10-07-06

Algemene revisie statuten stadspersoneel en brandweer

Wordt het verschil tussen statutair ('vastbenoemd') en contractueel personeel van de stad uitgegomd? In elk geval komt er een grote revisie van de personeelsformatie en de statuten. Voor juridische ondersteuning bij die algehele hervorming van het stadspersoneel en de brandweer worden externe experten ingeschakeld, na een heuse marktbevraging onder de gespecialiseerde consultants.

Het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale besturen, dat er vorige herfst na langdurige onderhandelingen kwam, geeft de gemeenten meer bewegingsruimte in hun personeelsbeleid. Het personeel zelf krijgt meer kansen, ook de contractuelen. Zo wordt er een einde gemaakt aan de voorbijgestreefde eis dat ambetaren van niveau A 'onbeperkt beschikbaar' moeten zijn; ook de chefs kunnen hun overuren nu compenseren. Personeelsleden die tijdelijk worden belast met de eindverantwoordelijkheid, kunnen daarvoor nu beloond worden. De toegang tot de betrekkingen en de bevorderingen wordt zeer verruimd. Enzovoort.

Het Kortrijkse stadsbestuur maakt van die vernieuwing gebruik om de personeelsformatie en de statuten grondig te herwerken. Het doel is een rechtspositieregeling waarin zowel het statutair als het contractueel personeel onder valt. Om juridisch geen fouten te maken, is het stadsbestuur op zoek gegaan naar externe raadgevers voor het uitschrijven van de statuten van zowel het gewone stadspersoneel (eerste fase) als van de brandweer (tweede fase). Ook de verlofregelingen worden meegenomen in de algehele revisie.

Voor die externe bijstand werden offertes opgevraagd bij Acerta (Leuven), SD Works (Antwerpen), Associatie Ria Janvier-Dirk de Meulemeester (Gent), en Schaubroeck (Nazareth). De offertes werden getoetst aan 5 criteria. De gespecialiseerde juridische kennis was het belangrijkste (40 punten). 20 punten konden verdiend worden met ervaring en voeling met de lokale openbare sector. Ook op 20 punten stond de ervaring met HRM (personeelsbeleid). De kostprijs telde slechts voor 15 punten mee. En ten slotte konden nog 5 punten verdiend worden met ervaring in onderhandelingen met de vakbonden.

Uit die strenge selectie kwam de Associatie Janvier-de Meulemeester als veruit de sterkste naar voren. Hiermee haalt Kortrijk werkelijk de top van sector in huis. Professor dr. Ria Janvier is een autoriteit in ambtenarenrecht. Haar lijst van wetenschappelijke publicaties is eindeloos. Diverse overheden èn vakorganisaties doen een beroep op haar kennis en expertise. Haar associé, Dirk de Meulemeester, is de spil van het Advocatenbureau de Meulemeester & Partners, gespecialiseerd in sociaal recht. Stevige referenties zijn o.m. de herwerking van het personeelsstatuut van de Belgische Post en van Belgocontrol.

De Associatie Janvier-de Meulemeester krijgt de opdrachten toegeschoven van de herwerking van de personeelsstatuten (16.940 euro) en de herwerking van het evaluatie- en vormingsreglement (6.776 euro).

Voor deelopdracht 2, de reorganisatie van de personeelsformatie, had de associatie geen offerte ingediend. Die opdracht gaat naar SD Works: 10.164 euro. SD Works is een totaaldienstverlener voor de publieke sector. Voor de opdracht in de Kortrijkse administratie zet de firma Kurt De Ridder en Bea Van Praet in. Kurt De Ridder verdiende zijn sporen als juridisch adviseur bij de Provincie Vlaams-Brabant en bij NV Schaubroeck, een sociaal secretariaat voor lokale besturen. Op zijn palmares staan dossier bij BIAC, het Auroraziekenhuis van Oudenaarde en de Vlaamse Opera. Bea Van Praet werkte als jurist op de personeelsdienst van de Antwerpse watermaatschappij PIDPA vooraleer zij stafmedewerker personeel werd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

00:10 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, personeel |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.