05-05-06

'Honing en azijn'-fietstocht op 13 mei

De Fietsersbond voert campagne om de voorzieningen voor de fietsers hoog op de politieke agenda te plaatsen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De campagne krijgt de naam 'honing en azijn'. Veilige fietsvoorzieningen worden toegejuicht - en krijgen dus honing. Leemtes worden op azijn onthaald. De Kortrijkse Fietsersbond neemt deel aan de campagne met een 'honing en azijn'-fietstocht op zaterdag 13 mei e.k. Men gaat er vanuit dat het in Kortrijk niet zo slecht is voor de fietsers, maar dat het nog beter kan ook.

In Kortrijk wordt nogal wat geld gestoken in de aanleg van fietspaden. Benevens de uitbouw van een heus fietsroutenetwerk van vrijliggende wandel- en fietswegen wordt bij de modernisering van straten en pleinen ook ter dege rekening gehouden met de fietsers. Maar het kan altijd beter.

De Kortrijkse Fietsersbond heeft een inventaris opgesteld van de plekken waar het bijzonder veilig en aangenaam fietsen is in Kortrijk en van de plaatsen waar er dringend iets moet gebeuren voor de velorijders. In het kader van de Week van de Zachte Weggebruiker maakt de bond een inspectieronde naar de opmerkelijkste locaties.

Voorzitter Jan Dhaene: "Het wordt een fietstocht van zowat 10 kilometer. Iedereen mag meefietsen. Ook nemen wij schepen van mobiliteit Guy Leleu mee, zodat hij kan zien waar het goed is en waar hij nog werk heeft. Wij stoppen ook bij de goede fietsvoorzieningen. Het is belangrijk dat de beleidsmensen weten wat de fietsers zelf goed vinden".

De fietserskolomme neemt borden mee in de vorm van een 'smiley' () of een 'grumpy' (). Hier en daar houdt men even halt. Daar wordt al naar gelang de tevredenheid een lachend of een ontevreden kijkend bord gehangen met informatie. Waarom zijn wij hier tevreden als fietser? Waarom noemen wij dat hier een gevaarlijk knelpunt? Wat kan hier beter? Welke voorstellen heeft de Fietsersbond?

Volgens de Kortrijkse Fietsersbond zijn er zowel sterke als zwakke schakels in het stedelijke fietsbeleid en in de infrastructuur. Met de velo naar school of naar het werk rijden is pas veilig als er geen zwakke schakel in de route zit.

Zo zijn oversteekplaatsen op een drukke gewestweg zonder verkeerslichten gevaarlijk. Een fietspad dat niet meer is dan een geschilderd streepje geeft alleen maar de indruk veilig te zijn. Verbrokkelde wegbedekkingen en slechte fietsstallingen kunnen het fietsen ook onaangenaam maken. het wegwerken van de ene zwakke schakel na de andere kan het fietsgebruik sterk aanmoedigen. En meer mensen op de velo betekenen minder wachtenden in de file, meer gezondheid en minder vervuiling.

De woordvoerders voor de actie in Kortrijk zijn: Ludo Lemahieu (0476 39 31 63) en Marianne Vanderbeeken (056 21 10 74). De afspraak is: zaterdag 13 mei om 14 uur op de Veemarkt ter hoogte van de publieke fietspomp (VZW Mobiel). Einde omstreeks 16 uur op de Grote Markt. Vergeet je pulle niet.

Zie ook: http://www.fietsersbond.be

PS. Op de foto figureert mijn fiets die enkele weken geleden is gepikt in de Vredelaan op het middaguur. Ik mis mijn velootje nog elke dag. Een fles wijn voor de vinder! Het is een blauw-grijze herenfiets van het merk Formula, 6 vitessen. 0473 38 26 47.

De commentaren zijn gesloten.