04-08-06

Slotgracht kasteel Sint-Anna geregulariseerd

Jaren na datum zijn verstevigingswerken aan de ringgracht rond het kasteel Sint-Anna geregulariseerd met een vergunning van het stadsbestuur. Het betreft een herstel van een beschermd goed dat zonder die werken ernstig verminkt zou zijn. Gracht en kasteelpark zijn een verrijking voor stadsgroen Marionetten (Groen Lint Zuid). Niets aan de hand dus, maar de administratieve regels zijn niet te ontlopen.

De heer en mevrouw Remi Van Overschelde-De Clercq hebben van het stadsbestuur een regularisatie gekregen voor werken die zij hebben uitgevoerd aan de slotgracht van hun kasteel, het historische landhuis van Sint-Anna. Die rechthoekige omgrachting was met de jaren toegeslibd en de eigenaars besloten baggerwerken te laten uitvoeren.

De aannemer van de ontslibbingswerken graafde echter te diep. De stabiliteit van de oorspronkelijke oevers was aangetast en na verloop van tijd werd de oeververdediging uitgespoeld en stortte de oever in.

Logischerwijze lieten de kasteelheer en -dame de geteisterde oevers herstellen. Op aangeven van de Kortrijkse architect Bart Vandekerckhove werd een onderwaterkeermuur gebouwd en werd de geschonden oever in zijn vroegere glorie hersteld met gemetselde, gerecupereerde natuursteen.

De eigenaars waren er zich aanvankelijk niet van bewust dat zij voor dergelijke werken een bouwvergunning nodig hadden. Toen zij daarvan op de hoogte werden gebracht, bleek dat er absoluut geen bezwaren bestonden. Een verwikkeling was dat intussen, in 2003, kasteel en park officieel beschermd werden als monument. Maar ook daarmee waren de uitgevoerde herstellingswerken verenigbaar.

Het beschermde landhuis en het park, met omgrachting, waarin het staat, liggen volgens het gewestplan in parkgebied. Dat betekent dat zijn "in hun staat moeten bewaard worden om hun sociale functie te vervullen". Nu moet je niet denken dat je het domein van het kasteel zomaar kunt betreden. Zelfs bekijken kan je niet zomaar: vanaf de weg genaamd Sint-Anna is het domein afgeschermd met een dichte houtwal. Om het kasteel en de vernieuwde grachten te bekijken moet je een stuk de mooie dreef ingaan die leidt naar het Delacroixgoed, een gewezen boerhof (het 'neerhof' van het kasteel?).

Het domein ligt ook in het parkgebied van het bijzonder plan van aanleg Groen Lint Zuid, ondertussen omgedoopt tot Stadsgroen Marionetten, een groene gordel van 60 hectare van 't Hoge tot het Preshoekbos van het Vlaamse Gewest. Grachten en kasteelpark vormen een stukje in die groene puzzel. Ook daarmee waren de herstellingswerken perfect te verzoenen. Logischerwijze kregen de aanvragers hun regularisatie.

Raar taaltje

De ambtelijke nota van de directie Stadsplanning en Ontwikkeling gebruikt wel een speciaal taaltje. Dat is des te verwonderlijk omdat de directie onder de bevoegdheid valt van schepen Frans Destoop, een echte taalzuiveraar. De ambtenaren hebben het voortdurend over de "omwalling" van het kasteel. In het Nederlands betekent "wal" een berm van opgehoopte aarde of stenen. De West-Vlaamse "wal" is precies het tegenovergestelde: een uitgraving in de grond waarin als het lukt water staat, een gracht dus.

Het kasteel van Sint-Anna is wel omringd door een gracht met water bedekt met eendenkroos, maar het domein is voorts zo plat als een biljartlaken. Van een wal is er niets te bespeuren. Het landhuis is helemaal niet omwald, maar 'omgracht'.

Sint-Anna was voor de samenvoeging van Kortrijk-stad met enkele randgemeenten een enclave van Kortrijk in Marke. Het kasteel werd reeds in 1759 opgetekend op landmeterskaarten. Die datum is ook te vinden op de rococoschouwmantel in de eetkamer. Naderhand is het landhuis verschillende keren verbouwd. In de eerste jaren van 1900 kreeg het zijn huidige elegante uitzicht met twee torentjes en neo-romaanse vensters, wat toen modern was.

 

Commentaren

begijnhofpark nu maar te hopen dat ze eens het heraangelegde begijnhogpark eens van het onkruid zullen ontdoen want ik denk dat het verkeerd zaad was dat ze gestrooid hebben

hmmm onkruid in plaats van gras dat gaat niet zo goed om in te voetballen

Gepost door: bjorn | 04-08-06

De commentaren zijn gesloten.