03-05-06

Wat doet stad Kortrijk met ons geld?

Aan de komende gemeenteraad wordt de 'rekening 2005' voorgeschoteld. Met een overvloed van cijfers wordt getoond op welke manier de stad vorig jaar met zijn (ons) geld heeft omgesprongen: van waar het geld komt, waaraan het besteed wordt en of er wat over is. Een origineel initiatief is de berekening van de netto kosten per beleidsgebied. Men trekt per beleidsgebied de eigen inkomsten af van de uitgaven. Zo ziet men op welke terreinen de stad geld verdient en waar de stad moet bijschieten met belastingsgelden. Zo kan men ook een hitparade opstellen van de beleidsgebieden waar het meeste geld wordt in gestopt.

In totaal gaf Kortrijk in 2005 meer dan 100 miljoen euro uit. Daartegenover stonden nog wat meer inkomsten. Goed voor een overschot van een ruime 6 miljoen euro (begrotingsresultaat, gebaseerd op de vastgestelde rechten op inkomsten en de uitgeschreven bestelbons en loonbriefjes).

Als belastingbetaler van Kortrijk ben ik benieuwd waaraan al dat geld wordt besteed. Meer daarover staat in een zeer interessant document, dat uitgedeeld is aan de gemeenteraadsleden: 'het overzicht van de activiteiten opgenomen op de rekening 2005'. Voorlopig maakt alleen Kortrijk een dergelijk document op. Maar er is al belangstelling van andere gemeenten. Proficiat aan de dienst Financiën.

De goudvinken onder de stadsactiviteiten

Uit dat overzicht blijkt dat de activiteiten van welzijn het meest kosten: 12,7 miljoen euro. Bovendien bedragen de eigen inkomsten van welzijn slechts 0,4 miljoen euro, zodat er meer dan 12 miljoen euro moet bijgepast worden. Op die manier kost welzijn ook netto het meest.

Overigens komt alleen de activiteit financiën uit de kosten. Het beheer van de ontvangsten brengt meer op dan de lonen en de werkingskosten van de personeelsleden die er de boel draaiende houden. Maar het is niet zo verwonderlijk dat bijna alle activiteiten van de stad niet zelfbedruipend zijn. Wj betalen precies belastingen om die bonte waaier van diensten mogelijk te maken.

Het tweede meest heeft de politiezone geld van stad nodig: 11,7 miljoen euro, zonder inkomsten. Derde duurste activiteit is leefmilieu: 9 miljoen euro uitgaven tegen toch 1,9 miljoen euro inkomsten (verkoop van huisvuilzakken bijvoorbeeld). Alleen onderwijs heeft meer eigen inkomsten (maar dat zijn vooral door te storten gemeenschapssubsidies voor de onderwijsweddes). Dat geeft een nettokost voor leefmilieu van 7 miljoen euro, dus nummer drie op de lijst van de nettokosten.

De vierde 'big spender' is cultuur: 6,5 miljoen euro uitgaven. Maar cultuur slaagt erin 1,6 miljoen euro inkomsten te boeken - als dat allemaal van entrees moet komen! Maar neen, de grootste inkomsten zijn personeelssubsidies voor de bibliotheek. de nettokost voor cultuur bedraagt 4,9 miljoen euro, goed voor een vierde plaats.

De verdere plaatsen op de hitparade van de nettokosten zijn als volgt: 5. facility (stadsgebouwen) met 4,3 miljoen, 6. sport (!) met 3,7 miljoen, pas op de zevende plaats mobiliteit en infrastructuur met 3,3 miljoen (maar op de rekening van de investeringsbegroting, 'de buitengewone begrotingsrekening' staan de openbare werken uiteraard aan de top), 8. brandweer met 2,8 miljoen euro, 9. personeel met 2,4 miljoen, en 10. stadsplanning met 1,5 miljoen euro.

Net tot en met

Bij nummer een van de nettokosten, welzijn, gaat al 9,7 miljoen euro naar de stadstoelage aan het OCMW. De rest van de activiteiten onder welzijn zijn heel wat bescheidener. De grootste post is jeugdwerking met 1,2 miljoen euro. Kinderopvang kost 0,3 miljoen euro; buurtwerk 0,2 miljoen, ontwikkelingssamenwerking 0,1 miljoen.

Evenrediger verdeeld zijn de nettokosten bij leefmilieu, nummer 3. Bij deze bevoegdheid van schepen Philippe De Coene, sp.a, gaat 2,5 miljoen euro naar afvalophaling en containerparken. Groenaanleg en -onderhoud (foto van de heraanleg van het groen op de Langemunte, van Dan Dewerchin) kost 1,5 miljoen euro;  de dienst "stadsreiniging-Net tot en met" 1 miljoen. De grootste eigen inkomsten van leefmilieu zijn te vinden bij de afvalophaling: een verkoop van huisvuilzakken van 1,4 miljoen euro.

Sluipend

Nog een speciale opmerking over de tweede duurste activiteit in nettokosten: de politie. Zoals je weet, is de Kortrijkse politie sinds de politiehervorming in 2000 opgenomen in de politiezone Vlas (samen met Kuurne en Lendelede). De politiekosten zijn nu ten laste van de politiezone. Om die kosten te helpen dekken stort de stad jaarlijks een bijdrage. Van in het begin is dat zowat 11,6 miljoen euro. Dat was een brute raming van de kosten.

Het drama is dat wij in heel die periode nog nooit een afrekening hebben gekregen van de reële kosten van de politiezone. De stadsbijdrage is dus nog nooit aangepast aan de werkelijke behoefte van de politie.

Ik heb de indruk dat men op stadskosten stiekem aan het sparen is voor het nieuw te bouwen politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Ik heb daar niets op tegen, maar de manier waarop het nu gebeurt is sluipende besluitvorming die ontsnapt aan democratische controle. Moest mij even van het hart.

Commentaren

KUNSTEN OP BUDA "De vierde 'big spender' is cultuur: 6,5 miljoen euro uitgaven."

Hoeveel gaat er naar het BUDA KUNSTENEILAND ('Knuisteneiland' in de volksmond) en VZW BUDA KUNSTENCENTRUM en aanverwante vzw's ?
En de verbouwingen van de Pentascoop ?
De H Hart fabriek ?
Hoe zit dat met de financiële en andere (geheime) afspraken met de H.Hart nonnen ?
Hoeveel kost de Tacktoren aan de stad ?
Hoeveel heeft hij al gekost tot op heden ?
De Paardenstallen ?

'Kunsten' ZONDER PUBLIEK op Buda maar tegen welke prijs ?

Niemand weet precies hoeveel ? En waarvoor ?
Of toch ?

Gepost door: walter maes | 04-05-06

Niets Het activiteitenverslag houdt alleen rekening met de 'gewone' uitgaven en inkomsten, niet met de investeringen ('buitengewone uitgaven'). Wat die gewone uitgaven (én inkomsten) betreft, staat het kunsteneiland Buda uitdrukkelijk vermeld met 0 (nul) euro. 't Gaat dan ook over 2005.

Gepost door: marc | 04-05-06

knuisteneiland Walter kan er zelf niets aan doen, maar hij kan het niet laten om een onverbeterlijke Budakunsteneilandbroeinestenresidencekunstenaarsspuwer te zijn. Het is sterker dan hemzelf. Hij moet er maar even aan denken en het zweet breekt hem uit, gevolgd door uitputtende braakneiginen en rochelhoestbuien, buikkrampen, oorsuizingen en rode oogjes. Vandaar zijn giftige uitspraken over dit onderwerp. Vergeef het hem, het is anders wel een sympathieke kerel.

Gepost door: Adelbert | 09-07-06

De commentaren zijn gesloten.