26-04-06

Een nieuwe verkeersregeling voor het nieuwe Kortrijk

Het Mobiliteitsplan van Kortrijk is na vijf jaar aan revisie toe. Ingrijpende nieuwe ontwikkelingen zullen zeker het verkeer in de stad beïnvloeden. Om al dat verkeersgeweld in goede banen te leiden, is een aanpassing van het Mobiliteitsplan nodig. De gemeenteraad gaf het stadsbestuur de opdracht om voor die studie een goede ontwerper te zoeken.

Het Mobiliteitsplan Kortrijk is bijna vijf jaar oud. Het was het resultaat van langdurig studiewerk van deskundigen en stadsdiensten en grondige besprekingen in de gemeenteraad, die het goedkeurde op 10 december 2001. Kortrijk moest zo'n plan hebben of er konden geen convenanten afgesloten worden met het Vlaamse Gewest. Zonder Mobiliteitsplan geen subsidies.

Volgens de afspraken moet een dergelijk plan om de vijf jaar worden beoordeeld en eventueel bijgestuurd. Maar vanuit Brussel komen geen richtlijnen om dat te doen. Kortrijk kan evenwel moeilijk nog langer wachten. Op diverse plaatsen is van alles aan de gang in de stad en dat zal vroeg of laat zijn weerslag hebben op het verkeer. Je pakt dat beter professioneel en wetenschappelijk aan.

Ingrijpende gevolgen voor het verkeer vallen te verwachten op Hoog Kortrijk (nieuw ziekenhuis en andere ontwikkelingen), in de binnenstad (megawinkelcentrum Foruminvest), en als gevolg van de Leiewerken en de aanleg van de westelijke binnenring.

De nieuwe kliniek

In 2005 heeft de stad al (voorbarig?) een studie laten uitvoeren naar de veranderende verkeersomstandigheden op Hoog Kortrijk. Het bureau Tritel ging verder dan een klassiek 'mobiliteitseffectenrapport' (mober) en leverde een heus mobiliteitsplan af voor het deelgebied, met een keuze aan beleidsopties voor het stadsbestuur. Dat koos voor 'concept 3'.

Het komt erop neer dat de brede Kennedylaan, met middenberm, wordt verlengd. Voor het in opbouw zijnde kliniekcomplex komt er een extra verbinding met de verkeerswisselaar 'het Ei'. De huidige inrit van het bedrijventerrein Kennedypark in de Kennedylaan wordt afgesloten en vervangen door een inrit aan een nieuw uit te werken rondpunt aan het kruispunt met de Muynckendoornstraat. De kliniek, AZ Groeninge, krijgt dus geen rechtstreekse oprit naar de E17, wel eentje via 'het Ei'. 

Het Vlaamse Gewest beloofde aan de stad al mee te werken aan de realisatie van dat concept. Het Gewest zou 40 % van de werken betalen, de stad de rest.

Die deelstudie dient verwerkt te worden in de aanpassing van het Mobiliteitsplan Kortrijk.

Winkelcentrum Foruminvest

Zoals hier al dikwijls uitgelegd, komt tussen de Wijngaardstraat en de Sint-Jansstraat een megawinkelcentrum van de Nederlandse projectontwikkelaar Foruminvest. Die nieuwe attractiepool van Kortrijk zal 44.000 m² bruto-oppervlakte bieden. 8.600 m² daarvan zijn bestemd voor grote winkel genre Media Markt. De rest is voor gespecialiseerde kleinhandels van 200 à 300 m². Op het dak komen 70 à 80 luxe-appartementen.

Foruminvest liet zelf, weeral door Tritel, een mobiliteitseffectenrapport opmaken. Dat rapport wordt aan de ontwerper van de aanpassing van het Mobiliteitsplan voorgelegd als discussietekst.

Beheerstraat-Noordstraat

Ook de Leieverbredingswerken zullen onvermijdelijk het verkeer in Kortrijk beïnvloeden. Zo zal de aanleg van een nieuw stuk binnenring aan de westzijde van het stadscentrum eventueel de leefbaarheid van Noordstraat en de Beheerstraat verbeteren. Thans vormen beide woonstraten een regelrechte verkeersriool.

Ook die effecten moeten worden meegenomen in de studie.

Studieopdracht

Die bijspijkering van het Mobiliteitsplan wordt uitbesteed. Het betreft een opdracht van zowat 40.000 euro, BTW inclusief. De zoektocht naar het beste studiebureau gebeurt met onderhandelingen bij enkele gegadigden. Volgens de nota aan het college van burgemeester en schepenen worden er drie bureaus gecontacteerd.

Eigenaardig genoeg is Tritel, 'Transport, Infrastructure &  Telematics, daar niet bij. Wie wel op het aanvankelijke lijstje staat, is: de intercommunale Leiedal, het bureau SUM Brugge (vroeger Mens en Ruimte - Groep Planning), en Vectris cvba Leuven (een bureau gegroeid uit de organisatie Langzaam Verkeer).

Zie ook: http://www.drk.be/admin/module_drs/upload/Kortrijk_Mobili... en http://www.drk.be/admin/module_drs/upload/Kortrijk_Mobili...

http://www.tritel.be

http://www.sum.be/nl/contact.html

http://www.vectris.be

http://www.leiedal.be

De commentaren zijn gesloten.