01-05-06

Reuzenscherm in ruil voor 125 reclameborden

Het is geen gemakkelijke bevalling geweest. Maar de beslissing is genomen. Het is reclamegigant JCDecaux die reclameborden mag plaatsen op de Kortrijkse straathoeken en niet die andere grote speler, Clear Channel Belgium. In de zomer van 2004 had het stadsbestuur al een dergelijke beslissing genomen, maar de provinciegouverneur schorste het besluit. In opdracht van de gemeenteraad werd opnieuw de concurrentie geraadpleegd en uiteindelijk bleek JCDecaux het voordeligste aanbod te doen. In ruil voor zijn toestemming krijgt de stad twaalf jaar naeen 120.800 euro en een gratis 'ledwall', een reusachtig projectiescherm voor gebruik in de open lucht.
 
Het was al van onder het bewind van burgemeester de Bethune dat Kortrijk aan NV City Advertising de toestemming (met een simpele concessieovereenkomst) had gegeven om verspreid over het grondgebied van de stad 'planimeters' (stadsplanborden) te plaatsen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Toen men er zich op een bepaald moment van bewust werd dat het lopende contract zijn beste tijd had gehad, besloot het stadsbestuur in de zomer van 2004 na informele raadpleging van enkele aanbiedingen een contract te sluiten met een nieuwe concessionaris: JCDecaux.
 
City Advertising, ondertussen omgedoopt in Clear Channel, liet zich evenwel niet doen en vocht de beslissing aan bij zowel de Raad van State als de provinciegouverneur. De Raad van State wees het beroep af, maar de gouverneur ging er wel op in. Ook de onvermoeibare Piet Missiaen, Spirit, had klacht ingediend bij de gouverneur.
 
Volgens Clear en Piet was er hier geen sprake van een gewone toestemming tot gebruik van het overheidsdomein, maar was de overeenkomst te beschouwen als een contract dat onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Dat betekent dat het dossier eerst in de gemeenteraad moet komen en dat er nadien een reglementaire raadpleging moet zijn van de concurrentie. Gouverneur Paul Breyne gaf hen gelijk en schorste de eerste toewijzing aan JCDecaux.
 
Voorzichtigheidshalve, maar uitdrukkelijk zonder zijn ongelijk toe te geven - met het fiat van de Raad van State! - heeft het stadsbestuur dan het dossier opnieuw geopend. Het gaat ook over veel geld en er spelen grote belangen mee.
 
Het dossier kwam in de gemeenteraad van 12 en 13 december 2005, die besliste dat er een algemene offerteaanvraag moest worden georganiseerd. Er werden tot op Europees niveau gegadigden gezocht. Op 13 februari 2006 werden de twee ingediende offertes geopend en onderzocht. Zowel Clear Channel Belgium als JCDecaux voldeden aan de criteria.
 
Een pikant detail was dat enkele documenten van Clear Channel enkel in het Frans waren opgesteld. De juridische dienst van de stad brak zijn hoofd over de vraag of de Belgische taalwetgeving de offerte van Clear onontvankelijk maakte. Op basis van rechtsliteratuur ging men ervan uit dat het niet zo was.
 
Puntensysteem
 
Vervolgens werden beide offertes onder de loep genomen met een heel gedetailleerd puntensysteem. Wat de esthetische kwaliteit betreft, haalt Clear 80 op 80 en JC 77 punten. Op het onderdeel 'technische kwaliteit' scoort JC dan weer het best met 70 op 70; Clear haalt 65,5 op 70. Doorslaggevend op dit onderdeel is de gratis 'ledwall' die ter beschikking van de stad moet worden gegeven: een reuzenscherm voor de projectie van allerhande stadsinitiatieven en -aankondigingen.
 
Een ander criterium was de duidelijkheid van de stadsplannen op de 85 'planimeters' ofte borden met aan de ene kant een stratenplan en aan de andere kant reclame. JCDecaux heeft een eigen dienst cartografie; Clear Channel besteedt dat uit. JC schakelt zijn cartografie in in het Vlaamse GIS-systeem, waarmee ook de stad werkt; Clear niet. En ook qua leesbaarheid waren de stadsplannen van JC beter.
 
Een heel belangrijk gunningscriterium was de 'totale financiële vergoeding'. JCDecaux NV belooft de stad jaarlijks 120.800 euro (of 1.449.600 euro over de hele contractperiode); Clear Channel Belgium NV 115.910 euro (1.390.920 euro over 12 jaar). Dat is in beide gevallen een pak meer dan de geraamde opbrengst van 1,1 miljoen euro. Maar het is duidelijk dat ook hier JCDecaux het beter doet. JC krijgt daarvoor 150 punten op 150; Clear Channel 144 punten.
 
Alle punten opgeteld, is de rangschikking: 1. JCDecaux met 297 punten; 2. Clear Channel met 289,5 punten. De opdracht is dan ook toegewezen aan JCDecaux. Er komen 85 nieuwe stadsplanborden, 10 grotere (8m²)informatieborden op de invalswegen, 23 kleinere borden in de parkeerkelders van de Veemarktparking en 7 in de Schouwburgparking en 1 'ledwall'.
 
 

De commentaren zijn gesloten.