29-06-06

Middeleeuwse toren gerestaureerd binnen geraamde kosten

De restauratie van de Artillerietoren, die verscholen ligt achter de O.L.V.-kerk, heeft uiteindelijk 166.751,69 euro gekost. Daarmee is de 10% meerkosten niet overschreden en kan het dossier gesloten worden. De toren is een van de zeldzame restanten van de middeleeuwse omwalling van Kortrijk.

Tot voor kort wisten weinigen dat Kortrijk naast de Broeltorens nog een derde toren had uit de middeleeuwse omwalling. Je kon er lange tijd ook niet aan. Het gebouw lag ingesloten tussen het klooster van Sint-Vincentius, de O.L.V.-kerk en het Begijnhof. De zusters van het klooster gebruikten de toren met zijn dikke muren en zijn constante binnentemperatuur als bewaarplaats voor patatten en bewaarappelen.

De fundamenten van de toren dateren uit 1301-1302 en werden gebouwd door Franse militairen die het grafelijke domein en kasteel ombouwden als burcht voor de Franse koning die vanaf 1297 in oorlog was met de graaf van Vlaanderen. Het was oorspronkelijk een versterkte waterciterne die de burcht bij langdurige belegeringen van drinkwater moest verzekeren.

Op die fundamenten werd in 1359 een nieuwe toren gebouwd die deel uitmaakte van de stadsmuur (met 26 torens) en die gebruikt werd als opslagplaats voor munitie en geschut. Vandaar de naam.

De Archeologische Sichting Zuid-West-Vlaanderen gebruikt de toren al van in 1990 als vergader- en opbergruimte. Van daaruit voerde de Stichting de ene na de andere opgraving uit. Archeoloog Philippe Despriet vatte de bevindingen van de ploeg samen in de monografie 'De Franse dwangburcht van Kortrijk 1300-1302: de Artillerietoren' (uitgeverij Groeninghe). Op de dakverdieping van de toren bewaart de Stichting haar waardevolle vondsten uit Kortrijk.

De toren is zevenhoekig met onregelmatige zijden en is in bakstenen metselwerk opgetrokken. In de tweede helft van vorig jaar werd hij grondig gerestaureerd. Er is naar gestreefd om de toren zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. De later aangebouwde tuinmuur van het Begijnhof is verwijderd. Het metselwerk is hersteld en de dakconstructie is vernieuwd. In plaats van de dakpannen die erop lagen, zijn er weer natuurlijke leien aangebracht, zoals vroeger. De muren werden weer ronder gemaakt, zoals ze ooit waren, en in het rood gekaleid. De waterciterne onder de toren is weer vrijgemaakt van al het puin dat erin gestort werd en vormt een indrukwekkende spelonk die door een stalen raamwerk op de vloer kan bewonderd worden. Bezoek op afspraak; contacteer de dienst Toerisme van Kortrijk.

De werken werden uitgevoerd door algemeen aannemer NV Desodt uit Ieper. De werken stonden onder leiding van het architectuur-restauratiebureau Demeyere J & A van Kortrijk. De eindafrekening bedraagt 166.751,69 euro. Dat is geen 10% meer dan het aanbestedingsbedrag en daarom moet het dossier niet opnieuw naar de gemeenteraad. Er ligt nog een extra subsidie te wachten bij Monumenten en Landschappen voor 8.644,89 euro. De Vlaamse Gewest gaf al een toelage van 60%, de Provincie een van 20%. De stad is eigenaar van de toren.

 

 

Commentaren

=^..^= ik - als inwoonster van de prachtige stad Kortrijk - ben jarig vandaag.... is dat geen vermelding waard???? ;-))))))))))

Gepost door: Talleke | 29-06-06

Jarig in Kortrijk Proficiat, stadsgenote en blogcollega!

Gepost door: marc | 29-06-06

=^..^= merci zulle!!!!!!

ps. kzal aan je denken bij de verkiezingen ;-)))))

Gepost door: Talleke | 29-06-06

Beetje late reactie Een beetje late reactie maar misschien wat to the point.
Heeft die artillerietoren geen meerkost gekend van méér dan 10 procent?
Marc, u moet dat een keer herbekijken. Toen de werken plotseling aan NV Desodt uit Ieper werden toegekend heeft men dat gedaan tegen een "verbeterd bedrag" van 148.046 euro. De "vermoedelijke hoeveelheden" waren intussen veranderd. Het heel oorspronkelijke bedrag vind ik niet meer terug.
En wat is er eigenlijk gebeurd? De NV Monumenten Vandekerckhove was daar toch eerst ook aan het werk? Plots waren die stellingen verdwenen.
De werken hebben ook veel langer aangesleept dan gedacht.
Is in uw prijs ook het ereloon opgenomen? Bij de laatste begrotingswijziging zijn die erelonen gestegen met 23.500 euro...

Gepost door: Frans Lavaert | 10-07-06

De commentaren zijn gesloten.