16-05-06

IMOG biedt diensten aan voor Offerfeest

Op het islamitisch Offerfeest worden massa's schapen geslacht. Gevierd wordt een voorval uit het leven van Abraham, een aartsvader waaraan ook de Joden en de Christenen met eerbied terugdenken. Stilaan vindt het exotische ritueel zijn plaats in onze samenleving. De moslims zelf vragen niet beter dan dat de overheid het slachtgebeuren in goede banen zou leiden. De afvalintercommunale IMOG biedt aan de gemeenten haar goede diensten aan ter inzameling van het slachtafval.

Abraham

In een duister verleden was Abraham zo vroom dat de allerhoogste het zelf niet geloofde. Hij besloot Abraham op de proef te stellen en gaf hem de opdracht zijn zoon te offeren. Abraham was inderdaad zo godsvruchtig dat hij zijn slachtmes nam en zijn zoon op het offeraltaar legde. Op het moment dat hij wou toeslaan, zond god op 't laatste nippertje een engel om hem tegen te houden. Van opluchting slachtte Abraham dan maar een ram die daar toevallig rondhing. Een passioneel boek, die bijbel! Die passie spreekt ook uit het schilderij hierbij afgebeeld. Het is van Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio), 1590: 'Het offer van Izaäk'.

Voor de christenen is die zoon Izaäk, die Abraham had met zijn echte vrouw Sara. Voor de moslims is het Ismaël, zijn eerste zoon, die Ibrahim (zijn Arabische naam) gemaakt had bij een slavin met medeweten van Sara die dacht onvruchtbaar te zijn.

In de islamitische traditie wordt die bijbelse anekdote nog elk jaar herdacht. In navolging van Abraham/Ibrahim slachten zij jaarlijks een schaap per familie. Met al die beesten en dat bloed vergt het ritueel een hele organisatie. Ook brengt het een hoop afval teweeg.

Offerfeest

Dit jaar zijn er uitzonderlijk twee offerfeesten: dat van 10 januari is al voorbij; dat van 31 december komt nog. Een paar dagen voor het voorbije offerfeest werd bij de afvalintercommunale IMOG aangeklopt door enkele gemeenten en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen. Zij vroegen of zij op IMOG konden rekenen voor de verwijdering van het slachtafval. IMOG stelde vast dat het gebeuren te omvangrijk was om in een twee drie iets te organiseren. Om er de volgende keer wel op voorzien te zijn, maakte de intercommunale een grondige studie.

Het blijkt dat het offerfeest al heel secuur is gereglementeerd, zowel federaal als door het Vlaamse Gewest. Een massa instanties zijn erbij betrokken. Zo verlenen de Executieve van de Moslims en de plaatselijke moskeebesturen een machtiging aan de offeraars (want het is niet gelijk op welke manier men de schapen slacht). Wie zo een machtiging heeft, mag drie jaar naeen slachten. Beide instanties trommelen heel wat vrijwilligers op om de slachtwerkzaamheden te begeleiden.

Omdat niet alle schapen in de bestaande slachthuizen kunnen geslacht worden, geeft de federale minister van Volksgezondheid vergunningen voor tijdelijke slachtplaatsen. De Vlaamse milieuminister verleent daartoe milieuvergunningen. De burgemeester is er voor verantwoordelijk dat er geen illegale thuisslachtingen plaatsvinden. Aan de gemeentelijke dienst Bevolking, de Integratiedienst of de Milieudienst moeten de gezinnen met een te slachten schaap een slachtingsaangifte doen; zij krijgen dan een ontvangstbewijs.

De gemeentelijke technische diensten moeten het slachtritueel materieel bijstaan met materiaal (hogedrukreiniger, nadars, stoelen en tafels, toiletten, wateraanvoer, enzovoort). De politie houdt de openbare orde in het oog. Ook het Rode Kruis kan maar beter paraat staan bij al dat messengezwaai. Voorts zijn er nog opdrachten voor veeartsen, schapenhandelaars, erkende vervoerders, uitbeenders, reinigingsbedrijven en nog meer.

Slachtvloer

De gemeenten die gedacht hadden dat IMOG de inrichting van offerplaatsen zou organiseren, moet de intercommunale teleurstellen. Er komt teveel bij kijken en eigenlijk is het meer een opdracht voor de gemeentelijke diensten. Toch heeft IMOG ook hiervan een checklist opgesteld.

Vooreerst moet bij de slachtplaats een grote parking ter beschikking zijn. De deelnemers aan het offerfeest willen elkaar ontmoeten en een praatje slaan terwijl ze wachten tot hun schaap aan de beurt is. Voor de wachtende schapen, aangebracht door handelaars en erkende vervoerders moet een tijdelijke overdekte stalling ingericht worden. Belangrijk is dat de schapen de slachtwerkzaamheden niet kunnen zien. De al dan niet tijdelijke slachtvloer is om hygiënische redenen het beste overdekt. Er moet toegangscontrole zijn door de politie en de moslimgemeenschap: o.m. kinderen zijn niet welkom. Een veearts staat in voor de veterinaire keuring.

Het ritueel vergt een speciale slachttafel waarop het schaap kan gelegd worden met de kop naar Mekka. Het schaap wordt op de linkerzijde gelegd en het is de bedoeling dat met een enkele uithaal de luchtpijp wordt doorgesneden. Het bloed loopt in een mortelkuip. De kop wordt afgevoerd met de ingewanden.

In een speciaal ingerichte vilzone moet van alles klaar staan: kruiwagens voor de verplaatsing van geslachte dieren, haken om de karkassen aan te hangen, materiaal om te onthuiden en om de ingewanden te verwijderen, plastieken zakken voor het afval en de huiden, enzovoort. De kruiwagens brengen de gevilde karkassen naar de inpaktafel waar de gelovige zijn vlees kan komen ophalen. Enkel deze zone is voor het publiek toegankelijk.

Afvalverwijdering

Zoals gezegd past IMOG voor de organisatie van dergelijke slachtbijeenkomsten. Wel is de intercommunale bereid oplossingen aan te bieden voor een professionele inzameling van het slachtafval. Sinds kort heeft IMOG immers een vergunning voor de inzameling van krengen. In het aanbod van IMOG zit o.m.: het plaatsen van afvalcontainers, het organiseren van de afvoer van slachtafval, huiden en bloed, het zoeken van erkende verwerkers, het uitreiken van attesten voor slachtafvalverwijdering. Uiteraard moet IMOG voor die activiteiten vergoed worden; de factuur is voor de organisator van de slachtvloer. Bovendien stelt IMOG haar opslag- en overslagplaats voor dode dieren ter beschikking.

 

 

Commentaren

Aïd el Kebir Bij het vorige offerfeest heeft onze burgemeester gezegd dat hij nergens nog wil aan wil meewerken (bijv. infrastructuur, reglementen) als de feesten niet gemengd zijn (mannen en vrouwen samen in één zaal bijv.) Stad is een groot aandeelhouder van IMOG. Schepen Hilde Demedts is onze afgevaardigde en zou dit standpunt aldaar moeten meedelen.

Gepost door: frans lavaert | 16-05-06

Offerfeest Jamaar, Frans, je gooit twee dingen bijeen. IMOG wil meewerken aan de rituele slachting (d.w.z. wil mee helpen voorkomen dat al die beenderen en vellen in de vrije natuur terechtkomen). Het gaat hier niet over het feest zelf.

Gepost door: marc | 16-05-06

Islamitische slachtpartijen met de kop naar Mekka
Het is niet omdat het 'offerfeest' een achterlijk feest is en niet compatibel (dixit Verhofstadt, 1992) met onze moderne 'gemengde' Westerse samenleving dat onze burgemeester zich moet bemoeien met de interne regels van de islam en desgevallend zijn medewerking (via Imog) zal weigeren.

Gepost door: walter maes | 17-05-06

Veggy Vegetariër, Walter?

Gepost door: Polo | 17-05-06

veganist
veganist (of vaginist) ?

Gepost door: walter maes | 18-05-06

Oplossingen bieden of de boel laten verzieken? Wat men ook mag denken van religieus geïnspireerde evenementen zoals offerfeesten: geen zinnig mens kan er toch tegen zijn dat de overheid het gebeuren probeert in goede banen te leiden? Is het misschien beter dat alles in den duik gebeurt op achterkoertjes en in badkamers en dat het slachtafval in de Leie, in struiken of grachten terecht komt?
Neen, voor mij is het aanbod van IMOG zeer welgekomen en het getuigt van een grote zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. IMOG biedt praktische oplossingen. Zij die erop uit zijn de boel te laten verzieken, vissen in troebel water.

Gepost door: marc | 19-05-06

MET DE KOP NAAR MEKKA
Deze godsdienstige schapenslachterij is een middeleeuwse bedoening.

Mochten katholieken zoiets aanrichten, werden ze voor de rechtbank gesleurd wegens 'dierenmishandeling' en nutteloos 'dierenleed.'

Moet onze maatschappij alle soorten godsdienstige barbarij blijven tolereren ?


Gepost door: walter maes | 20-05-06

De commentaren zijn gesloten.