22-05-06

Beschutte werkplaatsen nemen seizoentaken stadsgroen op

Tot voor kort deed de stad in de warmere maanden een beroep op seizoenarbeiders om het vele stadsgroen in prima conditie te houden. Op voorstel van groenschepen Philippe De Coene, sp.a, is men daarvan afgestapt. Een groot deel van het groenonderhoud wordt thans toevertrouwd aan projecten van sociale economie, zoals beschutte werkplaatsen en Werk.Punt. Op piekmomenten, zoals bij de bladerval in de herfst, rukken de gespecialiseerde stadsploegen Kruid en Blad en Net tot en Met uit om straten, lanen en pleinen zo vlug mogelijk proper en veilig te krijgen.

De groendienst is lange tijd het zorgenkind geweest van de stedelijke dienstverlening. Jaar na jaar nam het te onderhouden openbaar groen toe, zonder dat in even grote mate werd geïnvesteerd in de sterkte en de organisatie van de ploegen die al dat groen moesten onderhouden. Het was een van de grote beleidspunten van Philippe De Coene bij zijn aantreden als eerste socialistische schepen van Kortrijk, om daar iets aan te doen. Tenslotte is het openbare groen een van de zichtbaarste zaken van de stad, waaraan burgers het gemakkelijkst over vallen (ook soms letterlijk) als het niet goed wordt aangepakt.

Van in den beginne werden de groenploegen versterkt en beter begeleid. Zo kwam er een snelploeg Kruid en Blad om, als het nodig is, bijvoorbeeld in de herfst, onveilige toestanden op te kuisen. Met Werk.Punt, een samenwerkingsverband tussen vzw De Poort en het OCMW voor het opzetten van leerwerkprojecten, kwam er een overeenkomst voor de inzet van een ploeg die onophoudelijk de stedelijke begraafplaatsen proper houdt.

En van de maand nam het stadsbestuur de beslissing om de kredieten voorzien voor de aanwerving van seizoenarbeiders voor groenonderhoud, over te hevelen naar het budget sociale tewerkstelling. Het probleem met die seizoenarbeiders was dat, op het moment dat de stad hen het meest nodig had, zij ook volop aan de slag konden in de private tuinsector. Het onkruid schiet nu eenmaal niet voor de stad op een ander tijdstip dan voor de private tuinbezitters. En in sociale projecten zijn de tijdelijke ploegen gegarandeerd beter begeleid en kunnen ook nieuwelingen er de stiel leren.

Voor een eerste project, geraamd op 73.324,79 euro, worden onderhandelingen aangeknoopt met beschutte werkplaatsen. Vzw Waak, Kuurne, Westlandia BW, Ieper en Mariasteen BW, Gits mogen een offerte doen. Die opdracht betreft het manuele verwijderen van onkruid in bloemen- en struikperken in diverse wijken. De Vlaamse overheid dringt er al langer dan vandaag op aan om minder onkruidverdelgers te gebruiken. Een alternatief is de inzet van wieders.

Dezelfde beschutte werkplaatsen zijn ook aangeschreven voor een tweede project: het uitvoeren van uiteenlopende groenwerken in Groot-Kortrijk. Het is een opdracht van 49.382,50 euro.

Zie ook: http://www.waak.be

Commentaren

proficiat! Marc,

Proficiat. Misschien moet er wel nog iemand laten weten aan de mensen van Natuurpunt Vlaanderen in Mechelen dat hiermee een blinde vlek op de kaart van Vlaanderen is weggehaald, gezien dit zondag ll. in een gesprek met ons zowat hun enige kritiek op het Kortrijks natuurbeleid bleek te zijn.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 25-05-06

De commentaren zijn gesloten.