18-04-06

The Golden River City Jazz Band: gratis optreden in Den Haese

Op vrijdagavond 28 april 2006 kun je gratis naar het jaarlijkse optreden van The Golden River City Jazz Band in taverne Den Haese in Kortrijk. Ambiance verzekerd met New-Orleansjazz van de 36-jarige bekende jazzband. Organisator is de rode wijkclub AC Curieus, actief op de volkse Langemuntewijk. Buitenstaanders vinden het merkwaardig dat de club er elk jaar opnieuw in slaagt Kortrijks beroemdste band te strikken voor zijn 1-meifeest. Het geheim wordt hier ontsluierd. In elk geval: iedereen is welkom!

The Golden River City Jazz Band

The Golden River City Jazz Band ontstond als het ware als een gelegenheidsgezelschap voor het "Golden River City Jazz Festival" van 1970. Dat festival werd telkenjare georganiseerd in de randanimatie van de grote Kortrijkse centrumbraderie op het einde van de zomer. Het optreden van 36 jaar geleden was het begin van een succesverhaal dat nog altijd voortduurt. Stichter en nog altijd bandleider is klarinetvirtuoos Jean-Jacques Pieters.

In 1973 kwam banjospeler Arsène De Vlieger bij de band. Samen met Jean-Jacques Pieters vormt hij de oorspronkelijke kern van het gezelschap. Arsène is als vurig socialist tevens erevoorzitter van de rode wijkclub AC Curieus. Dank zij die link slaagt de club er telkenjare in Kortrijks beroemdste jazzband te strikken op haar 1-meifeest.

In al die jaren passeerde een indrukwekkende stoet gerennomeerde jazzmuzikanten in The Golden River City Jazz Band. Vandaag de dag is het een ontmoetingsplaats geworden van ervaren Belgische, Nederlandse en Engelse jazzartiesten. In die internationale samenstelling komt de enthousiaste en vrolijke band de pannen van het dak spelen in Den Haese op 28 april.

Arthur Clays

De AC van AC Curieus heeft niets met voetbal te maken. Het zijn de initialen van de socialistische voornaam naar wie de club is genoemd: Arthur Clays. Dat was een van de kopmannen van de generatie socialisten die na de pioniers tussen beide wereldoorlogen een socialistische doorbraak bewerkten in Kortrijk.

Arthur Clays was de zoon van een 'arbeider'. Arbeider moet begrepen worden in de Kortrijkse betekenis: een man die zijn brood moest verdienen met los- en laadkarweien aan de Kortrijkse Leiekaaien. De schrandere Arthur Clays werkte zich op tot vakbondsleider. Hij zetelde in de Kortrijkse gemeenteraad van 1926 tot 1961. In de nationale politiek was hij senator van 1936 tot 1960.

Vrijwilligerswerk

Zijn naam wordt levendig gehouden door de rode club van de Langemuntewijk. Bij de oprichters van die club in de jaren 70 treffen wij Arsène De Vlieger, thans erevoorzitter. De club zag het levenslicht in het bekende café De Keizer op de wijk Soetens Molen, maar verhuisde naar de Langemunte (met dank aan de gastvrije taverne Den Haese in de Beeklaan) na sluiting en afbraak van de eeuwenoude afspanning.

Rots in de branding van de club was lange tijd de betreurde Jacques Galant, waarvan de echtgenote, Liliane Lippens nog altijd meewerkt. Uit erkentelijkheid voor het vele vrijwilligerswerk verzet door de clubleden geef ik hier hun namen: penningmeester Jean-Pierre Derijcke, ondervoorzitter Freddy Bossuyt, secretaris Dan Dewerchin, en de bestuursleden Renée Demuynck, Roselyne Vanhoutte, Eddy Vuylsteke, Raoul Lazou en Walter Verbeke. Ikzelf ben voorzitter.

Zie ook: http://www.goldenrivercityjazzband.com

 

 

De commentaren zijn gesloten.