02-05-06

Politiereglement terrassen opgefrist

De reglementering voor terrassen is in Kortrijk een kluwen van verschillende reglementen, verordeningen en taksen. Tijd voor wat vereenvoudiging. Ook wil het stadsbestuur een einde maken aan de terrasoorlog op de Grote Markt. De speciale bijdragen voor extra terrassen bij grote evenementen of in de topperiode worden opgenomen in de algemene regeling.

De reglementering voor terrassen in Kortrijk heeft iets typisch Belgisch: ze gelijkt op een woning met in de lochting een aangebouwd kot, daartegenaan een ander kot, en nog een kot. De regeling voor "het uitstallen van constructies en koopwaar op het openbaar domein" vind je zowel in artikel 12 van het Algemeen Politiereglement, als in een "Bouwverordening op de ingebruikname van het openbaar domein in de binnenstad met het oog op het plaatsen van terrassen in de ruime zin", in een "Aanvullende en wijzigende bouwverordening voor de terrasconstructies op de Grote Markt in het bijzonder", en in belastingsreglementen.

Bovendien wordt bij grote evenementen van vzw Kortrijk Bruisende Stad van de horecazaken op de Grote Markt een bijkomende bijdrage gevraagd voor terrasuitbreidingen. Vooral die laatste regeling stootte op verzet. De cafébazen dreigden er zelfs even mee hun zaken te sluiten op Witte Donderdag, bij de opening van de Paasfoor.

Aan de komende gemeenteraad wordt een nieuw reglement voorgesteldwaarin alle verspreide regels zijn bijeengebracht en gestroomlijnd. Hoe duidelijker reglement, hoe minder discussie over de interpretatie. Je vindt nu alles in artikel 12 van het Algemeen Politiereglement. De reglementering verschilt in 5 onderscheiden zones: 1. Grote Markt, 2. Graanmarkt, 3. Leiestraat en Doorniksestraat, 4. winkelwandelgebied, 5. de rest van Kortrijk.

Voor heel het grondgebied van de stad geldt dat er voor het plaatsen van terrassen op openbaar domein een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming nodig is van de burgemeester.

Iets meer bepalingen gelden voor de terrassen in het winkelwandelgebied, de verkeersvrije straten in het centrum. Aangezien er daar geen onderscheid is tussen trottoir en rijweg, wordt er gesproken van 'gesuggereerde rijweg'. De tafeltjes en stoeltjes mogen tot 1,20 meter op die 'gesuggereerde rijweg' uitgezet worden. Bij het eerste verzoek van de stad (welk orgaan dat verzoek moet doen is niet verduidelijkt), moeten de terrassen plaatsmaken voor de veiligheidsdiensten en de straatvegers.

In de Leiestraat en de Doorniksestraat geldt dat de terrassen beperkt worden tot 1,20 meter vanaf de gevel. Op de Graanmarkt is dat 3 meter. ook mogen daar vanaf de hoek met de Grote Markt tot huisnummer 16 vaste constructies worden opgericht.

Zonnekant

Heel wat meer uitgewerkt zijn de regels voor de Grote Markt. Op de vijfzijdige markt krijgen de drie grootste zijden een verschillende regeling. Blijkbaar gaat het voorstel van reglement ervan uit dat aan de twee kleine zijden, de kant van de Patria en de kant van het stadhuis geen terrassen worden opgesteld.

Aan de zonnekant, kant A tussen de O.L.Vrouwestraat en de Begijnhofstraat, en aan kant B, de schaduwkant tussen de Rijselsestraat en de Graanmarkt, kunnen terrassen komen van 4 meter vanaf de gevel. Aan kant C, tussen de Sint-Maartenskerkstraat en de Doorniksestraat worden de terrassen beperkt tot 3 meter.

Al die terrassen mogen uitgebouwd worden als vaste en permanente constructies, volgens de regels van de bouwvergunning. Van 15 maart tot 15 november mogen de terrassen bovendien uitgebreid worden met meubilair in de open lucht.

En tussen 1 juli en 15 september en bij evenementen op de Grote Markt mogen ze nog verder gaan. Voor de A-kant is dat tot aan de rij grondlampjes. De laatste cafés, nrs. 12 en 13, mogen stoeltjes zetten van die rij lampjes tot een het muurtje. Die extra ruimte voor de kanten B en C is het volledige voetpad, maar het mag alleen bij evenementen.

De gemeentelijke belasting op het plaatsen van terrassen blijft zoals ze was. Op de Grote Markt: 25 euro per m² voor de vaste terrassen en 12,5 euro per m² voor de eerste uitbreiding. Op de verkeersvrije pleinen en straten en op de Broelkaai: 7,5 euro per m². Overal elders: 5 euro per m². Per jaar wel te verstaan.

Wat er nu wel bijkomt, zijn de tarieven voor extra uitbreidingen in het topseizoen en bij evenementen. Die bijkomende tarieven gelden enkel voor de Grote Markt. Aan kant A betalen uitbaters die in de zomer en bij evenementen grote terrassen willen uitzetten: 60 euro per m² toegewezen oppervlakte met een maximum van 3.000 euro. Aan de kanten B en C is dat 20 euro, ook beperkt tot 3.000 euro. Dat is al heel wat minder dan de 100 euro die de stad eerst wilde vragen. De handelaars zelf hadden 25 euro geboden...

Commentaren

BRASSERIE 'MODEST' MET BINNENTERRAS !
De nostalgieke brasserie 'MODEST' aan de Jan Persijnstraat opent deze zomer een grandioos BINNENTERRAS.

Helemaal taksvrij en zonder politiereglement !

Feestenschepen Bral doet de retributievrije inwijding.

Gepost door: walter maes | 02-05-06

terras dief onze brugmeester maar aan de andere kant geeht de stad wel een diefstal van een terras gedaan vorig jaar de kranten stonden er toch nog vol
om 2uur in de nacht stonden deze er nog en zes s'morgens waren die weg zonder dat iemand van iets wist dat deze gesloten stonden met staal kabel en dit voor de arte op de markt

foutje in de omzend brief van de shepen meneer bral ja maar voor de recht is de stad dan wel in het ongelijk gezet

mooie voorbeeld van hoe het niet moest
eerste praten op het stadhuis voor men iets doet he want ik weet uit zeer goede bron dat dit veel nodeloos geld geeft gekost

Gepost door: bv | 29-08-06

De commentaren zijn gesloten.