13-04-06

Oude Leiearm wordt toeristische trekpleister in 2007

In Kortrijk zijn al geruime tijd ingrijpende werken aan de gang voor de verbreding van de Leie, die dwars door de binnenstad stroomt. Zie stukje van 21 februari 2006. Dat gaat dan over de 'nieuwe' Leie, de echte vaarweg. Maar de stad wordt ook doorkruist door de historische Leie, de tak die onder de Broeltorens doorvaart. Het eiland tussen beide Leiearmen wordt om een of andere reden Buda genoemd - inderdaad zoals in Budapest -, waarvan vooral burgemeester Stefaan De Clerck, die er woont, een 'kunsteneiland' wil maken. Ook die Leieboorden (zie reportage van zondag 22 januari 2006) worden binnenkort onder handen genomen. Het Vlaamse Gewest is bereid gevonden zijn duit in het zakje te doen.

Eind december 2004 gaf het stadsbestuur de opdracht aan de tijdelijke associatie Arcadis Gedas-JPLX-Michel Desvigne om een globaal concept uit te werken voor een heraanleg van de oevers van de Oude Leie, dus van de instroom ter hoogte van de Handelskaai tot de samenvloeiing met de Nieuwe Leie aan het Albertpark. Daaraan gekoppeld moesten de ontwerpers meteen al uitvoeringsplannen opmaken voor de heraanleg van de Broelkaai en de Verzetskaai, het stuk Oude Leie stroomopwaarts van de Broeltorens (zie foto bij inleiding).

Kalkovenbrug

De ontwerpopdracht was heel ambitieus. De boorden van de Oude Leie moeten een kwaliteitsvolle plaats worden om te wonen. De toeristische mogelijkheden van de plek moeten ten volle tot hun recht komen. Daartoe moet er een aantrekkelijke promenade komen op de oevers, met voldoende plaats voor horecaterrassen - die er nu nauwelijks zijn! - en voor evenementen. Bovenal moeten stedelingen en bezoekers meer contact krijgen met het stilaan properder wordende Leiewater; daar worden zij nu van gescheiden gehouden door veel te hoge kademuren en drommen geparkeerde auto's.

Het huiswerk van de ontwerpersassociatie is door het stadsbestuur op instemming onthaald. De hele Oude Leiearm wordt een jachthaven. De bestaande aanlegsteigertjes worden uitgebreid. Maar om de pleziervaartuigen toegang te verschaffen tot het hart van de stad, moeten eerst een paar obstakels uit de vaarweg geruimd worden. Twee recente bruggen zijn veel te laag gebouwd en doen ongewild dienst als hoogtebegrenzers.

De Kasteelbrug aan het Hospitaal was de eerste compensatie die Kortrijk kreeg voor de overlast van de Leieverbredingswerken. Aan het andere uiteinde ligt over de Oude Leie de brug die in de plaats gekomen is van de Dambrug over de Nieuwe Leie (overbodig door de bouw van de nieuwe Groeningebrug). In de volksmond en op de website van Stefaan De Clerck noemt men die brug nog altijd de Dambrug. In documenten van de stadsadministratie duikt thans de naam op: 'Kalkovenbrug'. Hoe men ze ook noemt, beide bruggen staan op veel te korte beentjes. Een pleziervaartuig van enige omvang geraakt er niet onder en kan in Kortrijk niet aanmeren. Daar komt dus verandering in.

Mirakelstraatje

De associatie Arcadis Gedas-JPLX-Michel Desvigne heeft van het stadsbestuur nog een tweede opdracht gekregen, bij wijze van uitbreiding. Zij mochten de uitvoeringsplannen opstellen voor de heraanleg van de Kapucijnenstraat en de Korte Kapucijnenstraat (het 'mirakelstraatje' in florissanter tijden) op Buda. Op basis van die plannen besliste de gemeenteraad van februari 2006 een openbare aanbesteding uit te schrijven. Die aanbesteding vond plaats op 22 februari, maar is mislukt. Het bestek was niet duidelijk genoeg over het gebruik van arduin en graniet als bestratingsmateriaal. Liever dan het risico te lopen in verschillende juridische procedures betrokken te worden, heeft het stadsbestuur beslist de opdracht niet toe te wijzen.

In een zekere zin komt dat goed uit. De plaatselijke horeca keek al verschrikt uit naar de wegversperringen in volle terrasseizoen. Ook de geplande De Coene-expositie op Buda liet het gevaar onbereikbaar te worden. En bovendien beschikt de stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur zelf over een voldoende voorraad graniettegels, die hier perfect kunnen aangewend worden.

Het stadsbestuur heeft derhalve beslist die werken opnieuw aan te besteden en pas te laten uitvoeren na afsluiting van de De Coene-tentoonstelling halverwege januari 2007. In datzelfde jaar worden ook de Broelkaai en de Verzetskaai aangepakt. Tegen de zomer van 2007 moeten die fasen klaar zijn.

2010

Intussen is er door de stad en W&Z (Vlaamse Gewest) een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt voor de cruciale fasen van de grote Leiewerken die nu gestart zijn. Er wordt een nieuwe einddatum naar voren geschoven: eind 2010. Ook zal men pogen de uit de hand lopende kosten te verminderen. Ooit dacht men de hele klus te kunnen klaren voor 33,9 miljoen euro. Thans stevent men af op 108,4 miljoen euro. Maar W&Z denkt met onderhandelen of heraanbesteden de prijs te kunnen drukken tot 101,5 miljoen euro.

Als Kortrijk nog meer bijkomende opties vraagt, zal de stad daarvan de helft moeten betalen. Als tegenprestatie belooft het Vlaamse Gewest dat Kortrijk in 2010 van die lastige Leiewerken af zal zijn. Een ander engagement is dat Vlaanderen mee betaalt in de ontwikkeling van de historische Leie tot waterrecreatieve zone, met inbegrip van het verhogen van beide bruggen.

Commentaren

Het verdriet van Walter Walter Maes moet een gelukkig man zijn bij het lezen van dit nieuws.

Gepost door: Bart | 13-04-06

Jachthaven En dan nog op zijn knuisteneiland!

Gepost door: Polo | 13-04-06

BUDA De naam "Buda" is inderdaad afkomstig van de Hongaarse hoofdstad Budapest. Die naam werd gevormd na de fusie van Pest (vlak land ten oosten van de Donau) met Buda (versterkte rots ten westen van de Donau) in 1873 (fusie toen ook met Obuda, de meer noordelijk gelegen oude stad, eveneens ten westen van de Donau).

Aan het Kortrijkse eiland tussen de twee Leiearmen werden tussen 1690 en 1698 door Vauban (nu verdwenen) versterkingern aangelegd. Toen Vlaanderen vanaf 1714 tot de Oostenrijkse Nederlanden ging behoren en er mensen van bij ons (o.m. soldaten) dienst deden in Hongarije (dat sinds 1697 ook tot Oostenrijk behoorde) vonden zij een zekere gelijkenis tussen de versterkingen van Buda en deze van het Kortrijks eiland waardoor de volksmond dat eiland "Buda" ging noemen. De naam "Buda-eiland" komt in de Kortrijkse stadsarchieven voor het eerst voor in 1734. De huidige Budastraat kreeg haar naam in 1795.

Terloops: dat eiland was vroeger kleiner omdat de noordelijke Leiearm vanaf de Budabrug tot vlak achter de Broeltorens liep, in de straat die nu "Dam" heet. Dat stuk van de Leie werd in 1913 gedempt nadat de noordelijke Leiearm doorgetrokken was tussen hetgeen nu de Diksmuidekaai en de IJzerkaai is.

Gepost door: Luc Debels | 13-04-06

zeer oude leie Ooit was er zelfs het plan om die arme oude Leie droog te leggen en er een parking van te maken. Aankomend prins-koning Auto heerste toen nog. (Nu weer.)
Nu. Wat het recreatieoord aan de oude Leie betreft herinner ik me wel dat ik op zowat de eerste hoorzitting van het nieuwe College (dat was in de Casino) toen ongeveer hetzelfde heb voorgesteld. Zelfs met zwembad. Ik zie schepen De Coene nog die uitlatingen noteren en betekenisvol de elleboog van de burgemeester aanstoten. Datum vergeten.
Weet u wat er nog onvergetelijk is?
Dat men dat rare schoolgebouw vlakbij de Broeltorens heeft laten bouwen. En aan de andere kant van de zijrivier de huidige burgemeester zijn tuin heeft laten uitbreiden. Precair. Ten koste van de parking op de Dam. Ja, veel histories dienen nog geschreven. Marc, tijd kost geen geld.

Gepost door: Frans Lavaert | 13-04-06

Stadsfiguur Frans,

Veel succes toegewenst als kandidaat stadsfiguur. Zie: www.stadsfiguur.be

Gepost door: Polo | 14-04-06

Stadsfiguur shortlist Maar ach ach ach, Frans is niet opgenomen in de 'shortlist'. Ook Peter Caesens is gedumpt. Disten Pulle staat er wel nog op.

Gepost door: Polo | 14-04-06

dag Marc Ook de Leieboorden langs de St-Amandstoren zijn reeds prachtig aangelegd, ik fiets er iedere dag langs, heerlijk is dat
en dan de skatebowl voor de jongeren
waar we volgende zomer ook nog eens kunnen gaan zonnen
aan Budabeach!
grts
vhikeblauw

Gepost door: vhikeblauw | 15-04-06

Budapark Met een Budapark zou ik al content zijn. Een beach hebben wij al: open zwembad Abdijkaai - heerlijk baantjes trekken tot ik scheel zie. Maar het mag wel wat opgewaardeerd worden.

Gepost door: marc | 15-04-06

EINDELIJK EEN JACHTHAVEN TE KORTRIJK ?!
Een heuse JACHTHAVEN te Kortrijk ?! Eindelijk ?
Hebben mijn blogacties toch wat opgeleverd ?
Het is om bijna niet te geloven.

Jammer van de kortzichtigheid : de bouw van twee te lage bruggen.
Afbreken ?
Kostprijs van de stommiteit ?
Zo zijn nu eenmaal politici. Eerst de waan van de dag, daarna bezinnen.

Bronnen bij W&Z vertellen mij dat het allemaal nog verre van in kannen en kruiken is. Er zal nog veel water door de Gouden Rivier stromen vooraleer de werkelijkheid zich in alle duidelijkheid aftekent.

Er zijn verkiezingen.
Het Kortrijks stadsbestuur slingert wilde plannen in het rond : eerst zien en dan geloven !
We zullen zien in 2010 of wordt het 2012 of nog later ? Of blijft het bij plannen ? Of wordt het halfslachtig ?

In elk geval zou een volwaardige jachthaven die naam waardig (waarbij ook boten te water kunnen gelaten worden, geen verlengde passantensteiger) voor het vervallen KNUISTENEILAND een toeristische troef zijn, eenmaal de artistieke charlatans verdreven zijn.

Kunnen we al dromen over :
Jachthavenmeester huist met zijn bureau in de Tacktoren !
Kortrijkse jachtclub op bovenste verdieping met uitkijk op Buda !
Kamers voor bootreizigers in Toren Tack !
Cafetaria ! Restaurant ! Bar ! Terrassen !
Paardenstallen met volwaardige sanitaire inrichting voor de watertoeristen en jachteigenaars !

De vervelendste klus wordt de heropvoeding, herscholing en herplaatsing van het heir van Buda charlatans.

Het moet lukken.

Gepost door: walter maes | 28-04-06

Jachthaven Tiens, zijn podiumkunst en pleziervaart misschien incompatibel? Ik denk niet dat je alle jachtkapiteins ervan kunt verdenken zeebonken te zijn met evenveel zin voor cultuur als de vikingen op hun snekken...

Gepost door: marc | 28-04-06

De commentaren zijn gesloten.