12-05-06

Textielophaling in Kortrijk gereglementeerd

Kledij-inzameling is al lang een business. Afgedragen kleren en ander tweedehands textiel wordt momenteel op diverse manieren ingezameld. Er zijn huis-aan-huis-ophalers; er zijn textielcontainers op straten en pleinen, en je kan met je kleren naar het containerpark. Dat is een goede vorm van afvalvoorkoming en -recyclage. Maar er zijn misbruiken en niet elke inzamelaar houdt het proper. Om de selectieve inzameling van textiel te ondersteunen en om de misbruiken tegen te gaan, heeft de Kortrijkse gemeenteraad een reglement goedgekeurd.

In voorhistorische tijden dook er nu en dan een 'slunsepiet' op in de straat. Als je aan de man met zijn hondenkar vodden meegaf, kreeg je wat kleingeld. Nieuwsgierige kindjes kregen te horen dat er met die vodden papier werd gemaakt; wat die kindjes een groot wonder vonden.

Er heeft zich een bescheiden bedrijfstak ontwikkeld uit dat folkloristisch verschijnsel. Het inzamelen van gedragen kledij en ander tweedehands textiel is geprofessionaliseerd. Hier en daar is er een moedige poging om een boetiek te openen waarin met merkkledij hetzelfde gebeurt als met boeken bij De Slegte. Veel textiel wordt ingezameld door menslievende (of zogenaamd menslievende) organisaties. Dat gebeurt van deur tot deur; om de zoveel weken vind je wel een plastieken zak in je brievenbus met het verzoek hem buiten te zetten met kleren voor de zwartjes van sjiena.

Ook staan er op straat op containers waarin je textiel kunt dumpen. Van het stadsbestuur kregen daartoe de toestemming: het Vlaams Internationaal Centrum, Wereldmissiehulp en Curitas.

Een nieuwe speler op de markt is het Kringloopcentrum. In samenwerking met de afvalintercommunale IMOG zamelt het Kringloopcentrum textiel in op de containerparken. De mooiste stukken worden eruit gesorteerd en met groeiend succes te koop aangeboden in de verschillende Kringloopwinkels in de streek. De rest wordt gerecycleerd tot grondstof voor allerlei producten.

Het Vlaamse Gewest wil de hoeveelheden textiel die in de verbrandingsovens verdwijnen, drastisch verminderen. De grondstof is te waardevol om ze in as en rook te laten vergaan. Tegen volgend jaar moet 60% van het textielafval selectief ingezameld worden. Die doelstelling kan niet bereikt worden met alleen textielbakken op de containerparken. De huis-aan-huis-ophaling en de straatcontainers blijven noodzakelijk.

De sector is evenwel niet probleemloos. Niet alle firma's (en vzw's) die de deuren platlopen voor het goede doel, zijn evenveel te vertrouwen. Het sociaal meevoelen van de mensen wordt soms misbruikt voor uitsluitend private winsten. Er zijn ook organisaties die heel slordig omspringen met hun straatcontainers en met de manier waarop ze die leegmaken. Zo een container is soms een bron van zwerfvuil. Om die problemen tegen te gaan, is de textielinzameling op de openbare weg in Kortrijk nu geregeld door een reglement.

Kortrijk wil enkel nog werken met inzamelaars die erkend zijn door OVAM, de openbare afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest. Bovendien moeten die inzamelaars ook nog eens een overeenkomst afsluiten met de stad of met IMOG op voorstel van de stad. Eigenlijk is het de bedoeling dat IMOG de zaak coördineert.

IMOG heeft al een overeenkomst lopende met het Kringloopcentrum voor het inzamelen van textiel op de containerparken. Van het Kringloopcentrum wordt verwacht dat het in de streek een aantal jobs schept met deze activiteit, ook jobs in de sociale economie. Bovendien moet het Kringloopcentrum zich ertoe verbinden het textielafval op een milieuverantwoorde manier te behandelen. Zo moet men zoveel mogelijk bruikbare kleren uit de lompen halen en te koop aanbieden als tweedehandskledij. Dat schijnt wonderwel te lukken in de Kringloopwinkels.

Het stadsbestuur heeft de wens om IMOG ook overeenkomsten te laten sluiten met de andere inzamelaars. Daarbij wil Kortrijk niet dat er een woud van kledijcontainers opduikt in de straten of dat de mensen om de haverklap een plastiekzak in de bus krijgen. Daarom krijgt IMOG de opdracht om hoogstens met 4 inzamelaars aan de slag te gaan.

De commentaren zijn gesloten.