29-08-06

Onderscheiding (71,4%) voor sp.a-deelname aan bestuur in Kortrijk

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 pakte de sp.a uit met een "programma voor de 21e eeuw". 21 concrete punten die de partij erdoor wou drukken als ze aan het beleid kon deelnemen. De sp.a hééft deelgenomen aan het beleid. In een coalitie met de CD&V hebben wij 1 schepen (Philippe De Coene, van milieu en ICT) en ook een voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning (ikzelf). Als wij het lijstje van de 21 punten overlopen (en streng zijn), heeft de sp.a 12 punten volledig gerealiseerd en zijn we voor 6 punten goed op weg (daarvoor geef ik een half punt). Dat is een score van 71,4%, of een dikke onderscheiding. Niet slecht voor een coalitiepartner met 1 schepen in een schepencollege van 9. 

Stadsblogger Kortrijkwatcher is zo vriendelijk (?) geweest de meerderheidspartijen in Kortrijk te confronteren met hun verkiezingsbeloften van zes jaar geleden. Dat van de sp.a verscheen op: http://users.skynet.be/kortrijkwatcher/2006/08/over-het-s.... Ik druk het programma hier af in cursief. Mijn beoordeling staat in normale letters na elk programmapunt.

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.

De investeringen in trottoirs zijn opmerkelijk uitgebreid. Er is een meldpunt gekomen voor vlugge herstelling van kapotte voet- en fietspaden en rioleringen: 'Werk aan de weg' (gratis belnummer: 0800 90 811). Mijn beoordeling: geslaagd.

2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.

De huisvuiltaks was hoogst onrechtvaardig omdat hij alle Kortrijkzanen over dezelfde kam schoor: rijk of arm, grote afvalmaker of kleine. Die belasting is inderdaad afgeschaft. In de plaats daarvan zijn de huisvuilzakken wat duurder geworden. Zeker in de beginjaren van de nieuwe ploeg had dat als effect dat de Kortrijkzanen minder afval maakten. Dat was dan weer heel voordelig voor de stadskas, want de afvalverbranding kost de stad handenvol geld. 'Winst' wordt op de huisvuilzakken zeker niet gemaakt. Mijn beoordeling: geslaagd.

Niet in ons programma maar toch het vermelden waard is de realisatie van het meldpunt en de opkuisploeg van "Rap en Rein". Sluikstorten krijgen niet meer de gelegenheid uit te groeien tot onoverzichtelijke problemen. Een 'propere stad' betekent ook beteugeling van de sluikstorters; ook dat is consequent aangepakt.

3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.

Er is heel wat meer geïnvesteerd in fietspaden dan vroeger. Verschillende fietsverbindingen zijn hersteld. Onlangs nog werd het Guldenspoorpad, met medewerking van de Provincie, doorgetrokken naar Zwevegem. Er is een fietsambtenaar aangesteld en met de Fietsersbond is er een structurele samenwerking. Mijn beoordeling: geslaagd.

4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)

Voor het onderhoud van het stadsgroen is heel wat gebeurd. De groendienst van vroeger is grondig gemoderniseerd. Tal van opdrachten worden nu uitbesteed, ook aan beschutte werkplaatsen. Een snelle interventieploeg, 'Kruid en Blad', gaat elke dag de strijd aan tegen slordige hoeken. Het stadsrandbos is een zaak van het Vlaamse Gewest dat stelselmatig doorgaat met de aankoop van gronden in het zuidwesten van de stad. Groenschepen Philippe De Coene zette vaart achter de realisatie van het Groen Lint Zuid (nu Stadsgroen Marionetten, zie foto), de natuurverbinding tussen het Kennedybos en het stadsrandbos. Zowat 60 hectare worden ingericht voor natuurminnende bezoekers en wandelaars op de mooiste flanken van de stad. Aangelegde paden, een aantrekkelijk paviljoen in de vorm van een libel en een bezoekerscentrum in hoeve Te Coucx gaan de wandelaars wegwijs maken. Een onderdeel van stadsgroen Marionetten is het geboortebos in de Don Boscolaan, waar jaarlijks voor honderden nieuwgeborenen een boom wordt bijgeplant. Mijn beoordeling: geslaagd.

5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.

Het succes van de stedelijke ondergrondse parking Veemarkt en nadien ook de overgekochte parking Schouwburgplein is onmiskenbaar. Het eerste uur parkeer je er gratis en daarna betaal je een heel schappelijke prijs, de goedkoopste van het land. Voor centrumbewoners zijn allerlei vormen van bewonersparkeren uitgewerkt. Wat de pendelaars betreft, is er nog geen volwaardige oplossing in de vorm van een parkeergebouw nabij het station gerealiseerd. Maar het aartsmoeilijke dossier (waarin partners zoals de NMBS het de stad niet gemakkelijk maken) geraakt stilaan uit zijn studiefase. Ook voor parkeren durf ik het bestuur een beoordeling geven van: geslaagd.

6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Marke en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft haar dienstverlening in Kortrijk grondig verbeterd: er is een nieuwe buslijn bijgekomen; bestaande lijnen zijn vernieuwd, en er zijn meer aangepaste stadsbussen ingezet. Toch stappen nog altijd veel te weinig Kortrijkzanen op de bus. Een gericht beleid van gratis aanbod zou de stadsgenoten over hun aarzeling kunnen helpen. Maar daartoe hebben wij onze coalitiepartners niet kunnen overtuigen. De bestaande gratis faciliteiten (gratis voor 55-plussers op maandagen, gratis P&R van de Kinepolisparking naar het centrum, en gratis voor studenten) zijn, volgens mij, onvoldoende om veel effect te hebben op het busgebruik. Mijn beoordeling: half geslaagd.

7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.

Nog beter: in plaats van een gratis mailadres - daarvoor heb je de stad al lang niet meer nodig - kun je een gratis Certipost-adres krijgen, handig voor het aanvragen van allerhande officiële documenten. Met zijn project "De WWWereld is van iedereen" gaf schepen Philippe De Coene elke Kortrijkzaan de gelegenheid om basiscursussen computer en internet te volgen, in zijn eigen deelgemeente. Vele honderden stadsgenoten maakten er gebruik van. de jongste was 10, de oudste 87. Met de plaatsing van internetkiosken en gratis surfcomputers in allerlei toegankelijke stadsgebouwen kan iedereen gratis surfen en zelfs e-mails versturen en printen. Mijn beoordeling: geslaagd.

8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is (ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.

Met de ingebruikname van het nieuwe stadhuis is de stedelijke klantenopvang heel wat verbeterd. De dienst Burgerzaken is nu ook te bereiken in de deelgemeenten. De opening van een stadsloket op zaterdagmorgen is niet gelukt, maar toch zijn de openingsuren klantvriendelijker gemaakt door bijvoorbeeld open te blijven over de middag en een wekelijkse 'nocturne' te houden op maandag (tot 19 uur). Het personeelsbeleid is gedynamiseerd met allerhande initiatieven. Mijn beoordeling: half geslaagd.

9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.

De buurtwerkingen zijn uitgebreid. Ik vraag wel een beetje begrip voor de ondankbare, bijna onmogelijke opdracht van een buurtwerker als buffer tussen de stedelijke overheid en bewoners die ook niet allemaal zonder problemen zijn. Een voorbeeldig experiment is de wijkwerking Sint-Denijsestraat, waarin de stad opmerkelijk veel heeft geïnvesteerd. Waar in andere wijken de buurtwerker vooral aan de relaties moet werken, kregen de bewoners om en rond de Sint-Denijsestraat heel wat harde wensen vervuld (straatwerken, een nieuw park, heraanleg Volksplein, enzovoort). Dat is natuurlijk veel dankbaarder werk. In dat verband kan ik ook verwijzen naar de maandelijkse buurtrondgangen van schepen De Coene en schepen Leleu, waarop de bewoners de beleidsmakers ter plekke kunnen tonen wat er fout loopt in hun buurt. Intussen werd de grote rol van vrijwilligers erkend en ondersteund. Mijn beoordeling: geslaagd.

10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.

Mijn beoordeling: niet geslaagd. Als je in de meerderheid de mogelijkheid van een stedelijke ombudsman oppert, krijg je onmiddellijk de repliek dat de stad goedwerkende meldpunten heeft. Daar kunnen de mensen inderdaad naartoe met hun klachten en die klachten worden meestal zo vlug mogelijk opgelost. Maar een ombudsman is iets anders. Een ombudsman staat in tweede linie om eventueel burgers te steunen die zich in een meningsverschil met de stad onheus behandeld voelen. Een ombudsman kan als neutrale èn onafhankelijke waarnemer leemten in de stadsaanpak signaleren. Ik blijf daar groot voorstander van. Zo'n ombudsman (M/V) is er niet gekomen.

De rest van mijn beoordeling morgen. We zitten aan 8 op 10.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

Commentaren

huisvesting hmm ja de controle kan soms wel beter op de goedkope woningen maar dan zal er wel persoonel moet bijkomen of moeten de opdrachten herbekeken worden van wie wat gaat doen

mss de komen jaren minder besparen zoals de heer lagae vroeger deet en gewoon rapper alles herstellen
te vreden huurders zijn ook betere betalers dus meer in komsten
nu wie zijn wij om daar over te oordelen

Gepost door: jan | 29-08-06

Goedkope woning Ben het volkomen eens met Jan, maar ik moet mijn mening nog neerschrijven: ik zit nog maar aan punt 10. Beetje geduld.

Gepost door: marc | 30-08-06

De commentaren zijn gesloten.