23-06-06

IMOG leent bij Fortis, zonder gemeentelijke waarborg

Waar is de tijd dat steden en gemeenten en intercommunales als het ware automatisch hun leningen afsloten bij het Gemeentekrediet, thans opgenomen in Dexia? Als aandeelhouders genoten de gemeentelijke instanties van gunsttarieven. Ook hier heeft de Europese liberalisering een eind aan gemaakt. Voor leningen wordt nu simpelweg de markt geraadpleegd, en wordt ingegaan op de beste offerte. Op zoek naar investeringsmiddelen heeft ook de afvalintercommunale IMOG die weg gevolgd. Niet Dexia maar Fortis bleek het voordeligst.

De afvalintercommunale IMOG, waarbij Kortrijk is aangesloten, heeft geld nodig. In het lopende jaar wil IMOG een aantal investeringen uitvoeren waarvoor geopteerd is om ze te financieren met een lening. In de Kortrijksesteenweg (hoofdzetel en oven) heeft de intercommunale al een aanpalende woning gekocht met het oog op een betere inrichting van haar domein (161.130 euro). Er is een plan om wat aanpalende grond van de Vlaamse Milieumaatschappij te verwerven (58.870 euro). De vervanging van enkele wagens en de uitbreiding van de vrachtwagenvloot wordt op 1.605.435 euro geraamd. Nieuwe containers (waarvoor OVAM subsidies heeft beloofd) kosten 270.000 euro. Aan de ovens en de energierecuperatie moeten voor 1.410.000 euro werken gebeuren. En op de stortplaats in Moen kost de aanleg van een verharding 320.000 euro. Voor al die investeringen van 2006 moet IMOG in totaal 3.825.435 euro zien te vinden.

Om de voordeligste bank te vinden puliceerde IMOG op 28 maart 2006 een algemene offerteaanvraag in het EU-Publicatieblad. Drie banken dienden een offerte in: Dexia, Fortis en ING. De offertes werden getoetst aan verschillende criteria. Hoofdcriterium is de kostprijs van de lening. Bijkomende criteria zijn de kosten in de opnameperiode, de eventuele reserveringscommissie (op de nog niet opgenomen bedragen in de opnemingsperiode), andere kosten (bijv. wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde aflossing) en de aangeboden administratieve dienstverlening. Van meet af aan maakte IMOG duidelijk dat men geen dossier-, waarborg- of beheerskosten wilde betalen. Het wordt een lening op 10 jaar, driemaandelijks af te betalen met progressieve tranches.

Voordeligst

Uit de drie offertes bleek dat ING wel wil lenen maar een gemeentelijke waarborg vraagt. Dexia doet twee voorstellen: een met en een zonder gemeentelijke waarborg. Fortis vraagt geen gemeentelijke waarborg. Een vergelijkend onderzoek toont aan dat Fortis de beste voorwaarden biedt. De offerte van Fortis, waarvoor de bank geen gemeentewaarborg eist en waarbij een vaste rentevoet wordt gehanteerd, is zelfs voordeliger dan de voordeligste offerte van Dexia met gemeentelijke waarborg. ING deed het duurste voorstel.

De raad van bestuur heeft dan ook beslist de lening aan te gaan bij Fortis.

IMOG heeft voor 34.329.042,63 euro leningen open staan. Van de 58 leningen die IMOG in de loop van zijn bestaan al heeft opgenomen, waren er 54 bij Dexia, 3 bij Fortis en 1 bij ING.

 

De commentaren zijn gesloten.