31-05-06

Goedkope Woning Kortrijk versterkt management

Vandaag hebben schepen Guy Leleu, lid van de raad van bestuur, en ikzelf als voorzitter de nieuwe directeur van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning voorgesteld aan de pers. Zoals al gemeld is het mevrouw Ilse Piers.

Na een grondige selectieprocedure heeft CVBA Goedkope Woning Kortrijk, de erkende sociale huisvestingsmaatschappij van Kortrijk-stad, mevrouw Ilse Piers aangeworven als nieuwe directeur. Zij treedt in dienst op vrijdag 16 juni 2006. Mevrouw Ilse Piers is burgerlijk ingenieur-architect en heeft een rijke ervaring in de sector van huisvesting en stedenbouw.


Zij krijgt een maatschappij in handen met volgende kenmerken:


 • Een maatschappij met 1422 woningen en appartementen in verhuur, 350 garages en nog wat andere ruimten. Daarmee is Goedkope Woning veruit de grootste huisbaas van Kortrijk.

 • Een maatschappij met een jaaromzet van 3.821.430,38 euro, waarbij nog eens 4726.266,03 euro subsidies moeten worden geteld, samen: 4.297.696,41 euro over 2005 (in 2004: 4.297.006,62 euro). Door de verkoop van drie woningen was er in 2005 daarbovenop een uitzonderlijke opbrengst van 240.209,72 euro – maar uiteraard is het voor een verhuurmaatschappij niet de bedoeling van zoveel mogelijk huizen te verkopen.

 • Een maatschappij met 3.551.246,24 euro bedrijfskosten en 824.541,06 euro financiële kosten. Onder de bedrijfskosten vinden we 618.905,79 euro personeelskosten. De kosten voor renovatie-, onderhouds- en herstellingswerken bedroegen 1.563.397,67 euro.

 • Een maatschappij met 74% huurders die minder dan de basishuurprijs moeten betalen en 26% die meer betalen. Daarmee voldoet Goedkope Woning aan de voorwaarden voor een jaarlijkse 'verhuursubsidie', een noodmaatregel voor maatschappijen die te kampen hebben met een laag gemiddeld inkomenscoëfficiënt. Een leefbaarheidsplan moet het gemiddelde inkomenscoëfficiënt kunnen optrekken. Het opstellen en indienen van een dergelijk plan is een prioritaire opdracht.

 • Een maatschappij die desondanks 2005 afsluit met een bescheiden winst (213.489,55 euro). Toch is het bij Goedkope Woning op bepaalde momenten spannend wat de liquiditeit betreft, maar dat kan met een betere organisatie en een planmatiger aanpak vermeden worden.

 • Een maatschappij met 785 kandidaathuurders op het einde van 2005, waaronder 297 nieuwe inschrijvingen in 2005. Het reële aantal kandidaathuurders is nog hoger omdat de telling werd gedaan vlak na de actualisatie. Om de twee jaar moeten alle kandidaten hun aanvraag herbevestigen. Niet weinigen vergeten het en schrijven zich dan in de loop van het jaar opnieuw in.

  De wachtlijsten moeten normaliter nog aangroeien als de maatschappij een leefbaarheidsplan indient, waardoor mensen met een iets minder laag inkomen ook recht krijgen op een sociale huurwoning.

  De wachttijden zijn gemiddeld ongeveer drie à vier jaar.

  Het gaat dus om een maatschappij die nog lang niet op haar lauweren kan gaan rusten en zeker nog moet bijbouwen.

 • Een maatschappij met een drietal aanslepende bouwdossiers (èn zware leegstandstaksen), die de nieuwe directeur zo vlug mogelijk moet vlottrekken: Vaartstraat fase II (9 appartementen), Gentpoort (36 appartementen) en Meensestraat (17 appartementen). Daarenboven moeten nu de mogelijkheden worden geschapen voor verdere bouwinvesteringen na de voltooiing van de drie dossiers. Goedkope Woning moet dringend opnieuw gaan prospecteren.

 • Een maatschappij met grofweg voor de helft een verouderd patrimonium. Dat zal de nieuwe directeur stelselmatig moeten moderniseren, een gigantische opdracht.

 • Een maatschappij met 1422 gezinnen waarvan er wel elke dag eentje problemen heeft met zijn woning. In 2005 werden 1551 werkbonnen uitgeschreven (1275 in 2004). Het zal erop aankomen het systeem van klachtenbehandeling verder te verbeteren en klantvriendelijker te maken en het oplossen van die klachten te professionaliseren.

 • Een maatschappij met een aanhoudende stroom van opdrachten voor de lokale bouwnijverheid in al zijn geledingen. Het zal erop aankomen de relaties met de sector te verbeteren en te professionaliseren. Een grondige marktkennis is onontbeerlijk.

 • Een maatschappij waarvan verwacht mag worden dat zij volwassen relaties onderhoudt met haar cliënten, huurders en kandidaathuurders. Vooruitstrevende maatschappijen gaan over tot experimenten met verregaande participatie, tot wederzijds voordeel. Goedkope Woning worstelt nog met de eerste trap van de participatieladder: de informatieverstrekking. Het is een beleidsprioriteit om de huurder en de kandidaathuurders alle informatie te verstrekken waar zij redelijkerwijze recht op hebben.

De nieuwe directeur is aangeworven om van de wat ingedommelde maatschappij Goedkope Woning Kortrijk, het Doornroosje van de sociale huisvestingsmaatschappijen, een initiatiefrijke en klantvriendelijke huisvester te maken. Dat is ongetwijfeld een zware opdracht, maar de voornaamste aandeelhouders (de stad, het OCMW en de Provincie) willen niet alles tegelijk veranderd zien. Het zal er vooral op aankomen stap voor stap een planmatig en vooruitziend management uit te bouwen.


Ter compensatie krijgt mevrouw Ilse Piers een van de boeiendste jobs die een mens zich in de overheidssfeer kan indenken. Ik ben ervan overtuigd dat men nergens elders zoveel zelfstandigheid heeft om creatief mee te bouwen aan de stedelijke samenleving.

Commentaren

2000 Dat de bouwmaatschappij onder het nieuwe bewind goed werk zal leveren staat buiten kijf.
Intussen er nog even aan herinneren dat de CVP (het ACW) in zijn kiesprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ook 2000 nieuwe "woningen" beloofde. Binnen de bestuursperiode. Of was dit een symbolisch getal??

Gepost door: Frans Lavaert | 01-06-06

help ik ben dakloos;ik woon in een opvanghuis te gent een ik werk nu in kortrijk bissegem.
dus HELP.0488/406.096

Gepost door: lukombo maria | 10-07-08

de heer ik vind dat er te weinig gedaan wordt voor ons eigen volk ik ben geen rasiet maar als je ziet hoeveel vreemdelingen ik een buurt wonen vraag ik me af of nog wel belgen in aanmerking komen voor een goed kope woning. En wanneer je je gaat aanmelden voor een woning krijg je soms van die uitspraken die een doorn in het oog zijn van onze belgieche mensen. ik twijfel ten zeerste aan het doen en laten van de hele organisatie......

Gepost door: hubert | 24-11-09

verhuur aan mensen van Kortrijk ????? Volgens de nieuw regeling voor het toewijzen van een woning was het toch duidelijk, je moet het Nederlands kunnen lezen en schrijven en ook spreken,ik vraag me af hoeveel er in de goedkope woningen van Kortrijk wonen die Nederlands kennen? met uitzondering van mensen die er al woonden voor de toestroming van de vreemden die zelfs niet op een wachtlijst stonden,maar er nu wel wonen,en waar de echte Kortrijkzaan moet toekijken en plaats maken omdat ze hun grote wagens zouden kunnen voor de deur parkeren

Gepost door: ACS | 24-01-10

ik ben geen r... maar Hou je vast als ze beginnen met 'ik ben geen racist maar...'.

Het klopt niet dat kandidaat-huurders Nederlands moeten kunnen spreken om een sociale woning te bekomen. De gestelde voorwaarde is niet 'taalkennis' maar 'taalbereidheid': ze moeten bereid zijn de taal van hun buren te leren. Ik kan daar persoonlijk inkomen: zo leid je een boel mensen - mannen èn vrouwen - naar de cursussen Nederlands Tweede Taal en haal je ze uit hun isolement. Uitsluitend verhuren aan Nederlandstaligen is simpelweg discriminatie - het is ook tegen het Europe'es Verdrag voor de Rechten van de Mens - het is juridisch niet houdbaar!

Dat vreemdelingen voorrang krijgen in de sociale huisvesting is een aloude leugen. De strenge toewijzingsregels laten dat absoluut niet toe; geen onderscheid naar herkomst, noch in de ene zin noch in de andere! Een Belg die dat kan bewijzen, krijgt de betrokken maatschappij onmiddellijk op de knieën bij de rechter. Maar dat is nog nooit gebeurd.

Gepost door: Marc | 24-01-10

"ze moeten bereid zijn de taal van hun buren te leren"
Op de Lange Munte lukt dit alvast. Daar spreken zelf de enig overgebleven Belgen al vlot Marokkaans...

Dat vreemdelingen voorrang krijgen in de sociale huisvesting, geloof ik ook niet. Maar ik zou toch graag eens percentages zien van bepaalde wijken.

Gepost door: jay | 03-02-10

Goedkope woningen, Ja zeg da maar tegen mij ma die daar in woont! Betaald 482 euro voor die woning daar zij een overlevings pensioen heeft, en de erbarmelijke staat van die woning alle vloeren liggen los en moet tapijten leggen of ze valt over losliggende stenen is dan ook 85 jaar. De vraag naar warm water in de keuken was onmogelijk en moesten we dan maar zelf betalen, de electriciteit het huis geeft 3 verdiepingen en amper 4 zekeringen!!! De stenen buiten liggen al jaren los en worden niet herlegd een echte schande die firma geld incasseren kunnen ze wel maar de huizen onderhouden doen ze zeker niet!!!

Gepost door: DFp | 06-04-10

hallo,ik ben trees en dringend op zoek naar een woning of appartenent.ik sta op de lijst bij de goedkope woningen nieuwstraat te kortrijk.ik ben 6 jaar weg van kortrijk,maar tegen mijn zin,nu wil ik zo rap mogelijk terug komen,ik heb nog één dochter thuis die studeert,en zo rap nogelijk een huis of appartement bekomen,ik ben 6 maand geleden geopereert van kanker en heb niet veel kracht meer.zouden jullie mij kunnen helpen.het mag met 2 of 3 slk.zijn en moet een garge hebben.groetjes trees

Gepost door: trees | 18-11-10

De commentaren zijn gesloten.