17-04-06

350 woningen bij sociaal verhuurkantoor De Poort

Het Kortrijkse sociaal verhuurkantoor De Poort opende onlangs zijn 350e woongelegenheid. Daarmee is het kantoor, dat pionierswerk verrichtte met initiatiefnemer Rik Desmet, thans voorzitter, veruit het grootste van Vlaanderen. Toch zijn er nog veel mensen in Kortrijk op zoek zijn naar een convenabele woning; dat bewijst de wachtlijst die ook bij De Poort lang is. Zelf ontstaan uit een autonoom initiatief van mensen in de sociale sector, fungeert De Poort ook als gangmaker voor een nog steeds aangroeiend aantal bedrijven in de sociale economie.

Onlangs opende het sociaal verhuurkantoor De Poort 3 nieuwe appartementen, Veemarkt 56-58. Het betreft de verdiepingen van het voormalige buurthuis (en vooroorlogse café) 'Nieuws van den Dag'. 16 jaar geleden liep daar met steun van het OCMW het eerste buurtwerk van Kortrijk van stapel; intussen heeft het buurtwerk zich gëïnstalleerd in het Achturenhuis in de Spoorweglaan.

Sociale netwerking

Het huisvestinsgproject is een mooi staaltje van de intense sociale netwerking in Kortrijk. Het 'Nieuws' en de woning ernaast zijn eigendom van het OCMW. De begane grond van het hoekhuis wordt verhuurd aan vzw Mobiel, ook een bedrijf van de sociale economie, een fietsverhuurder en -atelier. In het andere huis zit nog altijd café 't Filosoofke, ooit de uitvalsbasis van wijlen Bérénice Laperre, mede-oprichter van De Poort en Agalev-gemeenteraadslid.

De bovenverdiepingen van beide huizen zijn verbouwd door de sociale werkplaats Constructief (ooit gestart onder de vleugels van De Poort als een project van bouwen-wonen) en door het invoegbedrijf Clarus (opgericht met kapitaal van zowel lokale overheid als privé, en werkend voor zowel publieke opdrachtgevers als de normale bouwmarkt). De Poort huurt de appartementen van het OCMW en verhuurt ze door aan zijn cliënten.

Een erkende sociale huisvestingsmaatschappij zoals Goedkope Woning Kortrijk verhuurt haar eigen huizen en appartementen (1423 momenteel). Een sociaal verhuurkantoor doet meer aan onderverhuur van panden die het zelf in huur neemt. De Poort huurt 222 woningen van particulieren, 102 van OCMW en stad, en heeft er zelf maar 16 in eigendom en 23 in erfpacht.

Waar private eigenaars aanvankelijk erg argwanend stonden tegenover zaken doen met De Poort, beginnen ze meer en meer de voordelen te zien. Met de Poort als hoofdhuurder zijn de eigenaars verzekerd van hun huurgelden en van een correct onderhoud van het pand. De Poort verlost zowel de eigenaars als kwetsbare woningzoekers van hun zorgen. De Poort speelt in Kortrijk ook een niet te onderschatten rol in de strijd tegen leegstand en verkrotting. Woningen die onder de leegstandstaks vallen, kunnen, als er een beetje doen aan is, voor lange tijd onder beheer worden genomen. In samenspraak met de eigenaar wordt dan een renovatieplan opgesteld.

Wachtlijsten 

In de commissie Wonen van het Vlaams Parlement vroeg een parlemenstlid aan Vlaams minister van Wonen Marino Keulen waarom er niet overal in Vlaanderen sociale verhuurkantoren bestonden. Het antwoord was simpel: waar er sterke sociale huisvestingsmaatschappijen bestonden, was er minder nood aan sociale verhuurkantoren. De verhuurkantoren ontstonden omdat de 'officiële' huisvestingsmaatschappijen niet voldoende woongelegenheden konden aanbieden in het werkgebied.

Zoals hier al dikwijls aangetoond, zijn de wachtlijsten bij cvba Goedkope Woning Kortrijk veel te lang. De nood is zelfs zo groot dat ook De Poort met een te lange wachtlijst kampt: 698 wachtenden ten opzichte van 350 verhuurde woongelegenheden. Het thema Wonen is en blijft prioritair in de Kortrijkse politiek.

De Poort neemt zich voor om in de toekomst een nauwere samenwerking uit te bouwen met cvba Goedkope Woning. Daar ben ik groot voorstander van. We kunnen mekaar uitstekend aanvullen.

Commentaren

Geachte,

Ik werk aan een vergelijkende studie mbt. sociale verhuurkantoren in Belgie en Nederland.Graag zou ik een afspraak willen maken om de werking van het kantoor beter te leren kennen.Het deelnemen aan de vip vergaderingen zou hierbij enorm intressant zijn.Moest U enige tijd kunnen vrijmaken om mij te ontvangen zou ik dat ten zeerste op prijs stellen.De vergelijkingen worden samengebundeld in mijn eindverhandeling voor het HIRL in Leuven.Laat U mij spoedig iets weten?


Met vriendelijke groeten,

Schouwaerts Ilse

tel:03/645.18.37 e-mail: ilseschouwaerts@hotmail.com
gsm:0478/423408

Gepost door: Schouwaerts Ilse | 03-02-12

De commentaren zijn gesloten.