10-05-06

Voltooiing Leieverbreding binnen vier jaar?

Tegen eind 2010 moeten de Leieverbredingswerken in Kortrijk voltooid zijn. Dat is althans de vrome wens van de ondertekenaars van een 'pact' tussen Stad Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal n.v. Die overeenkomst is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het was voorspelbaar dat de Leiewerken in de historische binnenstad van Kortrijk lang gingen duren en veel gingen kosten. Toch had niemand bij de start van de werken in 1997 durven veronderstellen dat het zo uit de hand ging lopen. Na 9 jaar zijn we bijna halverwege. De werken werden aanbesteed voor 33,9 miljoen euro, maar thans rekent men op 108,4 miljoen euro (50,9 miljoen euro vastgelegd, nog 57,5 miljoen euro vast te leggen).

Met het huidige tempo zitten we nog vast voor tien jaar. En als de kosten verder oplopen, zou dat wel een reden kunnen zijn om nog meer op de rem te gaan staan. Om die afgang te voorkomen, zijn de stad en het Vlaamse Gewest gaan samenzitten. Het resultaat is een pact met een aantal bindende afspraken om binnen een duidelijk financieel kader een tijdige realisatie en maximale kwaliteit voor de stad te garanderen.

In dat pact garandeert Waterwegen en Zeekanaal n.v. (W&Z) dat de werken tegen eind 2010 zullen voltooid zijn. Zo staat het ook in de beleidsnota van Vlaams minister van openbare werken Kris Peeters. De voortgang van de realisatie hangt mede af van de beschikbare financiële middelen die ervoor worden vrijgemaakt. Daarom is het van het grootste belang dat de kostprijs niet verder aanzwelt. W&Z ziet nu al een mogelijkheid om de huidige kost te beperken tot 101,5 miljoen euro (is een vermindering met bijna 7 miljoen euro). Daartoe gaat de administratie hard onderhandelen met de aannemer, de Tijdelijke Vereniging Leie Doortocht Kortrijk (een club van de betonreuzen Stadsbader-Flamand, Herbosch-Kiere, Ondernemingen Jan De Nul en CEI-Construct).

Als het budget toch nog moet verhoogd worden, is dat ten laste van W&Z. Maar als die prijsverhoging het gevolg is van wensen van Stad Kortrijk, dan verbindt de stad er zich toe om daarin de helft te dragen. Voorbeelden daarvan zijn de extra kosten voor het tunneltje onder de Westelijke Binnenring, en het dienstgebouwtje dat de stad vraagt onder de nog te bouwen 'Collegebrug' (voor fietsers).

Stevige eisen

Dat aanbod tot medefinanciering door de stad is een opmerkelijke geste. Het stadsbestuur wil op die manier het Vlaamse Gewest aanporren tot meer spoed. Het engagement van de stad geldt slechts op voorwaarde dat de Vlaamse regering bereid is elk jaar 12 miljoen euro te investeren in de Leiedoortocht in Kortrijk.

In ruil voor de verbintenissen aangegaan door Stad Kortrijk verklaart W&Z zich bereid mee te investeren in de heraanleg van de Oude-Leiearm. W&Z zou de heraanleg (verlaging) van de kaaien op zich nemen, de stad de heraanleg van de promenades. W&Z zou ermee starten in 2007. Het project wordt opgenomen in het programma 'rivierherstel' Seine-Schelde.

De overeenkomst doet geen afbreuk aan de bestaande akkoorden over bruggen en afwerking. Kortrijk heeft tot op vandaag altijd stevige eisen gesteld om te beletten dat de stad er zou uitzien als een puinhoop na realisatie van de verbreding. Zo blijft men bereid de gecontesteerde fietsersbrug tussen de IJzerkaai en de College te bouwen volgens het zwierige ontwerp van architect Ney.

De Gerechtsbrug (Noordstraat-Beheerstraat) wordt een tuikabelbrug zoals ontworpen door het befaamde studiebureau Greisch. W&Z onderzoekt evenwel of het niet wat goedkoper kan. Onderaannemer voor de bouw van de brug is Victor Buyck Steel Construction.

Er is nog discussie over de wenselijkheid van een nieuwe Reepbrug, aan de hospitaaltip van het Budaeiland. Het bekende Nederlandse bureau Zwarts en Jansma maakte een hoogwaardig ontwerp. Maar het blijft een nadeel dat die extra brug aanzienlijke toegangshellingen moet krijgen, wat het stadsweefsel van Overleie, site De Kien, ernstig kan verstoren. Die Reepbrug moet voetgangers en fietsers permanente oversteekmogelijkheden geven, ook als de Budabrug, een ophaalbrug, niet open is.

Een alternatief voor de Reepbrug is een passerelle naast de nieuw te bouwen Budabrug. Voor die Budabrug is er nog geen ontwerp. Wel is er al geopteerd voor een 'tafelbrug', met een wegdek dat in zijn geheel kan opgetrokken worden als er een schip moet passeren. Indertijd heeft de stad geëist dat de brug slechts zou opgehaald worden op vaste momenten en nooit op het spitsuur. Hopelijk weet men dat nog. Voor de Budabrug wordt een 'wedstrijdaanbesteding' (design & build) gelanceerd met een maximumkostprijs als belangrijke voorwaarde.

Deadline

Het 'pact' is de zoveelste overeenkomst tussen de stad en het Vlaamse Gewest. Eerder werden er verschillende 'protocollen' afgesloten. De vraag blijft wat de bindende kracht is van dergelijke contracten tussen overheden. Ik zie de stad nog niet zo vlug naar de rechtbank stappen als het akkoord niet wordt nageleefd en als wij in 2010 nog volop in het 'bouwslameur' zitten.

Een kenmerk van de eerdere protocollen was dat er nooit een vaste timing werd afgesproken. De gigantische werken werden wel opgedeeld in fasen, maar de bouwheer, het Vlaamse Gewest (W&Z) liet zich nimmer vastpinnen op nauwkeurige deadlines. In dit pact is dat voor het eerst anders: er wordt een eindatum vastgelegd in 2007. Dat is toch al een vooruitgang.

De commentaren zijn gesloten.