07-09-06

Xavier Beyens ontwerpt verbouwing Hoeve Te Coucx

In de 60 hectare van stadsgroen Marionetten wordt een hoeve omgebouwd tot bezoekerscentrum: Hoeve Te Coucx. De studieopdracht voor die verbouwing is na grondige selectie toegewezen aan architect Xavier Beyens van Kortrijk. De ontwerpkosten bedragen 8% van de bouwkosten en worden geraamd op 46.090,74 euro.

In de groene bufferstrook tussen het in opbouw zijnde fusieziekenhuis AZ Groeninge en de E17 ligt een eeuwenoude hoeve: Goed Te Coucx uit de zestiende eeuw. Die strook van 6 hectare aan de voet van de Marionettenberg werd in 1999 aangekocht door het stadsbestuur van Kortrijk (10.130.000 frank). Het is een deel van het Groen Lint Zuid (thans Stadsgroen Marionetten) dat het Kennedybos moet verbinden met het stadsrandbos van het Vlaamse Gewest (Preshoek). Dat stadsgroen is een gebied van 60 hectare natuur en bos, bekroond met een paviljoen in de vorm van een libel op de Schittenberg (Bosstraat). Hoeve Te Coucx moet in dat wandel- en natuurontdekkingsgebied een bezoekerscentrum worden. Het Goed is beschermd als bouwkundig patrimonium door Monumenten en Landschappen.

De verbouwing van Hoeve Te Coucx zal naar raming 622.225 euro kosten. De Vlaamse Regering verbond er zich evenwel toe een subsidie te geven van niet minder dan 324.680 euro. Het Goed is een schilderachtig complex van diverse gebouwen achter een brede ringgracht. Het witte woonhuis is nog bewoond - en wordt bewaakt door een nijdig keffertje. In een eerste fase wordt de grote schuur (met paardenstal) heringericht tot een soort loft met inkomhal, informatie- en verkoopsbalie, expositieruimte, vergadermogelijkheden, leslokaal, kantoortje, sanitair, bergruimte en stalplaatsen voor fietsen en zwaar materieel. Ook het monumentale poortgebouw wordt aangepakt - het staat bijna op invallen.

Voor de ontwerpopdracht werden zes architecten aangezocht. Alleen de bouwmeesters Maarten Ternier en Xavier Beysens dienden een dossier in. De architecten Veerle Waegemans en Bureau Goddeeris lieten weten teveel werk te hebben. Ook architecte Sophie Lecot zag af van een offerte.

De ingediende kandidaturen werden grondig onderzocht. Beide beantwoorden aan de kwaliteitseisen en werden door diverse instanties onderzocht op hun positieve en negatieve punten. De eindevaluatie werd gemaakt door de stedelijke directie Facility na raadpleging van milieuambtenaar Lode Valcke en van Frederik mahieu van Monumenten en Landschappen, Brugge. In die beoordeling scoorde Xavier Beysens het hoogst. Hij kreeg door het stadsbestuur dan ook de opdracht toegewezen.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

De commentaren zijn gesloten.