15-07-06

Geen tweede 'At The Villa' in Kooigem

Het stadsbestuur heeft een vergunning geweigerd tot regularisatie en uitbouw van dancing 'Lounge Oasis' (vroeger 'De Molentjes') aan de Doornikserijksweg in Kooigem. Dit, tot grote tevredenheid van de buurt. In de jaren 90 hadden de omwonenden veel last van weekenddancing 'At the villa', die hele stromen uitgaanders aantrok die veel hinder veroorzaakten in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied.

Net voorbij de Legerstock in Kooigem, aan de Doornikserijksweg, is er al enige tijd een café dat wordt geëxploiteerd als weekenddanstent: 'Lounge Oasis'. De zaak heeft een vergunning als drankgelegenheid maar niet als dancing ("lokaal met dansgelegenheid"). Geconfronteerd met klachten van de omwonenden, vroeg de uitbater ter regularisatie een ruimere vergunning aan.

Zoals het hoort, won het stadsbestuur diverse adviezen aan en raadpleegde het de omwonenden in een openbaar onderzoek. Het gehucht 'De Molentjes' waarin de tot café omgebouwde villa is gelegen, is op het gewestplan een woongebied met landelijk karakter. De tot parking verharde tuin ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het advies van de brandweer bevat een omvangrijke lijst uit te voeren maatregelen van brandvoorkoming. Vooraleer kan gedacht worden aan de uitbreiding van de zaak tot danstent moet de stookplaats gecompartimenteerd worden, moet er een betere evacuatiemogelijkheid gecreëerd worden, moet er veiligheidsverlichting komen, moet de elektrische installatie genormaliseerd worden, moet er een veiliger verwarmingsinstallatie komen enzovoort.

Van 16 maart tot 14 april 2006 liep een openbaar onderzoek. Daarop kwamen niet minder dan 34 bezwaarschriften binnen van omwonenden. Daarin stond onder andere te lezen dat de benaming 'zaal voor dansgelegenheid' een zwakke uitdrukking is voor een zaak die opent op vrijdag- en zaterdagnacht en soms ook op zondagnacht, van 23 tot een uur of zeven 's morgens. Op topmomenten trekt de omgebouwde villa 200 à 300 fuivers. Dat brengt bijna ononderbroken nachtelijke geluidshinder (die bonkende bastonen!). Lawaai is er ook op de parking en op straat door geschreeuw, discussies, dichtslaande portieren, gierende banden. Dancingbezoekers laten hun auto vaak op een hinderlijke manier achter op straat.

Mensen uit de buurt signaleren dat het dancingpubliek de dure drankjes in de villa ontwijkt door meegebrachte flessen in de auto's te consumeren. Dat daarbij snoeiharde muziek moet gemaakt worden, liefst met openstaande ramen, is blijkbaar een noodzaak. Afval zoals drankblikken, vodkaflessen, sigarettenpakjes enzovoort komen dan terecht op straat of in de tuinen van de buren.

De directie Leefmilieu (o.l.v. schepen Philippe De Coene, sp.a) acht de bezwaren gegrond. Een beperkt café of lounge-bar kan daar wel geduld worden: de omgebouwde villa heeft een commerciële oppervlakte van 100 m². Een dancing daarentegen past niet in die omgeving, waar wonen en agrarische rust moeten primeren. Het perceel waarop de zaak zich bevindt is veel te klein om, zeker bij druk bezoek, de hinder op eigen terrein te houden. De omgeving wordt daarvan het slachtoffer.

Het stadsbestuur besluit dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren - het is een 'zuiveringszone C -, op de natuur en op de mens door de gevraagde uitbating niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. De vergunning wordt dan ook geweigerd.

In de jaren 90 berokkende een gelijksoortige boite, 'At The Villa', in de nabije omgeving veel hinder. Toen werd het proefondervindelijk duidelijk dat de lasten voor de buurt niet tot normale proporties beperkt bleven. Een andere dancing aan de Doornikserijksweg in Kooigem, 'The Soft', ging in 2001 in de vlammen op, na een aanslag met een molotovcocktail.

08:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kooigem, leefmilieu |  Facebook |

Commentaren

At the villa naar Patagonië "In de jaren 90 hadden de omwonenden veel last van weekenddancing 'At the villa', die hele stromen uitgaanders aantrok die veel hinder veroorzaakten in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied."

Hoezo : "hinder in landschappelijk waardevolle landbouwgebied ?"

Waar moeten de jonge gasten hedentendage nog (bij wijze van spreken) 'hun duivels ontbinden' ?
Waar kunnen ze zich nog uitleven ?
In de stads- of dorpskernen mag het ook al niet meer : zogenaamde overlast, nachtlawaai enzovoort...

Moeten ze verbannen worden naar afgelegen woestijnen, ijzige bergtoppen, diepe bossen of naar Patagonië ?

Gepost door: walter maes | 15-07-06

Industriële hinder In jouw opvattingen is geen rechte lijn te krijgen. Je bent tegen windturbines omdat ze het landschap zouden schenden, maar dancings die hinder op industriële schaal veroorzaken, zouden dan weer wel mogen (moèten!)... Ik krijg er geen rechterkant aan.

Gepost door: Marc | 15-07-06

rechterkant Natuurlijk niet Mark, daarom ben je ook een linkse jongen!!!

Gepost door: adelbert | 15-07-06

Concurrentie Bovendien, 't is allemaal concurrentie voor 't Vliegend Peerd op die andere heirweg

Gepost door: Polo | 15-07-06

Windmolen op 't Peerd ?!
Het liefst van al zie ik nog een windmolen op het dak van 't Peerd !
(Vliegend)

Gepost door: walter maes | 17-07-06

disco in industriezone Misschien moeten we doen zoals in Nederland en Duitsland: discotheken in industriezones vergunnen. Daarvoor zou wel eerst de wetgeving moeten worden aangepast. Voor de rest zijn de VLAREM-normen al streng genoeg.

Van Da Shake in Bouwcentrum Pottelberg hebben we alvast niet veel last. Blijkbaar wel van de Kleizaal als de wind verkeerd zit.

Voor de rest. Zelf woon ik toevallig al heel mijn leven dicht bij goeddraaiende café's. Geen haar op mijn hoofd heeft er ooit aan gedacht de politie te bellen omwille van overlast. Liever dat dan iedereen 's avonds thuis voor zijn TV of PC.

Bart

Gepost door: Bart | 17-07-06

DANSTENTEN IN DE STAD
Het is de toegenomen onverdraagzaamheid en prikkelbaarheid in de samenleving die oorzaak is van het onheil : de zogenaamde "overlast", het trendy begrip van deze tijd.
De samenleving wordt onafgebroken opgezweept door media en politici die het voortdurend hebben over de burger die 'mondig' moet worden en zijn individuele rechten opeisen. En altijd maar nieuwe betuttelingswetten invoeren. Krankzinnige geboden en verboden die het leven en de verdraagzaamheid in de maatschappij vergallen.
De Kafkaiaanse meldpunten-industrie (voor alles en nog wat) draait op volle toeren en iedereen spant processen in tegen iedereen voor de meest onnozele futiliteiten zoals hondenpoep, burenlawaai, op de grond spuwen, wildplassen, boos kijken, niet rechtstaan voor oudjes op de bus, kattengejank, hondengeblaf, hanengekraai, overgewaaide bladeren, te luid roepen op straat, sigarettenpeuken, 'pesterijen', 'lawaaihinder', 'rookhinder', een scheldpartij, 'partnergeweld' enzvoort, enzoverder, eindeloos.

En nu dus verwonderd staan kijken dat geen mens nog kan verdragen dat er een of andere danstent in de buurt komt met 'nachtlawaai'...

Danstenten verbanen naar industrieterreinen is geen oplossing. Men verbant de jonge gasten naar industriële oorden waar ze op een industriële wijze hun duivels kunnen loslaten...ver weg van de mensenmaatschappij...maakt men van hen robotten en machines...

Ik denk dat jongeren zich volop moeten kunnen uitleven midden in de stad. Hun 'lawaai' het behoort immers tot het normale stadsleven en wie er niet tegen kan, kan kiezen voor de boerenbuiten. Er is plaats genoeg voor iedereen.


Gepost door: walter maes | 18-07-06

boerebuiten Gelijk heb je Walter. Maar daar stopt het niet bij, integendeel. De meesten die naar "den buiten" verhuizen weten dan nieuwe meldpunten te vinden om weer te zeuren over geurhinder(koeie-en paardestront), boeremachinegeluiden, de oorverdovende stilte, het ontbreken van winkels en café's, dorpskermiskoersen(van paarden of fietsers), vinkenzettingen, maïs die voor enkele weken het zicht ontneemt, wandelaars uit stad enz... Dat zijn nu eenmaal beroepszeurders die nergens zullen aarden, maar ze zijn nu eenmaal lid van onze maatschappij(met hun rechten!) en ik vrees dat we er alleen maar kunnen leren mee leven!

Gepost door: adelbert | 19-07-06

boerebuiten Oh ja, ik was nog wat vergeten: er is ook nog lichtpollutie zodat je niet meer naar behoren naar de sterren kan kijken!!!

Gepost door: adelbert | 19-07-06

boerebuiten en het bal van de burgemeester!!!

Gepost door: adelbert | 19-07-06

In de slagschaduw van de molen op 't Vliegend Peerd Beste Walter,

De burgers zijn te mondig, de media te opzwepend en de politici te betuttelend... met onverdraagzaamheid tot gevolg. Uw analyse klinkt als gezond boerenverstand. U moet een partij oprichten! Ik stel alvast volgende programmapunten voor:

Te mondige burgers? We schaffen gewoon het onderwijs af.
Te opzwepende media? We censureren ze gewoon.
Te betuttelende politici? We vervangen ze door één sterke man met gezond boerenverstand.

WALTER FOR PRESIDENT !

Gepost door: Bart Hanson | 19-07-06

De denkbare uitweg Inderdaad ik vergat 137 andere 'meldpunten' op den boerenbuiten zoals over de parenclubs die teveel gehijg produceren.

Een onoplosbare kwestie en Bart Hanson heeft groot gelijk : we moeten de politiekers afschaffen.
Ze werken gewoon teveel.

Er is een denkbare uitweg : de 'verkozenen des volk' houden hun zetel bezet maar doen verder NIETS. Politiekers die denken dat ze iets moeten uitrichten dwalen. Ze zijn een verschrikking voor het volk.
Ze moeten alleen maar 'het volk vertegenwoordigen' en beletten dat dwazen de zetel innemen. Zij die denken dat ze de wereld moeten veranderen...

Gepost door: walter maes | 19-07-06

Geschikter plaats Een interessante discussie. Maar naar mijn aanvoelen, wordt er wat teveel met veralgemeningen gewerkt. Alles wat niet misdadig of niet schadelijk is, moet zijn plaats kunnen krijgen. Maar een zinnig mens wil wel een minimum aan ordening, precies om eventuele overlast of buitenproportionele hinder te voorkomen.

De afgewezen aanvraag betreft geen jeugdclub - waarvoor overigens ook hoe langer hoe doortastender maatregelen worden genomen om de buurt van (geluids-)overlast te sparen. Het betreft een uitbating waarvan proefondervindelijk is bewezen dat ze overlast veroorzaakt die niemand in zijn buurt zou willen.

En ik begrijp niet wat er belachelijk is aan de optie van de overheid om het mooie landschap tussen Bellegem en Kooigem in stand te houden.

En het verzet komt niet van stedelingen die neerstrijken op de boerebuiten en er hun wetten beginnen te stellen. Hier is het omgekeerd. Het gaat om een zonevreemde uitbating die opduikt in een omgeving die zich daar nooit aan verwacht had. Bovendien is de gevreesde hinder reëel: lees de uit het (nacht)leven gegrepen verhalen in de bezwaarschriften.

Ik blijf het stadsbestuur en de omwonenden gelijk geven als ze vinden dat er geschikter plaatsen zijn voor dergelijke exploitaties.

Gepost door: marc | 20-07-06

Partij Ja, een nieuwe partij: de partij van de leeghoofden, alias het Verbond van de Blazen (VB). Maar bestaat die partij niet al?

Gepost door: Polo | 20-07-06

geschikter plaats Inderdaad Marc, ik vind de beste plaats in een industriezone, doch daar mag het ook al niet wegens zonevreemd. Kan er voor dergelijke zaken geen uitzondering gemaakt worden, want ze zullen nergens welkom zijn waar er ook maar één huis staat? Vergeef mij mijn veralgemening maar ik heb al te veel dergelijke toestanden gezien(paardenrenbaan in Kuurne om er maar een te noemen) en meegemaakt dat je bijna van een norm kan praten. Stadsmensen als ik die naar den buiten gaan gaan wonen en zich schikken aan de aldaar geldende normen en waarden zijn een zeldzaamheid, geloof me vrij!!! Dus begrijp ik ook de omwonenden, doch maak dan dat een ondernemer enige uitweg heeft om zijn zaak uit te baten(of -breiden)!

Gepost door: Adelbert | 21-07-06

DE OVERLAST OBSESSIE
Is dit een onoplosbare kwestie ?

Bah neen natuurlijk. Maar de dorpspolitiekerkes MAKEN er een onontwarbare kwestie van. Zoals in veel zaken die met GEZOND VERSTAND op te lossen zijn.

Vroeger was dat allemaal geen probleem : er heerste verdraagzaamheid en publieke ethiek in de samenleving. Men begreep het feit dat jongeren lawaai maken.
Nu niet meer. Men WIL het niet meer begrijpen.

In onze eigen jonge jaren (zestiger jaren) ontbonden we ongeremd onze duivels in de stad of in ons dorp wat gepaard ging met oorverdovend lawaai en gedruis tot het ochtendgloren.
We dweilden café's, nachtkroegen, bars en danstenten af (met de fiets !), geen haan die ernaar kraaide.
We zaten achter de meiden aan en zopen als de beesten.

Maar toen bleven we gelukkig gespaard van noodlottige nieuwsoortige en modieuze verschijnselen die nu het leven van de jongeren (en anderen) vergallen zoals milieupolitie, smaakpolitie, antitabakpolitie, gedachtenpolitie, kultuurpolitie, nachtlawaaipolitie, antiracisme of diskriminatiepolitie, overlastbewakers, stadswachten, hondenpoepkontroleurs, hemelwaterwachters, ozonopmeters, kompostpolitie, huisafvalverbrandingsspionnen, barbecuepolitie, buurtinformatienetwerken, afvalsorteerpolitie, beëdigde nachtelijke stadsgeluidenopmeters, wildwaterplassermeesters, azijndrinkende andersgaanlevers, borstvergrotingsambtenaren, beëdigde wilde stadsduiventellers, antipestpolitie, bemoeizuchtige rechters en bovenal : van 'mondige burgers', DE kwaal van de tijd.

Wat waren we gelukkig toen !

Dus mon cher Marc, laat de jonge gasten zich uitleven midden de samenleving en niet in ongezellige getto's zoals in de kunstmatige omgeving van afgelegen industrieterreinen.

Het nemen van moedige beslissingen, tegen de modiezue roep van 'overlast' in.

Gezond verstand mon cher !


Gepost door: walter maes | 25-07-06

obsessie Alweer moet ik je gelijk geven, Walter, uitgaan moet kunnen, doch we leven nu eenmaal in een democratie en daar geldt de wet van de meerderheid. Als die meerderheid nu dom is moet je daar leren mee leven. Als die meerderheid nu tegen overlast is, moet je daar ook mee leren leven. Als die meerderheid 's zondags naar de voetbal gaat, moet daar veel geld naartoe, meer dan naar kunst die maar door een minderheid beleden wordt. Als die meerderheid nu voor een uiterstrechtse partij stemt, moeten wij daar ook mee leren leven. Stel nu dat die meerderheid zich laat bekeren tot de islam, dan moeten wij dat ook verdragen, alhoewel men nog kan vluchten, maar ik daag u uit mij een plaats te verklappen waar naartoe, want elders heb je twee kansen: hetzelfde of een dictatuur van om het even wat!!!

Gepost door: adelbert | 26-07-06

Willy wist het ook
"...doch we leven nu eenmaal in een democratie en daar geldt de wet van de meerderheid..."zegt Adelbert

Ach was het maar waar !

Willy Malysse (zaliger) spraak ooit de onsterfelijke woorden uit :
"In een demokratie zwaait een elitaire minderheid de plak".

Wellicht de enige keer dat Willy zich liet verrassen door een moment van inzicht in de dagdagelijkse werkelijkheid.

Met een parafrase op een gedachte van Max Frisch zou men kunnen zeggen :

"Kent u een vrij land waar de elite niet in de minderheid is, en hoe verklaart u het dat de meerderheid in zulke landen gelooft dat ze aan de macht is ?"

Gepost door: walter maes | 27-07-06

Elite Zolang we die elite nu en dan tot de orde kunnen roepen, is er volgens mij niets aan de hand.

Maar het is geen sinecure om voldoende medeburgers te mobiliseren als dat nodig is. Maar wanneer is het nodig? Er spelen altijd tegenstrijdige belangen. Het zou al een grote stap vooruit zijn als de verschillende burgers een goed inzicht zouden hebben in hun eigen belangen.

Gepost door: Polo | 27-07-06

We leven in een vrij land, de vroegere dancings waren echte trekpleisters... de dancing staat er en domme mensen gaan er rond wonen om dan te klagen dat er lawaaioverlast is??? wtf is dat zo hebben het zelf gekozen om er naast te gaan wonen. ik persoonlijk vind dat er te weinig is waar de jeugd terecht kan en daardoor moeten ze kilometers gaan rijden en ja natuurlijk zijn er dan ook ongelukken... jammer genoeg!!!

Gepost door: rds | 07-12-12

De commentaren zijn gesloten.