21-06-06

Electrabel koopt groen zieltje bij IMOG

Door elektriciteit op te wekken uit de afvalverbranding, produceert IMOG groene stroom. Electrabel is zeer belust op de groenestroomcertificaten die IMOG met haar elektriciteitsproductie verdient. Door de certificaten van IMOG op te kopen - tegen een zeer hoge prijs -, kan Electrabel, de grootste elektriciteitsfabrikant van het land, ontsnappen aan boetes.

Stroomfabrikanten moeten van de overheid een deel 'groene elektriciteit' produceren. Dat is stroom uit 'hernieuwbare bronnen', dus niet uit kerncentrales of klassieke kolen- of gasgestookte centrales. Wie groene stroom produceert, krijgt daarvoor 'groenestroomcertificaten'. Wie op het einde van het jaar niet genoeg van die certificaten in portefeuille heeft, wordt zwaar beboet. 

De afvalintercommunale IMOG, waarvan Kortrijk de grootste aandeelhouder is, verbrandt in haar oven in Harelbeke het niet te recycleren restafval. Met de warmte die vrijkomt worden stroomturbines aangedreven. De opgewekte elektriciteit wordt vooreerst in de eigen installaties gebruikt. Het overschot komt op het verdeelnet.

Hernieuwbare bron

Tot voor kort was het de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) die de stroom opkocht. Maar sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt mag dat niet meer. De WVEM mag alleen nog het leidingennet beheren en mag zelf geen stroom meer verkopen. Als zuivere intercommunale participeert de WVEM in de elektriciteitsproducent SPE (tweede grootste van het land).

Het bestuur van IMOG besliste evenwel om niet automatisch zijn elektriciteitsoverschot toe te schuiven aan SPE. Waarom zou men ook hier niet de concurrentie laten spelen? Na een Europese oproep bleken 3 stroomverkopers geïnteresseerd: SPE, Electrabel en Aspiravi (een jonge firma die windmolens uitbaat). Er wordt nog onderhandeld. Wie de beste prijs biedt, krijgt de IMOG-stroom.

Maar behalve die stroomopbrengsten zelf, kan IMOG hiermee ook 'groenestroomcertificaten' in de wacht slepen. De Vlaamse overheid (VREG) acht het gebruik van afval voor de productie van elektriciteit een ecologisch verantwoorde productiemethode. 41,8% van de opgewekte stroom wordt beschouwd als stroom uit hernieuwbare bron. IMOG kreeg daarvoor in 2004 de nodige erkenningen.

Schitterend onderhandeld

Die groenestroomcertificaten kunnen te gelde worden gemaakt. Maatschappijen die er tekort hebben, zijn bereid er grof voor te betalen om te ontsnappen aan de zware boeten. Ook die certificaten werden te koop gesteld. SPE bleek niet geïnteresseerd. Die maatschappij beheert in België genoeg waterkrachtcentrales (stuwdammen) om in regel te zijn. Aspiravi uiteraard ook niet; haar stroom komt vooral uit windenergie.

Maar Electrabel moet wel aan de nodige certificaten zien te geraken. IMOG knoopte er dus onderhandelingen mee aan. Electrabel deed eerst een bod van 100 euro per certificaat, daarna opgetrokken tot 105 euro. Dat is aanzienlijk als je weet dat de boete per ontbrekend certificaat 125 euro bedraagt. Schitterend onderhandeld!

In totaal heeft IMOG 22.212 groenestroomcertificaten in aanbod. Totale opbrengst over 2004, 2005 en 2006 is dus 2.332.260 euro. Dat is een grote meevaller. In de begroting 2006 had IMOG die te verwachten opbrengst slechts op 50 euro per certificaat geraamd. De gemeenten-vennoten zullen blij zijn; hoe meer inkomsten IMOG zelf binnenhaalt, hoe minder de gemeenten moeten bijleggen bij de exploitatiekost. Rekening houden met het milieu begint dus ook financieel te renderen.

De commentaren zijn gesloten.