14-06-06

Kortrijkse jeugdsport getrakteerd op deel opbrengsten cafetaria sportcentra

Stad Kortrijk heeft 24.000 euro aan de kant gezet voor de sportclubs die ook jongeren trainen. Het gaat om een deel van de concessieopbrengsten van de cafetaria van de stedelijke sportcentra. Voor een faire verdeling heeft de gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd. 

Het CD&V-sp.a-stadsbestuur heeft in 2001 van meet af aan de optie genomen om de concessieopbrengsten van de cafetaria van de stedelijke sportcentra te verdelen onder de sportclubs. Er werd daartoe een subsidiereglement 'werkingssubsidie sportclubs' goedgekeurd. Nu wil men ook subsidie verlenen voor jeugdsport. Op de begroting 2006 is daarvoor 24.000 euro ingeschreven.

De vraag voor extra stadssteun voor jonge sporters kwam van de stedelijke sportraad. De vertegenwoordigers van de sportclubs wijzen op de zware financiële verplichtingen die ze hebben bij de federaties en sportbonden. Je kan niet langer meer zonder gediplomeerde trainers, maar die kosten hoe langer hoe meer. Ook scheidsrechters zijn duur geworden.

De clubs proberen die toegenomen kosten te compenseren met hogere lidmaatschapsbijdragen, maar dat kan niet tot in het oneindige. Op een bepaald moment haken sporters en vooral jonge sporters en hun ouders af als ze het te duur vinden. Noodoplossingen als allerhande verkoopsacties zijn ook niet alles: de meeste lotjes en steunkaarten worden weer door diezelfde ouders gekocht.

Nochtans ontkent niemand de belangrijke maatschappelijke en opvoedkundige waarde van jeugdsport. Vandaar dat de stad een duit in het zakje wil doen. De subsidie wordt verdeeld volgens een zeer uitgekiend reglement waarover de stedelijke sportraad veel vergaderingen brainstormde.

Het reglement beloont twee soorten sportactiviteiten met jongeren: schoolsport en - vooral - clubsport. De clubs moeten erkend zijn door de stedelijke sportraad en mogen geen inkomsten verwerven uit eigen cafetaria. Andere voorwaarden zijn: geen werkingssubsidie ontvangen uit andere toelagenpotjes (jeugdwerking bijvoorbeeld), minimum een derde jeugdleden hebben, sportmanifestaties voor iedereen toegankelijk houden, en wekelijks trainingen organiseren gedurende minstens acht maanden per jaar.

De gelden worden verdeeld volgens een heel verfijnd puntenstelsel, dat verschillend is al naar gelang de club meedoet in een competitie van ploegsporten, in een competitie van individuele sporten, of puur recreatief is. Van belang zijn factoren zoals het niveau waarop men sport, de vakbekwaamheid en de opleiding van de trainers en het aantal leden. Clubs die huur moeten betalen, krijgen iets meer. De competitieclubs in de ploegsporten moeten aantreden in de officiële competitie, georganiseerd door de hoogste unisportfederatie van hun sporttak.

En zoals gezegd is er ook geld voor schoolsport. Het is een bijzondere subsidie voor deelname aan internationale schoolsportploegencompetitie, georganiseerd door ISF. Maar hier legt de sportraad een grens: maximaal 5% van de ter beschikking zijnde subsidies mogen naar die bijzondere activiteiten van schoolsport gaan.

Die subsidies kunnen aangevraagd worden bij de stedelijke sportdienst, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk.

De commentaren zijn gesloten.