23-05-06

Op kamp met de tankkaart van Stad Kortrijk?

Jeugdverenigingen die op kamp gaan, kunnen weer gratis tanken bij de stad voor het vervoer van hun kampmateriaal. Een vijftal groepen deden een aanvraag en kregen van het stadsbestuur alvast de toestemming. Die beslissing kadert in tal van stedelijke initiatieven om het kampvervoer te vergemakkelijken. Dat beleid kost de stad tussen de 35.000 en de 40.000 euro per jaar.

MPI Bemok Kortrijk, KLJ Aroma Bellegem, Chiro Knipoog Kortrijk, Chiro 't Stratje Bellegem, en CKG Don Bosco Kortrijk mogen vandezomer een tankkaart van Stad Kortrijk gebruiken. Voor de heen- en de terugreis van het vervoer van hun kampmateriaal mogen zij diesel tanken op kosten van de stad. Dat besliste het stadsbestuur op 9 mei jl.

Kortrijk is een van die steden die het kampvervoer van hun jeugdverenigingen zwaar ondersteunen. Onze stad was pionier op dat gebied. Die beleidskeuze is weer opgenomen in het goedgekeurde Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 van Kortrijk. Het uitgangspunt is simpelweg: "De stad Kortrijk zorgt voor het vervoer van het kampmateriaal van Kortrijkse jeugdinitiatieven".  Daartoe zet de stad vrachtwagens, containers en bestelwagens in al dan niet met personeel. Als er niet voldoende stadspersoneel kan worden ingezet, wordt het kampvervoer uitbesteed aan een private firma. Als het bivak in het buitenland plaatsvindt, geldt de steun van de stad slechts tot aan de landsgrenzen.

In die omstandigheden is het in het voordeel van de stad als de jeugdvereniging zelf haar kamptransport regelt. Daarom is het niet onredelijk dat de stad ingaat op vragen om dan toch het brandstofverbruik betaald te krijgen van de stad. De stad spaart in die gevallen werkuren en slijtage van rollend materieel uit.

Vorig jaar hielp de stad 49 jeugdgroepen die op kamp wilden gaan: 45 jeugdbewegingen, 3 instellingen en een jeugdharmonie.

Sinds vorig jaar verleent ook de politie de jeugdgroepen bijstand. Aanleiding was een voorval in de zomer van 2004. Chiro Tsjoef van Heule-Watermolen was met twee camions op weg naar de kampplaats, toen ze werden gecontroleerd door de politie op de autostrade in Wetteren. De vrachtwagens bleken ernstig overladen. De betrokkenen moesten zich verantwoorden voor de beruchte politierechtbank van Dendermonde. De Politiezone Vlas is bereid manschappen te sturen bij het laden van de vracht- en bestelwagens voor het kampvervoer. Zij kijken na of alles reglementair gebeurt. En op 6 mei jl. hield de politie, samen met de Kortrijkse Jeugddienst en de Brandweer in het stadhuis een voorlichtingsdag voor jeugdgroepen over veilig op kamp gaan.

De commentaren zijn gesloten.