08-05-06

Nieuw fietspad tussen Kortrijkstraat en Moorseelsestraat

Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de drukke Moorseelsestraat en de nog drukkere Kortrijksestraat. Daartoe koopt de stad de nodige grond van het OCMW. Maar ook de zittende pachters moeten worden vergoed volgens de regels van de landpacht.

Achter het stedelijke atletiekstadion Wembley, tussen de Kortrijksestraat in Heule en de Vlasbloemstraat in Kortrijk ligt een akker, eigendom van het OCMW van Kortrijk. Het OCMW is nog altijd een grootgrondbezitter, niet alleen op het grondgebied van de stad maar ook tot ver daarbuiten (bijvoorbeeld Westhoek en Ardennen). Aan de rand van die akker loopt een soort 'kerkewegel', een smal pad voor voetgangers.

Maar ook fietsers (vooral scholieren) hebben het wegeltje al lang ontdekt. Het vormt een veilig alternatief voor een verbinding over zeer drukke invalswegen. Het veel te smalle pad is evenwel niet erg geschikt voor hele drommen velorijders, laat staan voor een gemengd gebruik door voetgangers en fietsers. Vandaar het voornemen van de stad om er een degelijk fietspad aan te leggen dat breed genoeg is.

Daartoe moet de stad aan een 2 meter brede strook grond (125,36 m² in totaal) zien te geraken langs het bestaande pad. Het OCMW is bereid te verkopen. De strook is echter in pacht gegeven aan twee landbouwers. Volgens de regels van de landpacht, moeten ook die worden vergoed na pachtbeëindiging. Het gaat om de landbouwers G. Devriendt (56,40 m²) en M. Vande Kerkhove (68,96 m²). De gemeenteraad van vanavond neemt daartoe de nodige beslissingen.

De commentaren zijn gesloten.