19-06-06

Een crematorium in Kortrijk in 2008?

De intercommunale die een crematorium gaat bouwen in het prachtige landschapspark van de stedelijke begraafplaats Hoog Kortrijk, heeft haar eerste werkjaar achter de rug. De basis is gelegd voor de realisatie van deze nieuwe dienstverlening aan de bevolking van de aangesloten gemeenten. Hopelijk slaagt de vereniging erin volgend jaar de bouwwerken effectief te starten. De nood aan een eigen crematorium in onze streek is immers groot.

Hoewel de hele zuidelijke helft van de provincie West-Vlaanderen er op zit te wachten, is de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen pas op 22 maart van vorig jaar opgericht. De vraag bestaat al veel langer. Meer dan tien jaar geleden interpelleerde ikzelf daarover al het stadsbestuur. Het dossier is eerst uitgebroed door de Conferentie van de Burgemeesters.

Thans maken 21 gemeenten deel uit van de intercommunale vereniging. Het hinterland van het toekomstige crematorium reikt heel wat verder dan het oude arrondissement Kortrijk waar het idee groeide bij de burgemeesters. Aangesloten zijn de meeste gemeenten in de rechthoek tussen Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Menen en Avelgem. Grootste aandeelhouders zijn de steden Kortrijk, Roeselare, Waregem, Menen, de gemeente Wevelgem, stad Harelbeke, Zwevegem en stad Poperinge. Ieper blijft voorlopig aan de kant staan.

De deelnemende gemeenten verbonden er zich toe 5 euro per inwoner in het kapitaal te steken, voor een totaal van 2.076.000 euro. Daarvan is er 1,75 euro per inwoner opgevraagd. De totale investeringkost voor de bouw van crematorium en bijgebouwen wordt op 6.250.000 euro geraamd. Benevens die eenmalige kapitaalsbijdrage, tekenden de gemeenten voor een jaarlijkse werkingsbijdrage van 0,5 euro per inwoner (207.654 euro per jaar). Die werkingsbijdrage wordt slechts de eerste vijf jaar opgevraagd. Nadien moet het crematorium bewijzen dat het op eigen houtje uit de kosten komt - wat ik geenszins betwijfel, gezien de grote vraag en de ervaringen elders.

Het bestuur van de nieuwe intergemeentelijke vereniging is tot een minimum beperkt: van elke gemeente een afgevaardigde en van Roeselare en Kortrijk twee. Dat vind ik prima, maar in de praktijk komt het er toch op neer dat de sp.a uit de leiding van het crematorium is gehouden. Nochtans waren zij de eerste en hardste verdedigers van het idee. Het is een beetje minnetjes dat onze coalitiepartner niet een van beide Kortrijkse bestuursmandaten aan de sp.a wou afstaan (bestuurders zijn de schepenen Frans Destoop, ook voorzitter van de intercommunale, en Hilde Demets). Eigenaardig toch dat dit verschijnsel zich telkens voordoet als de streekintercommunale Leiedal ermee gemoeid is (Leiedal doet de administratie en de technische begeleiding van de crematoriumvereniging. Ook bij Leiedal is de sp.a door een inkrimping van de bestuursorganen buitengeborsteld). Sorry voor deze oprisping zonder nieuwswaarde.

Secretaris van de vereniging is Jan Sabbe, medewerker van Leiedal, die de voorbereiding van de intercommunale heeft begeleid en de werking prima coördineert.

Bouwprogramma

In 2005 heeft de crematoriumvereniging ernstig nagedacht over het bouwprogramma voor het nieuwe crematorium. De conclusie was dat het crematorium vier functies moet hebben: een ceremonieel gedeelte (onthaalruimte, twee aula's, spreekkamer en ontvangstbureau, regiekamer en ruimtes voor de familie van de overledene en voor condoleances), een technisch gedeelte (3 ovens, filterinstallaties, koelruimte en wachtplaats voor begrafenisondernemers), een plaats voor rouwmaaltijden (verbruikszaal voor 120 personen), en enkele nevenfuncties (sanitair, kantoren, personeelsruimte).

Ik ben verheugd dat men het geheel niet beperkt tot een verbrandingsoven. Wij hebben er altijd op aangedrongen dat er voldoende ceremonieruimten zouden zijn - niet elke levensbeschouwing beschikt over grote kerken of moskees. Men kiest hier voor twee aula's met een capaciteit van 150 tot 500 personen en voor een maaltijdruimte voor 120 personen. Ik ben zeer content. Uiteraard wordt er geopteerd voor de veiligste en meest vooruitstrevende rookfiltertechnieken.

Ook is veel aandacht besteed aan de inpassing van het crematorium in de waardevolle landschap van Hoog Kortrijk en de door Bernardo Secchi ontworpen begraafplaats. Om een ontwerper te selecteren, koos het bestuur daarom voor de 'open-oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester'. Na een Europese oproep in april 2005 dienden zich niet minder dan 150 teams aan. De Vlaamse Bouwmeester, Marcel Smets, pikte er daar 5 uit, waarvan er uiteindelijk 4 een ontwerp indienden: de combinatie Groep Planning (nu Sum Group) en Souto de Moura Arquitectos Lda (Brugge-Braga), Marie-Josée Van Hee (Gent), Studio Associato Secchi-Vigano (Milano) en TV Tom Van Mieghem/Ghislain Lams (Oostende).

De combinatie met de wereldberoemde architect Souto de Moura won het pleit. Ze tekenden een crematoriumgebouw langs de Ambassadeur Baertlaan. Het wordt een sober en compact gebouw dat bijna volledig zal verzonken zijn in de helling van de vallei van de Keibeek. Er komt ook een vijver die zal kunnen gebruikt worden voor de uitstrooiing van de asse op het water ('donatorium' genaamd). Voor de familieontmoeting komt er een apart gebouw aan de kant van de sportcentrum Langemunte.

De verwachtingen zijn dat de werken kunnen starten in 2006 en dat het crematorium in gebruik kan genomen worden in 2008.

Waarom moet er zo nodig een crematorium komen in Kortrijk? Wel, doordat de mensen thans slechts terecht kunnen in het verre Brugge of  Lochristi, zijn er in onze streek beduidend minder crematies dan elders in Vlaanderen. Bij ons kiest men in nog geen 40% van de gevallen voor verbranding, waar het Vlaamse gemiddelde rond de 50% ligt. Intussen blijft het aantal crematies zowel in Brugge al in Lochristi groeien. Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat deze nieuwe dienstverlening beantwoordt aan een grote behoefte. Ik ben ervan overtuigd dat het crematorium van meet af aan winstgevend zal zijn en de deelnemende gemeenten niet voor extra uitgaven zal plaatsen. Overigens kunnen niet aangesloten gemeenten zich nog altijd aansluiten.

Commentaren

De sossen liggen buiten Dat de sossen door de tsjeven buiten de intercommunale van het crematorium en buiten Leiedal gehouden worden is een teken aan de wand.

Zien zij niet in wat er na 8 oktober gaat gebeuren ? Geloven ze werkelijk nog in mooie praatjes van De Clerck ?

Decoene is aan zijn laatste maanden toe.
Te Kortrijk voelen de tsjeven en de niveanen zich zelfzeker.
De totale overwinning wenkt.
Waarom dan nog langer het gezelschap dulden van die betuttelende sossen ?

Dan nog liever de snaak Van Quickenborne die al bewezen heeft dat hij zich moeiteloos kan schikken in de rol van politieke opportunist.

Gepost door: walter maes | 24-06-06

Madame Soleil heeft niet altijd gelijk...

Gepost door: marc | 24-06-06

De Sossen zorgen er wel zelf voor dat ze er niet bij zijn Heb je al een keer gekeken met welke carnavalfiguren ze op de lijst staan?

Gepost door: S.O.S. SOS | 01-07-06

Carnaval Ha! Wie? Waar?
Lopen ze in augustus mee in de Cavalcade?

Gepost door: Bea U. | 01-07-06

De Eerste Kan iemand mij zeggen op welke lijst Prins Vincent van Kortrijk I en zijn lady Tietaa Taatoo staan?

Gepost door: Steentje | 01-07-06

lijst Op de lijst "eigen zakken eerst"!

Gepost door: Adelbert | 02-07-06

EIGEN ZAKKEN EERST !
Naar verluidt is Jan Dhaene de uitvinder van die gedachte.

Adelbert is een aanwinst voor het Kortrijks weblog gebeuren...

Gepost door: walter maes | 05-07-06

Quorn Prins Vincent I van Kwortrijk... dat bekt toch wat lastig.

'Respect weckt' of 'Resperkt werkt', ook al een leuze met een spraakgebrek (van De Clerckt).

Kan Felix er geen betere verzinnen?

Gepost door: Polo | 06-07-06

Adelbert een aanwinst Bedankt voor het compliment Walter, doch daarmee wordt mijn grenzeloze bescheidenheid danig op de proef gesteld!

Gepost door: Adelbert | 07-07-06

De commentaren zijn gesloten.