22-06-06

Buurthuis Sente: Kortrijk heeft zijn deel al gedaan

Een buurthuis voor het driegemeentendorp Sente (foto doortocht Ronde van Vlaanderen, website feestcomité Sint-Katrien, http://www.sint-katrien.be) is een oude belofte. Gekissebis tussen Kortrijk, Kuurne en Lendelede over de kostenverdeling schoof het project op de lange baan. Na een akkoord over de financiering werd overeengekomen dat Kortrijk de ontwerper zou aanstellen en Kuurne nadien zou optreden als bouwheer. Die ontwerper is thans aangesteld.

Het project dateert al van eind 2000.Toen keurde de Kortrijkse gemeenteraad de oprichting goed van vzw Buurthuis Sint-Katrien. Medeoprichters waren de gemeenten Kuurne en Lendelede. De vzw kreeg de opdracht een ontmoetingszaal te bouwen voor het dorp en de parochie Sint-Katrien (Sente in de volksmond), gelegen op het grondgebied van de drie gemeenten.

Een hoog oplopende discussie over de vraag hoe de kosten zouden verdeeld worden tussen Kortrijk, Kuurne en Lendelede blokkeerde het project gedurende jaren. Pas vorig jaar kwam het tot een akkoord (zie voor meer details: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...).

De polyvalente zaal komt op grond van de kerkfabriek van de parochie Sint-Katharina gelegen op grondgebied Kuurne. Het ligt voor de hand dat Kuurne optreedt als bouwheer en zich dus de aanbesteding voor de bouwwerken aantrekt. Stad Kortrijk van zijn kant verklaarde zich bereid de selectie van een ontwerper te coördineren.

Kortrijk nodigde vijf architecten uit een voorstel te doen voor het buurthuis van Sente. Het ging om: L. Creupelant van de parochie zelf (Kuurne), Christine Bossuyt (Kortrijk), Devolder & De Laey (Kortrijk), P. Porteman (Kuurne) en Leon Architecten (Kortrijk). Alleen Christine Bossuyt en BVBA Architecten- en studiebureau Callewaert-Creupelant dienden een voorontwerp in.

Op 10 mei jl. onderwierp een beoordelingscommissie beide offertes in het stadhuis van Kortrijk. Beide ontwerpen waren kwaliteitsvol. Maar uiteindelijk kreeg het voorstel van architect Christine Bossuyt, die samenwerkt met het in Kortrijk welbekende Studiebureau NV Snoeck & Partners de voorkeur.

Laat ons hopen dat Kuurne nu met bekwame spoed zijn deel van de afspraken naleeft en dat de bouwwerken binnenkort worden aanbesteed.  

De commentaren zijn gesloten.