03-07-06

Op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Oude Dekenij

De Oude Dekenij was tot voor kort een soort mini-ontmoetingscentrum. Maar het stadsbestuur dacht - zoals velen -, dat het prachtige gebouw, gelegen op een toplocatie, een grotere meerwaarde kon bieden aan de stad. Er kwam een vraag om het pand in huur te krijgen voor een filmmuseum met een filmcafé. Twijfel over de economische haalbaarheid van het project doet vanavond de gemeenteraad besluiten het pand in huur of erfpacht te geven aan wie met een ernstig plan afkomt. Het filmmuseum kan zijn kans wagen, maar er kunnen kapers op de kust komen. In elk geval en vooreerst moet er een aantrekkelijke horeca-uitbating komen.

Een dik jaar geleden trok het stadsbestuur (schepencollege) zich even terug om na te denken over 'de activering van historisch Kortrijk', met andere woorden om het onderschatte erfgoed van de stad meer uit te spelen. Een van de beslissingen was dat er zou gezocht worden naar een aangepast gebruik van de mooie Oude Dekenij, op het rustige pleintje naast de Sint-Maartenskerk op twintig stappen van de Grote Markt. Het stadsbestuur zag twee mogelijkheden: een themacafé rond film of een zuiver privaat uitgebate taverne.

Enkele weken later diende het Ondernemerscentrum Kortrijk van schepen Jean de Bethune zich aan met een concreet voorstel. Het centrum wou het pand in huur nemen tegen 1250 euro per maand. Het zou er een horecazaak in onder brengen (kwestie van uit de kosten te komen wellicht) en op de verdiepingen onderdak bieden aan culturele en educatieve initiatieven die met film te maken hebben.

Een maand later komt het 'Vlaams Filmmuseum en -archief' zelf op de proppen (oprichter CD&V-raadslid en filmverdeler Johan Coulembier) met een voorstel. Het museum biedt 250 euro meer en zegt een private partner te zoeken voor de horeca-functie.

Geen van beide voorstellen kan het stadsbestuur overtuigen. De diensten worden aan het werk gezet om meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Dat resulteert in een bespreking in de vergadering van de directeurs van de stadsdiensten waarop ook de burgemeester aanwezig is (31 januari 2006). Uit die vergadering komt het voorstel dat vanavond aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

De Oude Dekenij wordt openbaar te huur of in erfpacht aangeboden aan horeca-uitbaters. Voor de toewijzing wordt op twee zaken gelet. Wie het meeste huur biedt, krijgt 70 punten. 30 punten kunnen bijverdiend worden als men op de verdieping een thematische invulling brengt, bijvoorbeeld in verband met film. De stad wil dus enkel werken met een unieke partner, een cafébaas, die dan zelf maar moet zoeken naar een bijkomende culturele/artistieke activiteit. Die activiteit kan in samenwerking met het Vlaams Filmmuseum en -Archief opgezet zijn, maar iets anders is ook toegestaan.

Ik vraag mij af wat collega Johan Coulembier hiervan moet denken. Zijn droom was een Huis van Beeld en Geluid, georganiseerd rond een collectie oude projectietoestellen en filmrollen. Behalve een permanente tentoonstelling wilde het museum ook een filmstudio waarvan amateurfilmclubs en klassen gebruik konden maken en waarin ook historische amateuropnames konden gerestaureerd worden. Ideeën bestonden voor allerhande thema-evenementen.

Commentaren

De Oude Dekenij, gratis ter beschikking ? Het is niet verstandig van het stadsbestuur al die punten toe te kennen voor de private horecauitbater die de hoogste huurprijs biedt.

Het zou van wijsheid getuigen mocht het stadsbestuur de keiharde realiteit van de horecasektor onder ogen zien.
Er zijn al veel te veel onrendabele horecazaken te Kortrijk. Het gaat er slecht aan toe. Het merendeel is in alle stilte over te nemen. Teveel konkurrentie. Geen of te weinig winst in verhouding tot de geleverde dag en nacht arbeid. Dramatisch gebrek aan bekwaam personeel. Zogezegd hoge werkloosheid maar niemand wil nog in de horeca.
Te hoge uitbatings-en personeelskosten. Teveel reglementen, taksen, paperassen, vergunningen...sociale en andere inspekteurs die optreden als een Gestapo.

En de bijkomende eis van het stadsbestuur om te kombineren met een 'thematische invulling', ttz een kulturele/artistieke aktiviteit doet kandidaten naar adem snakken.

Men stelt vast dat het Kortrijks stadsbestuur geen kaas gegeten heeft van een horecauitbating.

Stefaan De Clerck en zijn College zouden beter niet teveel onhaalbare eisen stellen en alleen al moeten kontent zijn met het feit dat er al een kandidaat-uitbater opduikt die iets van huur wil betalen en voor de rest zelf invulling geeft aan zijn zaak.

Waarom moet het stadsbestuur een kandidaat uitmelken ?
Welk voordeel heeft men erbij dat een uitbater na enkele maanden op de fles gaat ? Waar staat men dan ?

Weet het stadsbestuur bijv. wat een voltijdse kelner kost ? Om nog te zwijgen van een kok. En de BTW bedraagt nog altijd 21%, ondanks veel politieke beloften...
Zou het stadsbestuur niet beter het pand quasi gratis ter beschikking stellen van een moedige kandidaat ...?
Wordt de stad armer of rijker van een huurinkomst min of meer ?
Er zijn toch al veel nodeloze luxe projekten waarvoor men het geld door deuren en vensters gooit. Ten bate van de verheelrijking van bepaalde schepenen.
Waarom dan een maximum huurprijs voor de Oude Dekenij ?

Het stadsbestuur heeft jammer genoeg niet de minste voeling met de problemen in de (Kortrijkse) horecasektor.

Schepen Bral zou zich beter daarover eens bezinnen ipv als een schooier
de Kortrijkse kasteleins te belagen.

Er is een uitweg : het stadsbestuur dat zelf op eigen kosten en met eigen personeel de uitbating doet !
Een soort kommunistisch stadscafé !

We zijn benieuwd.

Gepost door: walter maes | 05-07-06

Geen beweging? Tiens, ik zie daar geen beweging in. Wanneer wordt de nieuwe bestemming van de Oude Dekenij nu concreet? Het mooie Sint-Maartenskerkpleintje verdient dat stilletjesaan.

Gepost door: Bart | 12-01-08

Freya Geruchten gaan dat de werkloze Freya VdB, Steffy's ex vriendin, belangstelling zou tonen. Een frisse verschijning met ideeën !

Gepost door: walter maes | 12-01-08

De commentaren zijn gesloten.