21-04-06

Skateconstruct maakt werk van sport en spel

Skateconstruct-Speel-O-Kee is een professionele producent van skate-installaties en speeltuigen. Van meet af aan is de jonge firma een sterke speler op de markt door zijn uniek aanbod van producten en diensten. Het sociale-economiebedrijf is gegroeid uit stedelijke opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. De betrokken vzw's grepen op het goede moment de commerciële kansen die zich aandienden. Buiten de inbreng van een bescheiden startkapitaal door vzw's uit stads- en OCMW-diensten, bedruipt de firma, een CVBA, zichzelf. Onlangs nam Skateconstruct-Speel-O-Kee nieuwe bedrijfsgebouwen in gebruik in de Kampstraat.
 
Werkverschaffende ondernemingen onstaan soms op wonderlijke wijze. In 1996 kon het atelier van de stedelijke jeugddienst, een achterkwartier van het JOC in de Filip van de Elzaslaan, wel een opknapbeurt gebruiken. Een initiatiefrijke sociaal assistent, Ronny Declercq, stelde voor om daarvoor jongeren in te schakelen uit het deeltijdse beroepsonderwijs. Die jongeren (15 tot 18 jaar) hebben maar twee dagen per week les en worden voor de rest verondersteld werk te zoeken. Werk vinden is een ander paar mouwen.
 
Het plan van Ronny kreeg groen licht en de resultaten waren zo goed dat het stadsbestuur er wel voor te vinden was het project voort te zetten. Vzw Jongerenatelier was geboren. Deeltijds schoollopende jongeren kunnen er werkervaring opdoen in metaal- en houtbewerking, bouw, en logistiek en administratief kantoorwerk. De vzw herstelt en onderhoud vooral speelruimten en jeugdlokalen.
 
Op hetzelfde elan werd vzw Speel-O-Kee opgericht. Die vzw laat deeltijdse scholieren speelruimten inspecteren om te zien of ze beantwoorden aan de geldende Europese normen. Niet-reglementaire speeltuigen kunnen door de jonge gasten van de vzw worden aangepast. Na verloop van tijd ging het Jongerenatelier zich vooral toeleggen op skate- en bike-installaties. Men ontdekte al ras dat er kansen waren om commercieel te gaan.
 
Werknemers-skaters
 
Op basis van een staalhard ondernemingsplan kregen beide vzw's de toestemming van het stadsbestuur om elk 7000 euro uit hun reserves in te brengen in de coöperatieve vennootschap Skateconstruct-Speelokee. Ook het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, PWA-Kortrijk, en vzw Constructief, de sociale leerwerkplaats van het OCMW, staken respectievelijk 4000 en 2000 euro in het startkapitaal. Oprichter Ronny Declercq is gedelegeerd bestuurder; ontwerper Karl Verscheure is technisch coördinator.
 
Het was de bedoeling dat de nieuwe onderneming onmiddellijk zelfbedruipend zou zijn. Als 'invoegbedrijf' krijgt Skateconstruct wel overheidssubsidies voor de loonlast, maar die subsidies nemen jaarlijks af en houden na 5 jaar op.
 
Het bedrijf heeft als activiteiten de ontwikkeling en het onderhoud van speeltoestellen en skateparken. De behoefte is groot. Op de markt zijn heel wat bedrijven die kant-en-klare toestellen aanbieden, maar geen enkel bedrijf werkt op maat. Inspraak met de jonge gebruikers en met het opdrachtgevende (gemeente)bestuur is het uitgangspunt bij het ontwerp. Ronny Declercq haalt voorbeelden aan van dure skateparken waarop nooit een skater of biker te zien is. Die installaties beantwoorden niet aan de voorkeuren van de gebruikers: niet uitdagend genoeg, foutieve radius, slechte 'coopings' enzovoort. Een sterke troef van de constructeur is dat zijn werknemers zelf fervente skaters en bikers zijn.
 
Een ander gat in de markt is de aanpassing van de bestaande openbare speelruimten aan de geldende Europese normen. Ook hier biedt het bedrijf een totaal-pakket aan: inspectie, risico-analyse, aanpassingen, herstellingen en/of vervangingen van tuigen. Om de eindjes helemaal aan elkaar te knopen, fabriceert Skateconstruct ook andere metalen en houten producten op maat, zoals brandtrappen, poortjes, potroosters, minivoetbalgoals. Vaste afnemers zijn BIC Carpets, CGK Wevelgem, Roularta, El-Tronics, enzovoort.
 
Het sterke punt van Skateconstruct is de bouw van skate-installaties. Het bedrijf steekt met kop en schouders boven de concurrentie. De Belgische speelgoedmakers als Mecano en Sinnesael (Wevelgem) wagen zich niet in het skategebeuren. Alleen Alf Maarten - Rhino Ramps - produceert in Vlaanderen skateparkmateriaal, jammer genoeg alleen in hout, wat in ons klimaat betekent dat de verrotting onvermijdelijk toeslaat na een jaar of vier. Skateconstruct pakt daarentegen uit met tuigen in gegalvaniseerd metaal bekleed met een rijoppervlak in kunststof en met accessoires in inox. De buitenlandse concurrentie is ofwel heel duur (Boer Belgium, Elbe, Playground en Concreet), ofwel niet degelijk genoeg (Spereco, Alf Maarten).
 
De firma ging van start in een loods in Heule (Wittestraat). Maar het gebouw was al vlug te klein voor de uitdijende activiteiten. Daarom is onlangs een nieuwe vestigingsplaats in gebruik genomen in de Kampstraat (Pottelberg).
 

De commentaren zijn gesloten.