19-05-06

Kelder onder water! Riolering vernieuwd misschien?

Er is een venijnig vonnis gevallen in een rechtszaak die al jaren aansleept en waarbij de stad is betrokken. De zaak heeft te maken met een ambetant verschijnsel dat zich openbaarde vanaf het moment Kortrijk begon met de vernieuwing van het riolenstelsel: bewoners van de betrokken straten constateerden dat hun kelders onder water liepen. Een eigenaar in de Marktstraat in Marke trok naar de rechter voor schadevergoeding. Voor het eerst veroordeelt een rechtbank stad Kortrijk tot het betalen van een schadevergoeding. De stad vecht dat principieel belangrijke vonnis aan. Alleen is verzekeraar Ethias niet geneigd nog langer rechtsbijstand te verlenen.

In 1999 vernieuwde aannemer Aannemingen Penninck NV in opdracht van de stad het wegdek en de riolering van de Marktstraat in Marke. Na voltooiing van de werken constateerde de heer A. Cottyn dat de kelders van zijn woningen nr. 126 en 124 onder water liepen. Hetzelfde fenomeen had zich eerder al voorgedaan bij de vernieuwing van onder meer de de Smet de Nayerlaan en de Jan Breydellaan.

Pas na geruime tijd kwam de directie Mobiliteit en Infrastructuur tot het inzicht dat die lekke kelders een gevolg waren van de rioleringswerken. De oude, veelal in baksteen gemetste rioolpijp, was verre van waterdicht en deed ongewild dienst als drainage. Het teveel aan grondwater sijpelde in de kaduke pijp en liep daarin weg. De nieuwe riolen waren perfect uitgevoerd en dus compleet waterdicht. Pieken in de grondwaterstand konden niet meer weg en liepen de voorheen droge kelders in.

Reclamaties, van mijzelf bijvoorbeeld als gemeenteraadslid, konden aanvankelijk op niet veel begrip rekenen. Op mijn suggestie om een doordringbare bovenkant aan de rioolpijpen te maken, kreeg ik het antwoord dat dit indruiste tegen het rioleringsbeleid van het Vlaamse Gewest. Afvalwaters en 'hemelwater' (regen dus) moesten gescheiden worden afgevoerd.

Pas later stuurde men het beleid bij en werd er telkens bij een nieuwe riool ook een drainagepijp aangelegd. Dat was ook zo in de Marktstraat. Maar die drainage heeft geen effect voor kelders die lager liggen dan het niveau van de drainage. Nochtans doet de stad zijn best om die drainage zo diep mogelijk te steken.

De heer A. Cottyn dagvaarde zowel de stad als aannemer Penninck en ontwerper NV Ingenieursbureau IBS voor de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. Tot verbijstering van de stad gaf de rechtbank de heer Cottyn gelijk met zijn klacht. Dat vonnis is een breuk met eerdere uitspraken, ook van het Hof van Beroep van Gent. De stad dacht geen risico op veroordeling te lopen omdat in een gelijklopende zaak (Florum NV tegen de stad en aannemer Wannnijn NV) het beroepshof besliste dat bj openbare werken niet elke overlast is te voorkomen en dat de aanpalende eigenaars hun deel van die kans op schade maar moeten dragen.

Erger nog: om ingedekt te zijn tegen alle mogelijke risico's sluit de stad bij elk openbaar werk een vrijwaringscontract met zowel de bouwfirma als het ontwerpbureau. Als er schade is, moeten beide contractanten daarvoor instaan. Maar ook daar had de rechtbank geen oren naar. De schadevergoeding waarop de heer Cottyn recht krijgt, moet zowel door het ingenieursbureau IBS als de stad worden betaald. Aannemer Penninck blijft buiten schot - vrijwaringscontract of niet. De schadevergoeding bedraagt 28.663,58 euro.

En het valt allemaal tegen. Kortrijk is goed verzekerd tegen alle mogelijke aansprakelijkheid voor schade. Zo heeft de stad bij Ethias een solide polis "verzekering van de algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van steden en gemeenten". Schade door rioleringswerken is evenwel uitgesloten van de verzekering. Blijkbaar heeft verzekeraar Ethias al meer ervaren wat een risico die werken met zich mee brengen. Bijgevolg springt Ethias de stad niet bij voor de schade van de heer Cottyn. Wel blijft de dekking voor rechtsbijstand overeind. Het is dus Ethias die de advocaat van de stad heeft betaald in het proces voor de rechtbank van eerste aanleg. Maar Ethias is niet bereid om de stad ook te steunen in een eventueel beroep bij het hof van beroep in Gent.

Het stadsbestuur heeft daarom beslist een advocaat te sturen naar Ethias om de verzekeraar tot betere gevoelens te brengen. De uitslag van de demarche is niet voorspelbaar, als je het mij vraagt.

Intussen kan het bewuste vonnis ook andere getroffen eigenaars op gedachten brengen ...

De commentaren zijn gesloten.