24-07-06

Nieuwe appartementsvilla in Kastanjeboomlaan

Het is een verdere ontwikkeling in de villawijken: het verschijnsel appartementsvilla's. Het stadsbestuur geeft gunstig advies voor een bouwaanvraag van een appartementsvilla in de Kastanjeboomlaan. Daarvoor moet een bestaande hoeve wijken. In de residentiële omgeving tref je er al verschillende aan. Als het nog ontbrekende stuk van de R8 wordt aangelegd, loopt die ringweg vlak achter de tuin.

Achter een hoge haag staat in de Kastanjeboomlaan nr. 3 een hoeve (foto boven). De rest van de elleboogvormige straat bevat villa's, zoals de hele buurt rond de E17. Het lag voor de hand dat het grote perceel van de hoeve vroeg of laat zou verkaveld worden. De firma PROM bvba heeft evenwel een bouwaanvraag ingediend voor een appartementsgebouw, weliswaar in villastijl.

Eigenlijk is dat een merkwaardige ontwikkeling. In de verkavelingen aan de rand van de stad vind je nauwelijks nog rijwoningen; iedereen wil vrijstaande woningen, villa's in uiteenlopende maten. En precies daar ontwikkelt zich een nieuw type flats, de appartementsvilla's. Alsof men nog liever opeenstapelt dan tegen elkaar aanbouwt: een fenomeen dat al langer aan de kust waar te nemen valt.

Een beetje verder in de buurt, Tarweveld, staat al zo een appartementsvilla, Residentie Elysum (foto beneden). En in de plannen die bestaan om op de gronden Goed te Bouvekerke in de Ambassadeur Baertlaan een allerlaatste stadsverkaveling (van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK) uit te voeren, is er sprake van een 'kopgebouw' dat eveneens in de vorm van een appartementsvilla zou worden ontworpen. Maar daar herintroduceert het SOK de rijbouw: aan de Amb. Baertlaan komt - als het lukt - een  rij aaneengesloten hoogwaardige woningen.

In de Kastanjeboomlaan komen 8 appartementen met drie slaapkamers en een ondergrondse garage. De nieuwbouw krijgt twee bouwlagen en een hellend dak, 8 meter innewaarts en op 6 meter van de perceelsgrenzen. Op de begane grond is de bouwdiepte 16 meter, op de verdieping 13 meter plus terras; het dak is 8 meter diep. Gelijkvloers hebben de 4 flats elk een ruime private tuin. De appartementen op het eerste hebben elk hun brede terras. Ieder appartement krijgt een eigen kelder en garage onder de grond. Er komt een collectieve regenwaterput van 20.000 liter.

Het bouwperceel, 2.400 m², is zowat dubbel van grootte in vergelijking met de gebruikelijke kavels in de buurt. Het riante flatgebouw is ontworpen als een grote villa bestaande uit twee blokken verbonden met een middelstuk. Slechts een vijfde van het perceel wordt bebouwd. In de omgeving zijn andere villa's aan te treffen van vergelijkbare omvang (worden dat mettertijd ook appartementsvilla's?).

Flatgebouw in villawijk

Volgens het stadsbestuur is het ontwerp verenigbaar met het karakter van de verkavelingen en de bebouwing in de omgeving. Door de vormgeving, de inplanting, de bebouwing in de omgeving en de grootte van het perceel is de meergezinswoning niet storend. Door de ruime afstand tot de perceelsgrenzen en de niet al te hoge uitvoering zullen de omwonenden niet in hun privacy geschaad worden en zullen zij ook geen zonlicht verliezen.

Dat is dan ook hetgeen de stad heeft geantwoord op het enige bezwaarschrift dat is binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek. Dat bezwaarschrift was ondertekend door verschillende buurtbewoners. Zij verzetten zich tegen een flatgebouw in hun villawijk. Volgens de stad zijn er al meer dergelijke appartementsvilla's in de wijk en is de omvang van het gebouw niet groter dan die van nabijgelegen villa's.

De Kastanjeboomlaan ligt in de strook woongebied tussen de E17 en het nog aan te leggen stuk R8. De reservatiestrook voor de R8 is nu een groen lint achteraan de woningen van de Kastanjeboomlaan, een rustgevende open ruimte. Maar als de R8 daar gerealiseerd wordt, kan dat wel eens het karakter van die straatkant drastisch wijzigen. Maar het ziet er niet naar uit dat het Vlaamse Gewest spoedig kredieten zal vrijmaken voor dat stuk stadsring. Overigens weet men nog altijd niet hoe men dat stuk ring zal inpassen in het ingewikkelde verkeersknooppunt Hoog Kortrijk.

 

07:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kortrijk, stedenbouw, sok |  Facebook |

Commentaren

Kortrijk groeit : villa appartementen
Kan men daar tegen zijn ?
Met welke argumenten ?

Gepost door: walter maes | 25-07-06

Pro Wie is hier tegen? Zelf ben ik pro. Enige verdichting in de suburbane wijken kan geen kwaad.

Gepost door: Marc | 25-07-06

Ja, maar intussen staan er wel 3 nieuwe villa's. De derde villa is gebouwd tegen alle bouwvoorschriften in, doordat de eigenaar van het perceel ernaast, nr 7, mede-bestuurder is van de bouwheer van die 3 villa's.

Gepost door: Miel Marie | 03-12-11

Correctie. "De vorige eigenaar"!! Inderdaad, toen deze vorige eigenaar, medevennoot/bestuurder van de bouwheer van de villa's, nog eigenaar was, maar zijn huis reeds te koop was, leverde hij aan zichzelf (de bouwheer) een attest af dat de bouwheer (hijzelf dus) tot aan zijn haag mocht bouwen om een garage aan te bouwen, en geen 3 meter ruimte moest laten, zoals het daar de bouwvoorschriften zijn. Stad liet dit toe, als "een aanpassing van de bestaande bouwaanvraag", waarbij en garage voorzien was 'in het huis' en niet 'in bijbouw'. De bouwheer (en dus de eigenaar van het huis ernaast) wist heel goed dat hij dit eerst zo moest aanpakken, om daarna een "aanpassing" te vragen. De technische dienst en de verantwoordelijke schepen hebben zich laten ringeloren. Men mag zich natuurlijk niet de vraag stellen of er steekpenningen betaald geweest zijn. De nieuwe eigenaar van dit huis "ernaast" - het huis is nu verkocht - heeft daar nu naast zich tot aan zijn eigendomslijn, een garagemuur van 2.5 m hoog, schuinoplopend tot aan de zijgevel van de villa tot 4 meter. Natuurlijk is alles 'volgens het boekje" maar Stad had toch op zijn minst moeten weten dat de bouwheer en de eigenaar van het huis ernaast, dezelfde personen waren en er dus een grote verstrengeling van belangen was. En zo kan er wel sprake zijn van bedrieglijk opzet, met voorbedachte rade, zeker wanneeer de eerste goedgekeurde plannen geen "garage-aanbouw" voorzagen.

Gepost door: Miel Marie | 03-12-11

De commentaren zijn gesloten.