06-09-06

Goedkope Woning Kortrijk bouwt weer

Gisteren is in het stadhuis van Kortrijk de aanbesteding gehouden voor de tweede fase van de verbouwing van de gewezen Drukkerij Soenen in de Vaartstraat. Bouwheer is de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, waarvan ik voorzitter ben. Er komen 9 nieuwe appartementen. Vier daarvan zijn bestemd voor Den Achtkanter, een instelling die mensen zelfstandig helpt wonen. Voor Den Achtkanter wordt er ook een atelier gebouwd. Het gaat om een project van zowat een miljoen euro. De laagste inschrijver was het bouwbedrijf Himpe NV van Loppem (Zedelgem). De bouwwerken starten nog dit najaar.Ondanks dat project, blijft de nood aan meer sociale woongelegenheden in Kortrijk stad heel scherp.

Twee jaar geleden nam Goedkope Woning in de verbouwde, vroegere eigendommen van het staalboekbedrijf Soenen in de Kortrijkse Vaartstraat, 11 nieuwe appartementen in gebruik. Dat was de eerste fase van het project. Het pand, een complex waarin een drukkerij (nr. 18 en 20) was uitgebreid met de panden van twee oude cafés (De Roode Steentjes in nr. 22 en In de Stad Harelbeke in nr. 16) kocht Goedkope Woning aan in 1999. Het gaat om 10 a 85 ca in de onmiddellijke omgeving van het Plein en op loopafstand van de Grote Markt.

Gisteren werd de aanbesteding gehouden van de tweede fase van de verbouwingswerken: nog eens 9 appartementen erbij, plus een atelier en de afwerking van de gemeenschappelijke garage. De ramingsprijs was 956.823 euro (+ 6% BTW). Er dienden drie algemene aannemers een offerte in. Daarvan was Himpe NV van Loppem (Zedelgem) de laagste, met 1.113.564,25 euro. De werken zullen wellicht binnen enkele weken kunnen starten.

Voor die tweede fase is een samenwerking aangegaan met vzw Den Achtkanter, een instelling voor de begeleiding van volwassenen met verstandelijke beperkingen. De vzw huist met een van haar vestigingen, 't Nest, aan de achterkant van de vroegere drukkerij Soenen. Het atelier en 4 van de 9 appartementen worden in gebruik genomen door Den Achtkanter, voor begeleid wonen. Er komt eveneens een achteringang, die over het terrein van de vzw zal lopen en die zowel door Den Achtkanter als door de huurders van Goedkope Woning zal kunnen gebruikt worden. Op die manier krijgt het nieuwe wooncomplex een rechtstreekse verbinding met het Groeningepark.

Ontwerper van beide fasen is architect Julo Demeyere. Ook voor de tweede fase koos hij voor een verscheidenheid van appartementen. Zo zit er een 'duplex-appartement' tussen, een flat met verdieping. Aan de gevel zal niets meer veranderen, aangezien die al mooi en kleurrijk was afgewerkt in de eerste fase. De eerste fase is uitgevoerd door aannemer Coudron uit Ieper (728.168,55 euro zonder BTW), die deze keer geen offerte indiende.

Sociale woonnood

Die 9 extra appartementen (eigenlijk maar 5 sociale appartementen) zijn lang niet voldoende om de grote woonnood te lenigen in de Kortrijkse binnenstad. Goedkope Woning heeft ellenlange wachtlijsten. De wachttijd voor kandidaat-huurders is gemiddeld 2 jaar en 9 maanden, maar bepaalde categorieën, vooral de gegadigden voor een of twee slaapkamers, moeten veel langer geduld hebben. Het aandeel van de sociale huurwoningen in het totale woningenbestand in Kortrijk bedraagt 7% en dat is merkelijk lager dan in de meeste andere centrumsteden.

Goedkope Woning heeft nog een paar bouwprojecten op stapel staan. Een 'machtiging tot aanbesteding' (een noodzakelijke stap) bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vroeger VHM) is aangevraagd voor de bouw van 36 appartementen aan het rondpunt van de Gentsesteenweg (project Gentpoort) en voor 17 appartementen in de Meensestraat.

Maar om goed te zijn en om de wachtlijsten te halveren, moeten er eigenlijk een 500-tal sociale woongelegenheden in de huursector bijkomen in Kortrijk. Er is dus nog heel veel werk voor de boeg. Maar ik heb er als voorzitter goede hoop in dat de nieuwe directeur die Goedkope Woning onlangs heeft aangesteld, de maatschappij een nieuw elan zal geven. Of ik zelf voorzitter kan blijven, zal in de eerste plaats afhangen van de kiezers op 8 oktober. Het is mijn grote droom de pas begonnen vernieuwing te kunnen voortzetten.

Commentaren

x alee dan gaat er toch enkele bij komen nu beter een stuk of negen erbij dan geen he

op naar de volgende zou ik zo zeggen

Gepost door: jan | 06-09-06

De commentaren zijn gesloten.