14-04-06

Nieuwbouw school Kooigem: twee ijzers in het vuur

Op de valreep heeft het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor een alternatieve financiering van de nieuwbouw bij de gemeentelijke basisschool in Kooigem. Er was eerder al een klassieke subsidie gevraagd aan de Vlaamse overheid, maar de ellenlange wachtlijsten geven weinig hoop op spoedige realisatie. Het is nochtans nodig dat er binnenkort gebouwd wordt in Kortrijks kleinste deelgemeente: de school barst uit haar voegen door de toevloed van leerlingen van over de taalgrens.

Tot 24 maart kon er ingeschreven worden voor een systeem van alternatieve financiering van schoolgebouwen. Na lang wikken en wegen hapte het stadsbestuur op 21 maart toe voor de bouw van nieuwe klassen en voor de verbouwing van bestaande school Kastanjehuis in Kooigem.

Vorig jaar had het stadsbestuur al subsidies aangevraagd over de klassieke weg, bij DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs). Op 16 augustus 2005 bevestigde de Vlaamse dienst de inschrijving op de wachtlijst. Maar de wachttijd op die lijst is opgelopen tot zowat zes jaar. En eigenlijk kan de stad zo lang niet meer wachten.

Het leerlingenaantal van de gemeentelijke basisschool in Kooigem is de jongste jaren spectaculair aan het stijgen. In 1999 waren er nog geen honderd leerlingen en thans zijn er bijna 150. Al die kinderen kunnen niet meer op een ordentelijke manier worden opgevangen in de bestaande schoolgebouwen op de Kooigemplaats. Eerder schakelde het stadsbestuur al de oude pastorij van Kooigem en een paar gehuurde woningen in. Maar die noodaccomodatie is niet meer aangepast aan de hedendaagse vereisten. De stad kocht al aanpalende bouwgrond.

Alternatieve financiering

Om een oplossing te vinden voor de veel te lange wachtlijsten, heeft Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke, sp.a, een alternatief financieringssysteem uitgewerkt. De Vlaamse Regering wil ruim een miljard euro extra injecteren in scholenbouw . Daartoe heeft ze een private vennootschap in het leven geroepen met inbreng van enkele financiële groepen en waarin ze zelf een aandeel van 25% houdt. Die vennootschap moet scholen bouwen volgens het DBFM-principe, wat betekent dat de vennootschap zal ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden - "design, build, finance and maintain". De dossiers worden geselecteerd volgens vastgelegde criteria, door een commissie waarin ook de representatieve koepelorganisaties zetelen.

Het blijkt dat het dossier van Kooigem perfect past in die criteria. Als het lukt, kan dat de realisatie van een nieuwe school in Kooigem aanzienlijk bespoedigen. Maar wellicht zal de totale kostprijs in dat alternatieve systeem een stuk hoger liggen: de private investeerders moeten hun rendement hebben. In het voordeel van de alternatieve financiering pleit dan weer de gespreide betaling van de investering voor de stad.

In het klassieke systeem moet de stad het geld bijeenhebben op het moment dat de werken starten; in het alternatieve systeem betaalt de stad een jaarlijkse 'beschikbaarheidsvergoeding' aan de financierende vennootschap. Al met al is het op dit ogenblik moeilijk uit te maken wat voor de stad de voordeligste procedure is.

Merkwaadige groei

Het college van burgemeester en schepenen heeft dan maar op 21 maart jl. beslist de klassieke subsidieaanvraag van vorig jaar aan te houden en terzelfdertijd ook een aanvraag in te dienen volgens het alternatieve systeem. Heimelijk hoopt onderwijsschepen Jean de Bethune, CD&V, dat de alternatieve financiering ook de wachttlijst voor de reguliere financiering zal verkorten, te meer daar de Vlaamse Regering ook daarvoor meer geld uittrekt.

Hoewel de stad zich in het verleden uit het basisonderwijs grotendeels heeft teruggetrokken, wil men toch de scholen in Kooigem en op het Kortrijkse Halenplein in stand houden. De stad zelf investeerde de voorbije jaren behoorlijk wat uit de stadskas, o.m. voor de vernieuwing van de speelplaats (2002).

De school in Kooigem kent een merkwaardige groei, vooral van kinderen uit het nabijgelegen Wallonië. Veelal gaat het om ouders die zich in Dottenijs of over de Schelde hebben gevestigd omdat de bouwgrond daar heel wat goedkoper is dan aan de Vlaamse kant van de taalgrens. Er zijn ook Franstalige ouders die hun kinderen een tweetalige opvoeding willen geven. Ook de school van bijvoorbeeld Spiere-Helkijn kent daardoor een grote bloei. Ik denk dat die onverwachte activiteit voor Kooigem mooi meegenomen is voor de leefbaarheid van het stille dorp.

Commentaren

het is het de mooist school. ik ben in een lief school en leuk en het zijn ook liefe jufen en kinderen.

Gepost door: noemie ponthieu | 08-01-09

derde weg Frank VDB kiest hier inderdaad niet voor het klassiek financieringssysteem, waarbij de belastingbetaler de projecten van de overheid financiert, noch voor een zuivere privéfinanciering, maar voor 'de derde weg', waarbij de overheid een project geleidelijk aan terugkoopt van private financierders. Kernachtig noemt men dat 'liberale oplossingen voor socialistische ideeën'.

De politieke ideologie die daar achter steekt heeft een naam, nl. het 'links-liberalisme', en een grondlegger, nl. 'John Rawls'. De politieke vertegenwoordigers ervan zijn in Frankrijk de PRG (Partie Radical de Gauche), in Nederland D66 en SLP (Sociaal-Liberale Partij), in Denemarken 'Det Radikale Venstre'. In Vlaanderen is dat sinds kort de SLP ( Sociaal-Liberale Partij - www.s-lp.be ).

Gelooft u dat niet wat ik hier allemaal schrijf, surf dan naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Vandenbroucke(politicus) en alle andere voorheen vermelde trefwoorden op Wikipedia.

Als u wel degelijk in dergelijke oplossingen gelooft, kies dan straks voor het origineel.


Gepost door: Bart | 08-01-09

De commentaren zijn gesloten.