15-05-06

Kortrijk en Moeskroen samen tegen zwaar verkeer op taalgrensweggetje (den Boeuf)

De verbinding Doornikserijksweg-Tombroek-industrieterreinen Moeskroen wordt fel geplaagd door zwaar verkeer. Over de Ronsevaalstraat en de Candeléstraat, een smalle weg die pal op de taalgrens ligt, kunnen de vrachtwagens vlugger ter plekke geraken dan over de daartoe meer geschikte wegen. Halverwege die weg ligt de aloude herberg Den Boeuf/D'osse. Omwonenden klagen al heel lang dat sluikverkeer aan. De stadsbesturen van Kortrijk en Moeskroen gaan er samen iets aan doen. De Candeléstraat wordt ter hoogte van de Einde Munkendoornstraat onderbroken. Het experiment is nog niet gestart.

De bewoners zijn het beu. De landelijke weg die de gehuchten Den Boeuf en Tombroek met elkaar verbindt, de Ronsevaalstraat en de Candeléstraat, wordt voortdurend misbruikt door zware camions. Het is immers de kortste verbinding van de Doornikserijksweg (N50) naar het industriegebied van Moeskroen. Een tonnenmaatverbinding tot 3,5 ton wordt elke dag genegeerd. Het meer geschikte parcours over de brede N58 (Dottenijs-Moeskroen) wordt niet gebruikt. Vandaar dat de verkeersdiensten van beide steden aan weerskanten van de taalgrens zich samen aan het denken hebben gezet.

De brainstorm resulteerde in het idee om de Candeléstraat te onderbreken aan het kruispunt met de Einde Munkendoornstraat aan Kortrijkse kant en de Groeneweg (Chemin vert) aan Moeskroense kant. Chauffeurs die de weg toch inslaan vanuit Tombroek of vanuit de andere kant (Doornikserijksweg) zullen aan de afsluiting naar Bellegem of naar Dottenijs worden afgeleid.

De afsluiting wordt voorzien van de nodige verkeerssignalisatie en reflecterend materiaal. De bewoners van de Candeléstraat en de Ronsevaalstraat worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook de bedrijven op het Moeskroense industriegebied worden verwittigd. Na 6 maanden wordt het experiment beoordeeld en zal men beslissen of men ermee verder gaat of ophoudt.

Ironisch genoeg had het Vlaamse Gewest ooit totaal andere plannen met die weg. Wie herinnert zich nog dat het Waalse Gewest jarenlang de realisatie tegenhield van het laatste verbindingstuk van de A17 tussen Moeskroen en Rollegem? Toenmalig Vlaams minister-president Gaston Geens wou als tegenzet een alternatieve verbinding scheppen op Vlaams grondgebied. het kwam erop neer dat hij de taalgrensweg Ronsevaalstraat-Candeléstraat-Tombroek wou verbreden tot een expresweg. Het plan is gelukkig nooit gerealiseerd.

Café Den Boeuf, aan Vlaamse kant ook D'osse genoemd, door de uitbater veramerikaniseerd tot 'Le Cheriff du Boeuf', met bijhorende voedingszaak en gehucht, blijft dus afgelegen en rustig liggen op een landelijk kruispunt tussen de akkers en de weiden. De karaktervolle zaak trekt zelf wel hele drommen stamgasten.

 

De commentaren zijn gesloten.