11-05-06

Dan toch socialewoningbouw in Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk

In mijn stukje van 5 januari 2006 (http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...) maakte ik kabaal over het ontbreken van ernstige aandacht voor sociale huisvesting in de voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Dat plan lag toen ter bespreking in de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van stad Kortrijk). Intussen is de leemte ingevuld, en wel op de wijze die ik zelf voorstond. Bij elke nieuwe verkaveling van enige omvang, moet 25% van de kavels gaan naar sociale woningbouw, zoals de Provincie dat vraagt. Men preciseert zelfs dat vooral de bouw van sociale huurwoningen steun zal krijgen. Het is bijna een trendbreuk.

Franky Roels, ABVV-afgevaardigde in de Gecoro, bracht mij op een nieuwjaarsreceptie ervan op de hoogte dat sociale huisvesting heel stiefmoederlijk werd behandeld in het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. Dat was onaanvaardbaar. Met zijn 6300 sociale huurwoningen (6% van het totale woningebestand) ligt Kortrijk weliswaar boven het Vlaamse gemiddelde, maar ook onder het gemiddelde van de steden. De wachtlijsten bewijzen dat er vooral een tekort aan sociale huurwoningen is in Kortrijk-stad, meer dan in de randgemeenten.

In mijn stukje van 5 januari drong ik erop aan de provinciale richtlijn na te leven die zegt dat 'bij elke ontwikkeling van een nieuwe woonzone groter dan 1 hectare' minstens 25% van de kavels naar sociale woningbouw moeten gaan. Tot mijn grote tevredenheid is die regel bijna letterlijk opgenomen in het 'richtinggevend deel' van het structuurplan. In het hoofdstukje "Wonen in Kortrijk, gewenste nederzettingenstructuur" krijgt sociale huisvesting nu toch de aandacht die ze verdient.

Het staat er zelfs letterlijk te lezen: "Het sociaal wonen zal bijzondere aandacht krijgen". Meer zelfs: "Daarbij zal het betaalbaar en toch kwalitatief huren het sterkst bevorderd worden". Voor het eerst sinds lang wordt het beleid zich weer bewust van de krapte aan huurwoningen! Te lang leefde onderhuids het nooit uitgesproken idee dat al die huurwoningen slechts mensen met problemen aantrokken. Het probleem is omgekeerd. Gezinnen met problemen zijn er hoe dan ook in een stad. Zorg er ten minste voor dat zij geen extra problemen hebben met wonen, een basisbehoefte en een grondwettelijk beschermd sociaal grondrecht.

Het Kortrijkse structuurplan engageert zich nog verder: "Het aansnijden van woon- en woonuitbreidingsgebieden kan sneller overwogen worden als het overwegend gaat om sociaal huren". Dat is werkelijk een zeer verregaande belofte. Een promotor die in een woonuitbreidingsgebied aan de slag wil gaan, weet nu wat hem te doen staat: zoek een partner onder de sociale huisvestingsmaatschappijen en maak een deftig akkoord.

Woonplan

Er wordt aangekondigd dat er een 'woonplan' wordt uitgewerkt waarin meer bepaald de sociale huisvestingsmaatschappijen op de rooster zullen worden gelegd om te zien welke (financiële en andere) mogelijkheden zijn hebben om te bouwen. Overigens verstaat het structuurplan onder 'sociaal wonen' meer dan de activiteiten van de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. Het is de bedoeling ook het sociaal verhuurkantoor De Poort, publiek-private en puur private initiatiefnemers in te schakelen. Ik sta daar volledig achter.

Bij de ruimtelijke vertaling van die opties ligt de klemtoon op de publiek-private samenwerking. Op die manier wil men een goede menging van sociale huur- en koopwoningen, sociale kavels en private woningen bekomen. Ook dat wordt uitgewerkt in voormeld 'woonplan'.

De sociale huisvesting wordt anders aangepakt in het verstedelijkte gebied dan in het buitengebied. In beide gebieden geldt nu expliciet de regel uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan waarbij in grotere projecten 25% naar sociale woningbouw moet gaan. In het stedelijk gebied moeten de mogelijkheden voor sociale woningbouw ook nagegaan worden bij inbreidingsprojecten. In het buitengebied zal de stad toeschietelijker zijn met verkavelingsvergunningen als er sociale huurwoningen bij betrokken zijn.

Als dat allemaal gemeend is, komen er onverwacht nieuwe kansen voor de socialewoningbouwsector in Kortrijk. Zeker in Kortrijk-stad heeft een maatschappij als Goedkope Woning geen reservegronden meer om haar huurpatrimonium verder uit te breiden. Ik kan niet zeggen dat er zeer actief geprospecteerd is de laatste jaren, maar binnenkort krijgen wij een nieuwe directeur die er de maatschappij opnieuw kan laten invliegen na jaren indommelen.

Het structuurplan Kortrijk schept talrijke nieuwe woningbouwmogelijkheden. Dat moet ook, wil men beantwoorden aan de Vlaamse taakstelling voor Kortrijk van minstens 2.500 extra woningen en appartementen. Zo kondigt het structuurplan aan dat volgende gronden in de komende jaren geheel of gedeeltelijk vrijkomen voor wonen: Kortrijk-Weide (het NMBS- en douanegebied ontsloten door de westelijke binnenring), de site De Kien (Nijverheidskaai), het ziekenhuiscomplex Sint-Niklaas, de uitbreiding van het Morinnegoed, de rijkswachtkazerne, de Molenstraat in Heule, en diverse woonuitbredingsgebieden in het buitengebied.

Commentaren

nieuw gronden = nieuwe mogelijkheden he mss wordt het dan tijd dan de goedkope woningen ergens op die gronden

nieuwe gebouwen neer poot en hun veroudere gebouwen leeeg zet on deze te vernieuwen

het mooiste heb je in harelbeke

en de gronden die al in het bezit zijn blijven ook liggen zoals aan de gentpoorten en de menenpoort

mss moet daar werk van worden gemaakt worden
maar dan wel van beter kwaliteit dan sommie gebouwen nu

nu ja we zien wel na de verkiezingen he wat alle politieker hun belooften zullen willen en kunnen na komen

Gepost door: bjorn | 22-08-06

De commentaren zijn gesloten.