15-06-06

Brengt masterplan een nieuwe gemeenteraadszaal in het stadhuis?

Wordt de vergaderzaal van de Kortrijkse gemeenteraad straks ook een koepelzaal zoals in het Vlaams Parlement? Die kans bestaat als de raadszaal verhuist van het historische stadhuis naar de achterbouw. Een masterplan voor het gehele stadhuiscomplex moet die mogelijkheid onderzoeken. Bij het architectenbureau noA, dat de studie wellicht zal mogen uitvoeren, treffen wij een bekende naam in verband met het stadhuis van Kortrijk.

Het stadhuis van Kortrijk is uitgegroeid tot een indrukwekkend complex van gebouwen die een voor een in de loop van de geschiedenis zijn ingenomen, verbouwd en gebouwd. Zelfs het historische stadhuis op de Grote Markt is het resultaat van de uitbreiding van het oorspronkelijke schepenhuis met de aanpalende woningen.

In 1955 werd achteraan het historische stadhuis een nieuwe vleugel gebouwd met lokettenzaal gelijkvloers en kantoren op de verdiepingen. Dat wordt nu het 'beleidsstadhuis' genoemd omdat de burgemeester en de meeste schepenen er kantoor houden. Van 1959 tot 1962 werd het historische stadhuis zelf gerestaureerd naar plannen van Jozef Viérin onder leiding van zijn zoon Luc Viérin.

In de vroege jaren 90 kreeg het stadhuis een uitweg in de Leiestraat, met de bouw van een vernieuwde conciërgewoning, vergaderzaaltjes en kantoren en de verbouwing van een vergeten binnentuin tot de Beatrijszaal, een grote veranda met uitzicht op de 16e-eeuwse achtergevels van het stadhuis.

Nieuwe stadhuis

Het ingrijpendst was de aankoop van het KBC-gebouw achteraan het stadhuis door de ploeg van burgemeester Em. de Bethune in zijn laatste jaar. Cash betaald! Daarvoor werden alle financiële reserves die de stad had opgebouwd, aangewend. Het grote gebouw werd ingericht als het Nieuwe Stadhuis, waarin alle administratieve diensten werden gecentraliseerd. Die voorbeeldig geslaagde verbouwing was een realisatie van het architectenbureau noA. In dat Brugse bureau vinden we An Fonteyne, Jitse Van Den Berg en Philippe Viérin (weer een Viérin aan de slag in het stadhuis!).

Bij de algehele herinrichting van het vroegere KBC-gebouw werd de parking van het stadhuis (Papenstraat) omgetoverd tot een binnentuin. Er is wat kritiek op de gedurfde inrichting van de tuin (veel rood-witte elementen en wilde bebloeming), maar ik vind hem prachtig: de margrieten bloeien weelderig tussen diverse soorten kniehoge grassoorten. De vierde verdieping van het Nieuwe Stadhuis, het 'penthouse', is ingericht als dakcafé.

Knelpunten

Stadsarchitect Jean-Pierre Vanacker beschrijft het geheel als "een cluster van diverse stadsgebouwen en binnenpleinen die van op verschillende plaatsen toegankelijk zijn". Het is tijd om er wat meer eenheid in te steken.

Behalve in het Nieuwe Stadhuis, ziet de directeur van de directie Facility in de andere vleugels van zijn 'cluster' vooral knelpunten. Zo is het 'beleidsstadhuis', daterend uit de jaren 50, verouderd. In de eerste helft van de jaren 80 werden de loketten er verwijderd en werd de gelijkvloerse verdieping min of meer heringericht voor kantoren (directie Communicatie en recht). In de inkompartij werd onlangs het centrale meldpunt van de stad ondergebracht.

De ingang in de Leiestraat, uit de jaren 90 - ooit was daar het politiecommissariaat gevestigd in het historische huis 'Het Zwaantje', ach ... - is overbouwd met, nogal benepen, kantoren. Eerst zat daar de directie ICT; nu huist daar de spookdienst vzw Designregio met zijn designmeesters. De niet bewoonde delen van de conciërgerie worden gebruikt als vergaderlokaaltjes. Een betere benutting moet kunnen.

De laatste grote werken aan het historische stadhuis dateren al weer van 1968. Het hele gebouw is dringend aan modernisering toe. Het Salonske wordt sporadisch gebruikt voor wat intiemere recepties, en het lokaal ernaast staat simpelweg leeg. De raadszaal voldoet al lang niet meer, noch voor de gemeenteraadsleden noch voor het publiek. De zogenaamde gotische zaal op het eerste is de zaal met de slechtste akoestiek van het universum, is verkeerd ingericht (veel te lang en te weinig breed) en is niet voorzien van hedendaagse uitrusting (deftige projectiemogelijkheden, tolkinfrastructuur enzovoort). De oude raadszaal en schepenzaal zijn wat ze zijn: juweeltjes van erfgoed, waarin het eigenlijk niet meer verantwoord is om ze verder te verslijten als onaangepaste vergaderzalen. Andere ruimtes zoals de nieuwe schepenzaal en de 'Berekkamer' ('Berek' was ooit de naam van het bestuur van de leprozerie) hebben onduidelijke functies, worden ook gebruikt als tweederangsvergaderzaaltjes maar zijn daartoe niet goed ingericht.

Masterplan

Om ook de oudere vleugels van de stadhuiscampus te moderniseren in de trant van het Nieuwe Stadhuis, wordt nu aan voormeld architectenbureau noA gevraagd om een masterplan uit te werken voor de hele site. De opvallendste vraag in de ontwerpopdracht is na te gaan of de gemeenteraad eventueel een nieuwe eigen vergaderzaal kan krijgen in het 'beleidsstadhuis'. Daar ben ik groot voorstander van, en het liefst onder de koepel van glas en beton in de vroegere lokettenzaal.

De overbouwde ingang Leiestraat moet beter verbonden worden met het geheel. Een betere toegankelijkheid en inrichting moet meer gebruiksmogelijkheden scheppen. Op straatniveau moet gezocht worden naar een middel om de steile trap van de ingang af te schaffen.

Het historisch stadhuis moet van in de kelder tot de nok herbekeken worden, met speciale aandacht voor de raadszaal, het Salonske en het naastgelegen kot, de nieuwe schepenzaal, en naar ik mag verhopen ook de zogenaamde gotische zaal, de pallier gevormd door de verdwenen Sint-Joriskapel, de 'Berekkamer' en de ceremoniële trap in de hal.

In de conciërgerie moet gezocht worden naar een duidelijke bestemming voor de vage ruimten op de benedenverdieping.

Voor dat masterplan staat in de begroting 2006 een bedrag ingeschreven van 25.000 euro.

Commentaren

Pro nieuwe raadszaal 't Zou natuurlijk geld kosten, maar een nieuwe raadszaal, beter aangepast aan de noden, minder warm en met minder binnendringend buitengeluid, comfortabeler voor pers en publiek, een betere geluidsversterking en misschien zelfs een elektronisch stembord, mogelijkheden tot projectie, ... dat zou niet slecht zijn. Ze zou ook kunnen worden ingezet voor allerlei vergaderingen, kleine congresjes, ... . Ik vond het trouwens raar dat dat niet in de plannen van het nieuw administratief centrum was opgenomen, of hangen we daarvoor vast aan het historisch stadhuis?

In zo'n nieuwe raadszaal zou moeten worden gelet op de configuratie. In veel gemeenten zitten de raadsleden en het bestuur rond een grote tafel. Dat geeft een gevoel van samenhorigheid, van samen werken aan een betere stad, zonder teveel aan partijpolitiek te doen. In Kortrijk zitten bestuur en raadsleden t.o.v mekaar, en dat werkt minder positief.

Een nieuwe raadszaal, daar zit dus zeker muziek in. Welke partij zet dat in zijn verkiezingsprogramma?

Groeten,

Bart
Gepost door: Bart | 15-06-06

Raadszaal Akkoord dat er een nieuwe raadszaal nodig is. Aan de huidige is alles verkeerd: iedereen zit voor iedereen in de weg, de akoestiek is belabberd en de airco werkt niet. Hedendaagse vergadergebruiken zoals projecties of stroom voor individuele pc's (laat staan internet voor iedereen) zijn een groot probleem. En waarom moet het schepencollege hoger zitten dan de rest?

Mijn voorstel zou zijn om het historische stadhuis om te bouwen tot vergader- en ontvangstlocaties. De raadszaal zou kunnen ingericht worden onder de koepel van de achterbouw, de lokettenzaal van in de jaren 50. En vergeet bij een nieuwe raadszaal zeker niet voldoende comfortabele plaatsen voor pers en publiek.

Maar of dat een heel wervend punt is voor de verkiezingscampagne durf ik betwijfelen. De mensen liggen niet wakker van de praktische beslommeringen van de politici.

Gepost door: Polo | 15-06-06

wervende punten
Politici moeten niet alleen bezig zijn met "wervende punten" voor hun verkiezingscampagne.
Ze moeten doen wat ze denken te moeten doen, ongeacht het populair gehalte van hun plannen. Ze worden door de bevolking beoordeeld op het einde van hun termijn.

Populisme de kwaal van de tijd ?Gepost door: walter maes | 20-06-06

weet je soms of er ergens informatie en/of afbeeldingen te vinden zijn van het verdwenen waardevolle pand ''t Zwaantje" in de Leiestraat? Alvast bedankt!

Gepost door: hannes | 20-09-07

De commentaren zijn gesloten.