25-04-06

Huisjesmelkerij bestreden op alle fronten

De politiezone VLAS heeft van het tegengaan van maatschappelijke overlast een van haar prioriteiten gemaakt. Een onderdeel daarvan is de bestrijding van de huisjesmelkerij, het verhuren van mensonwaardige woongelegenheden. Die praktijk is in verschillende opzichten strafbaar, maar de weg naar effectieve bestraffing is niet simpel. Gelukkig zijn er ook administratieve manieren om die vorm van uitbuiting aan banden te leggen.

Het afgebroken pand op de foto toont de restanten van een herenhuis dat in uitgeleefde toestand werd opgedeeld in piepkleine studiootjes en verhuurd aan sukkelaars. Zelfs de garage werd een tijdlang bewoond alsof het een appartement was. Op die manier kun je vlug veel geld verdienen: een krot opkopen en volstoppen met huurders in hoge woonnood. Een andere truuk is het verhuren van brievenbussen om de huurders een fictief domicilie te verschaffen - maar dat is een ander onderwerp. Maar goed ook dat er tegen dat schandalig misbruik van zwakke mensen wordt opgetreden. Het is mooi meegenomen dat je daarbij tegelijkertijd aan krotbestrijding doet en het algemeen uitzicht van de stad verbetert.

Het pand in kwestie werd na een optreden van de Wooninspectie in samenwerking met de huisvestingsdienst (Directie Stadsplanning en Ontwikkeling) van Kortrijk door de burgemeester onbewoonbaar verklaard. Het Stadsontwikkelingsbedrij, SOK, voorheen Woonregie, kon het waardeloos geworden pand opkopen. Na sloping is er plaats voor een hedendaags bouwproject.

De Wooninspectie is een Vlaamse administratie die provinciaal is georganiseerd. In Kortrijk wordt er door de betrokken stadsdiensten heel goed mee samengewerkt. Het geïnspecteerde pand krijgt strafpunten al naargelang de mankementen. Een huis met teveel strafpunten wordt ongeschikt verklaard en mag in principe niet meer verhuurd worden en komt op de inventaris van de verkrotte panden. Een huis met veiligheids- en gezondheidsrisico's wordt onbewoonbaar verklaard en onmiddellijk gesloten.

Meestal blijft het daarbij. Maar de eigenaars kunnen ook straffen oplopen. Er zijn straffen gebaseerd op de Vlaamse Wooncode (boetes van 100 tot 10.000 euro). En ook in de federale strafwet is huisjesmelkerij sinds 2005 een apart misdrijf (art. 433 decies: gevangenisstraf van 6 maand tot 3 jaar, boetes van 500 tot 25.000 euro). Voordien was huisjesmelkerij geregeld in de Vreemdelingenwet en was alleen het misbruik maken van dakloze vreemdelingen strafbaar; sinds 2005 worden ook arme Belgen beschouwd als slachtoffers als ze in handen vallen van gewetenloze huisjesmelkers.

Gisteren op de Politieraad bleek dat die strafrechtelijke bestrijding van de woonuitbuiting nog niet zo gemakkelijk is. Korpschef Stefaan Eeckhout wees erop dat de doorsnee huisjesmelker niet meer een oud mannetje is dat huizen verhuurt die het nooit heeft onderhouden. Het gaat nu veelal om elkaar afwisselende firma's die actief zijn in heel het land en desnoods failliet gaan als ze vervolgd worden. Soms wacht het parket tot het een aantal zaken van dezelfde eigenaar bijeen heeft om naar de rechter te stappen. Of men wacht op initiatieven van andere gerechtelijke arrondisementen - zo was er vorig jaar in Gent een themazitting om een voorbeeld te stellen.

Vandaar dat men in de politiezone VLAS meestal opteert voor administratieve afhandeling. De huisjesmelker ontloopt dan wel zijn straf, maar de sociale wantoestand wordt toch opgeruimd.

Intussen bereidt de politie zich terdege voor om de huisjesmelkerij te lijf te gaan. Alle leden van de directies Lokale Recherche, Wijkwerking en Operaties en de diensten Operationele Leiding en Sturing en de Permanentie krijgen een interne opleiding om alle finesses van de regelgeving en het fenomeen zelf te bestuderen. De samenwerking met externe partners zoals de stadsdiensten, het parket, de Wooninspectie en de Belastingen (als men tegenover vennootschappen staat) wordt nog aangescherpt.

 

Commentaren

beste Marc dat heb je weer mooi verwoordt
leve blauw zou ik zeggen !
vhike

Gepost door: vhike | 26-04-06

De commentaren zijn gesloten.