petit Paris in de Wijngaardstraat, en het koppel Gabrou Gallo en Jamila Kasmi.
 
In een eerste ronde hadden Gallo-Kasmi het hoogste bod gedaan. Zij waren van plan een theesalon met sandwicherie uit te baten. Maar er was ook een tweede ronde voorgeschreven waarin de gegadigden uitleg moesten geven over hun plannen en eventueel een hoger bod konden doen. Behalve de huurprijs was ook voor dit pand de bestemming en de meerwaarde voor het stadsleven van groot belang.
 
In die tweede ronde daagden alleen nog Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke op. Zij willen op het Sint-Michielsplein hun eetcafé voortzetten. Door het Foruminvestproject moeten zij binnen afzienbare tijd Petit Paris, een van de gezelligste terrassen van Kortrijk en befaamd voor zijn spaghetti en andere hongerstillers, verlaten. Zij hebben al een poging gedaan om de herberg Saint-Médard aan de O.L.Vrouwekerk over te nemen. Daarvoor hadden zij zelfs van de stad al de toestemming gekregen om een terras uit te zetten op het gazonnetje met uitzicht op de Gravenkapel. Maar dat project sneuvelde op de eisen van de biersteker-eigenaar.
 
De geboden huurprijs ligt ruim boven de schattingsprijs. Het schattige pand biedt mooie mogelijkheden voor een horecazaak. Ik stel mij wel de vraag hoe zij erin zullen slagen een even groot terras uit te zetten als bij Petit Paris. Het gebouw heeft aan de kant van het pleintje een deels met arcaden overdekt trottoir, waarop de tafeltjes en stoeltjes altijd in het droge zullen staan. Maar de rest van het trottoir is nogal smalletjes. Van mij mogen daar enkele parkeerplaatsen sneuvelen om een groter terras mogelijk te maken.

Commentaren

stadswaag Inderdaad, op 2 of 3 parkeerplaatsen zal het nu ook niet meer aankomen!

Gepost door: Adelbert | 11-09-06

Kortrijkse horeca geschiedenissen... Mijn mening is dat het (allochtonen) koppel Gabrou Gallo en Jamila Kasmi
weinig kans maakten bij het stadsbestuur met hun exotisch 'theesalon en sandwicherie'.
Nochtans deden zij al het hoogste bod in de eerste ronde.
"Behalve de huurprijs was ook voor dit pand de bestemming en de meerwaarde voor het stadsleven van groot belang."
De meerwaarde voor het stadsleven... inderdaad, geen minwaarde met vreemdelingen ? Met zo'n criterium kan men alle kanten op.
Er is rap een reden gevonden om de ene kandidaat boven de andere te verkiezen en gezien de bekendheid en de relaties van Claude enzovoort.
Relaties zijn belangrijk bij ons stadsbestuuur.

Kortom : mag ik twijfelen aan de objectiviteit waarmee de 'selektie' gebeurd is ?
Moet de chique Rijselsetraat zoveel mogelijk 'wit' blijven ? Geen tweede Zwevegemsestraat ?

Natuurlijk kan mijn mening kompleet verkeerd zijn.

Alhoewel : sinds de oktober-affaire weten we dat te Kortrijk ALLES mogelijk is.Gepost door: walter maes | 11-09-06

Ken je stad Walter,

Jammer genoeg is de Zwevegemsestraat de enige straat in Kortrijk die bruist (sorry, de Reynaertstraat bruist ook, en de Vlasmarkt ook, maar 't is toch niet hetzelfde). Dus daar heb je wel gelijk in, er mogen gerust zulke straten bijkomen.

Maar dat ze (wie zou dat trouwens zijn?) de Rijselsestraat 100% wit willen houden? Laat me niet lachen. 100m verder kan je heerlijk couscous eten. Rechtover het stron. , sorry, de Stadswaag kan je in het Textielhuis heel wat allochtone medeburgers vinden, als er al geen kerkasiel plaatsvindt in de St.-Michielskerk.

Zelf had ik liever gezien dat het gerucht dat Claude in de Saint-Médard aan de OLV-kerk zijn intrek zou nemen waarheid zou worden. Ik zie me al zitten op een terrasje tussen de opgegraven funderingen met zicht op de kerk en de artillerietoren. Welke horeca-ondernemer voelt zich geroepen? John van 't Moriaenshooft heeft ondertussen het vroeger arrondissementshuis ingepalmd. Ook een goede zaak. Hoewel het volgens u, Walter, zeer slecht gaat met de horeca in Kortrijk, gaat het volgens Hans van den Chips op de laatste gemeenteraad steeds beter. Ik ga eens naar objectief materiaal daarover moeten op zoek gaan, wie helpt mij?

We hebben trouwens in ons Spirit-programma gezet dat we aan de straatjes tussen de Grote Markt en de OLV-straat het statuut van woonerf willen geven. Nu de stad haar historische kern aan het opwaarderen is, vinden we dat een logische verdere stap. Wie trekt mee aan de kar?

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart | 13-09-06

Kortrijkse horeca Beste Bart,

Dat woonerf-idee is misschien een gelukkige gedachte. Hoe zie je dat ?
En zoals ik ook al schreef : de 'gekleurde' Zwevegemsetraat is inderdaad de enige bruisende straat van Kortrijk, men moet er dus niet teveel razzia's houden als er niets aan de hand is.

En natuurlijk zijn de nieuwe horecazaken Stadswaag en John Deroo in de Groeningestraat in zekere zin een aanwinst voor de stad, alhoewel het een verplaatsing is van bestaande aktiviteit.
De totaal nieuwe (grandioze) brasserie 'Modest' aan de Jan Palfijnstraat is wel een kompleet nieuwe aanwinst voor Kortrijk !
Een zeer gedurfde investering. Dat mag ook eens in de verf gezet worden.

Dat Kortrijk zo goed als in coma ligt na 20 u is oud nieuws.
Waarom valt dan het horeca-leven stil bij de Kortrijkzanen ? Niemand begrijpt het.

De kwestie van het 'goed of slecht gaan' in de horeca in het algemeen en meer bepaald in Kortrijk : ALLE horecauitbaters zullen 'off the record' toegeven dat de rendabiliteit beneden peil ligt wegens te hoge personeelskosten, teveel paperassen, hoge investeringen, uitzuigers van brouwerijen, hoge huurprijzen, teveel belastingen, teveel regels en reglementen, gestapo-achtige Staatskontroles enzovoort.
Een horecauitbater die niet kan of wil 'foefelen' met de belastingen of btw, verdient niks en mag het vergeten en de anderen moeten dag-en nacht slavenwerk verrichten om na veel jaren vast te stellen dat ze amper overleefd hebben en geen reserve hebben al ze al niet failliet zijn gegaan of van armoede weggelopen of in de Leie gesprongen.
Weet men wel wat een gewone kelner per uur kost om nog maar te zwijgen van een kok ? En er is amper (goed) personeel te krijgen !
Waar zitten al die 'gediscrimineerde' allochtonen zonder werk ? Ze dagen niet op.

Natuurlijk wordt er door veel kasteleins hoog van de toren geblazen en is er veel snoeverij, show, rijkdoenerij en pose.
Maar de werkelijkheid is anders. Men geeft het niet graag toe aan de tapkast.

Hans van den Chips is soms een praatjesmaker maar we moeten toch vaststellen dat hij nog steeds druk in de weer is in zijn zaak na een horeca-carrière van bijna 40 jaar. In andere stielen kan men al lang op zijn lauweren rusten of voor de rest van zijn dagen uitblazen op een eiland in de stille zuidzee.

Bart man, je zou bij tientallen balansen van horeczaken kunnen inkijken en grote ogen trekken, het is veelal om bij te wenen. Het kan niet wegens privacy.
Zij die wel goed geboerd hebben hadden een 'deskundige' boekhouder, een expert in het 'ontwijken(?!) van de fiscus. In de balansen ziet men niets.

Naar buiten houdt de horecasector het hoofd recht maar de financiële miserie houdt men voor zich.

Er is maar één oplossing : de tarieven in de horeca moeten drastisch omhoog (zoals in de ons omringende landen) ofwel moeten de andere kosten (o.a. personeel, taksen) drastisch omlaag en moeten de kloterijen van allerlei Staatskontroleurs ophouden maar dat laatste is een illusie.

Ik heb een mateloze bewondering voor zij die nog durven investeren in horeca. Zijn het zotten ?

Betaal dus met veel plezier je dure pint.

Gepost door: walter maes | 14-09-06

De commentaren zijn gesloten.