27-06-06

Zomerzon jaagt Kortrijk in de gordijnen

Het bestuur in Kortrijk is te transparant. Zeer letterlijk te nemen in elk geval. De inkijk in de kantoren is te groot. Vooral in de zomer maakt dat het werken lastig. Op grond van een pak interne nota's beslist het stadsbestuur voor niet minder dan een miljoen frank ineens gordijnen aan te kopen.

Niet minder dan zeven interne nota's van diverse diensten smeken het stadsbestuur om gordijnen aan te kopen. De verzoeken van de diensten zijn uit het leven gegrepen. Zo vraagt de directie Cultuur op 10 mei jl. een zonwering bij de nieuwe internetkiosk in het ontmoetingscentrum De Neerbeek in Bissegem. Als de zon schijnt zien de gratis surfers op geen van beide schermen nog voldoende. Bibliothecaris Bart Noels verzoekt dan weer op 8 juli jl. om de vervanging van de gordijnen in de leeszaal van de stadsbibliotheek, op zich al een serre.

Ook de directie Leefmilieu smeekt om gordijnen (nota van 26 mei jl.). Op de containerparken is het in de zomer niet uit te houden in de 'werfketen'. Voor de bakkenparken van Rollegem en de Maandagweg was die zonwering al besteld. Nu wil men er ook een in de Graaf Karel de Goedelaan. Een oudere aanvraag (26 januari) komt van de directie Sport, voor de sportcampus Langemunte. In de kantoren, de vergaderzaaltjes en de kitchenette loopt de temperatuur in de zomer veel te hoog op.

De cel Onderwijs schrijft twee nota's. Op 8 maart vraagt de cel gordijnen voor de prefab kleuterklas in Kooigem. En op 24 maart signaleert de cel verduisteringsproblemen op de eerste verdieping en in de kleedkamers op de derde verdieping van het Muziekcentrum Conservatoriumplein.

Ten slotte is er nog een verzamelnota van de directie Facility. Daarin staat te lezen dat slechts een gedeelte van de ramen op de benedenverdieping van het nieuwe stadhuis voorzien is van gordijnen en dat die dan nog 'in slunsen hangen'. "De kostprijs voor herstelling benadert de kostprijs voor vernieuwing" schrijft de ambtenaar van dienst. De hoofdingenieur zit op zijn kantoor als het ware met zijn gat op straat. In verschillende andere bureaus stoort de zon op bepaalde momenten van de dag ferm het werk. Zelfs de interne dienst preventie en bescherming op het werk is daarvoor in zijn pen geklommen.

In de kantoren van de directie Communicatie en recht - en dan zitten wij in het oude stadhuis - is er geen enkele zonwering, en het invallende felle licht stoort het computergebruik. Tevens wordt geconstateerd dat in het ontwerpdossier van het buurthuis in Rollegem - dat mijn collega Roger Lesaffre dat niet gezien heeft! - de verduistering vergeten is. Draai dan maar eens een missiefilm op woensdagnamiddag!

Al die kommer en kwel resulteert in een collectieve bestelling van gordijnen, voor 24.926 euro in een keer. Men zal te rade gaan bij enkele gespecialiseerde firma's.

De commentaren zijn gesloten.