06-05-06

Mensen van de buurgemeenten: eis containerparktarieven zoals in Kortrijk!

De tarieven op de containerparken van Kortrijk zijn een stuk goedkoper dan in de buurgemeenten. Ik vind het maar logisch dat mensen die de inspanning doen zelf hun recycleerbare afvalstoffen naar een containerpark te brengen, daar niet voor moeten betalen. Maar niet in elke gemeente volgt men die logica. Dat drijft bepaalde bewoners van buurgemeenten ertoe met hun afval naar Kortrijk te reizen. Dat jaagt Kortrijk op kosten. En al dat gerij heeft geen zin. Mensen van de buurgemeenten: eis dezelfde, goedkope, containerparktarieven zoals in Kortrijk!

Het stadsbestuur verstaat er zich niet goed aan. Ondanks alle inspanningen stijgt het aantal kilo restafval per inwoner in Kortrijk, sinds 2004. In 2003 was dat 148 kg per inwoner, in 2004 al 151,8 kg en in 2005 zelfs 153,7 kg. Nochtans streeft men naar minder dan 150 kg per inwoner. Waarom? Wel, omdat die 150 kg een voorwaarde is om te kunnen genieten van  een subsidie van 0,7 euro per inwoner van het Vlaamse Gewest.

Bovendien heeft de stijging van de hoeveelheid te storten afval op de containerparken tot gevolg dat ook de milieuheffingen en de stortkosten toenemen voor de stad. Dat scheelt aanzienlijk. In 2003 had Kortrijk 41.168 euro stortkosten, die gecompenseerd werden door een Vlaamse subsidie van 51.775 euro; er was dus een winst van meer dan 10.000 euro. Voor 2004 is schepen Philippe De Coene nog aan het onderhandelen met het Vlaamse Gewest, om toch nog een subsidie te krijgen. De uitkomst is hoogst onzeker. Zonder subsidie bedragen de stortkosten voor 2004 104.953,7 euro, voor 2005 165,428,5 euro. Dat kan tellen.

Dat fameuze restafval bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn om te beginnen de kilo's die wekelijks worden meegegeven met de witte huisvuilzak. In Kortrijk blijft dat dalen; de dure huisvuilzak heeft wel degelijk zijn effect. Constant blijven het PMD-residu (het niet-PMD-afval dat per vergissing meegegeven wordt met de blauwe zak - de intercommunale IMOG sorteert dat eruit), de containers 'brandbaar afval' op de containerparken, en de 'multistroomfractie' (het niet recycleerbaar afval van de containerparken).

De hoeveelheid te storten afval die van de containerparken komt steeg van 3,4 kg per inwoner in 2003 tot 8,6 kg in 2004 en zelfs 13,2 kg in 2005. Dat onderdeel is dus een van de grote oorzaken van de stijging van het restafval.

En ten slotte is er ook het afval aangevoerd door de stadsdiensten. Dat bestaat onder meer uit veegvuil. In Kortrijk wordt dat veegvuil gerecycleerd (tot vulaarde). Tot in 2004 moest het dan ook niet worden meegerekend in het restafval. Maar voor 2005 hanteert de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM echter een andere berekeningswijze en moet er een deel van dat veelvuil (5%) ook worden meegeteld. Dat bedraagt zowat 0,55 kg per inwoner.

Er is nog een andere factor, die iedereen een beetje uit het oog verliest. Als men het aantal kg per inwoner berekent, is het bevolkingsaantal van groot belang. Met hoe meer Kortrijkzanen we de afvalberg kunnen delen, hoe minder het restafval per inwoner bedraagt. Welnu, sinds enkele jaren zijn we elk jaar met een beetje minder Kortrijkzanen...

De directie Leefmilieu van stad Kortrijk schoot ondertussen in actie. Zo blijkt het toegelaten om keramiek (lavabo's, WC-potten), gleis (servies) Ytongstenen en Gyprocplaten uit het te storten afval te halen. Er wordt op de containerparken nu een aparte container geplaatst voor die kalkrijke (èn zware) producten.

Ook wil men iets doen aan het 'afvaltoerisme'. Het stadsbestuur nam indertijd de verstandige beslissing om de containerparken voor de Kortrijkzanen zoveel mogelijk gratis te houden. De mensen moeten aangemoedigd worden om hun vuilnis te sorteren en naar het containerpark te brengen voor hergebruik. De daaraan verbonden kosten worden gedragen door de stadskas en dus door de belastingbetaler. Daarom is er een reglement dat zegt dat de gratis toegang tot de Kortrijkse containerparken uitsluitend voor de Kortrijkzanen geldt.

In andere gemeenten legt men het niet zo vooruitziend aan boord. De gebruikers van de containerparken moeten er de volle pot betalen. Het is verstaanbaar dat die inwoners van buurgemeenten al rap de weg gevonden hebben naar de gratis containerparken in Kortrijk.

De directie Leemilieu zal dan ook maatregelen nemen om de niet-Kortrijkzanen de toegang tot onze bakkenparken te ontzeggen en de controle te verstrengen. Op langere termijn moet er in de schoot van de afvalintercommunale IMOG een vergelijk worden getroffen tussen alle gemeenten om de tarieven op de containerparken gelijk te schakelen. Naar beneden dus, zoals in Kortrijk!

Overigens scoort Kortrijk qua restafval per inwoner nog altijd 3de in het IMOG-gebied, na Waregem met 145,07 kg en Avelgem met 149,2 kg.

Zie ook het stukje van 21 januari 2006: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

De commentaren zijn gesloten.