26-07-06

Wensenlijstje Adviesraad voor Personen met een Handicap

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap streeft in Kortrijk naar een stad die toegankelijk is in de breedste betekenis van het woord. De raad wil de gemoedelijke samenwerking met alle stadsdirecties en schepenen voortzetten na de gemeenteraadsverkiezingen. Na raadpleging van de achterban heeft de adviesraad onder het voorzitterschap van Luc Decantere een lijstje opgesteld van wensen voor de komende bestuursperiode. 

In Kortrijk is 11,26% van de bevolking geregistreerd met een of andere beperking. Als je daar de partners en andere personen die ermee te maken hebben, bijtelt, dan kom je zeker aan 20% van de Kortrijkse bevolking die de gevolgen ondervindt van een eigen handicap of van iemand uit de naaste omgeving.

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap hanteert - terecht - een ruime definitie van personen met een beperking: mensen met bewegingsbeperkingen, met visuele of gehoorhandicaps, met een lichte of zware mentale achterstand, met chronische ziekten enzovoort. Bij de raad zijn meer dan 30 verenigingen aangesloten. Het motto van de adviesraad is: een toegankelijke stad voor personen met een handicap levert meteen ook een zeer gastvrije stad voor iedereen op.

Bij de adviesraad leeft de indruk dat ze heel ernstig worden genomen door stadsbestuur en -administratie. In de komende bestuursperiode zouden ze graag in hun werking ondersteuning krijgen door een ambtenaar met expertise (een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld). En de toelage voor werkingskosten zou na jaren wel eens mogen aangepast worden aan de gestegen levensduurte; de raad is tevreden met een langzame stijging tot 10%. Met die toelage moet de raad bijvoorbeeld ook de subsidies voor de aangesloten verenigingen op termijn met 10% kunnen optrekken. Een bijzondere toelage zou in het leven moeten worden geroepen voor "vernieuwende inclusieve projecten".

Zowel in het personeelsbeleid van de stad als van het OCMW zouden personen met een handicap moeten aangeworven worden. De adviesraad zelf stelt dat het daarbij gaat om personen met dezelfde capaciteiten. Er worden geen quota geformuleerd. Wel wijst de raad erop dat openbare besturen een voorbeeldfunctie vervullen in het tewerkstellen van personeel met beperkingen.

In alle sectoren van het stadsbeleid eist de adviesraad maximale toegankelijkheid. Die toegankelijkheid wordt niet alleen gezien als het verwijderen van hindernissen in stadsgebouwen en op voetpaden, maar ook als het begrijpelijker maken van wegbewijzering bijvoorbeeld of het behalen van het BlindSurferlabel voor de officiële website van Stad Kortrijk. De eis van maximale toegankelijkheid zou moeten opgenomen worden in alle bestekken van de stad. Zo ook bij nieuwe milieuprojecten. De raad is erg in zijn nopjes met het gevolg dat gegeven is aan zijn adviezen voor de uitvoering van de Libel. Belangrijke beloftes werden gedaan voor de toegankelijkheid van de bezoekershoeve (Te Coukx) in het stadsgroen Marionetten.

Ten slotte pik ik uit het wensenlijstje nog de vraag naar de realisatie van het beloofde "snoezelhuis". Dat is een project in samenwerking met scholen en het MPI om een locatie te ontwikkelen waar kinderen met een handicap op een aangepaste en prikkelende manier hun zintuigen kunnen aanscherpen.

De commentaren zijn gesloten.