12-04-06

Geen wagens op stadsgazons, a.u.b.!

Het is een recent verschijnsel, maar daarom niet minder ergerlijk. Mooie stadsgazons, zoals in de Groeningelaan (foto Tine Lemaitre, 's morgensvroeg tussen 5 en 7, zondag 23 mei 2005), worden kapotgereden door chauffeurs op zoek naar een gemakkelijke parkeerplaats. De stad van zijn kant gaat op zoek naar middelen om die vandalen te stoppen.

Het steekt de ogen uit, die auto's op de zachte grasmatten van de Groeningelaan en de Leeuw van Vlaanderenlaan. Vroeger durfde bijna niemand de gazons in parken en plantsoenen te voet betreden - wat overdreven was. Maar nu doorploegen sommigen zonder gêne met hun blikken pronkstuk het kwetsbare stadsgroen. Wat voor manieren zijn dat? Weten die heren en dames wel hoeveel het aan de stad en dus aan de belastingbetaler kost om een kapotgereden gazon opnieuw in te zaaien?

Dat vandalisme ergert niet alleen de omwonenden en de voorbijgangers. Ook het stadsbestuur trekt het zich aan. Vernielingen aan openbare grasperken gaan rechtstreeks in tegen de beleidskeuze om uiterste aandacht te besteden aan de ordentelijkheid van het openbaar groen in de stad (Beleidsbrief 2001-2006, directie Leefmilieu, punt 3.3: meer, beter en beter onderhouden groen). Voor 2006 komt daar nog iets bij: Kortrijk heeft zich ingeschreven voor de Europese wedstrijd Entente Florale. Het zal ons niet weinig punten kosten als de juryleden geconfronteerd worden met kale en in slierten gereden gazons. 

Diverse onderdelen van de stadsdiensten schoten in gang na klachten van buurtbewoners. De directie Leefmilieu maakte een nota "Sluikparkeren en manoeuvreren in parken, groenzones en bermen". De verkeerscommissies, de directie Mobiliteit en Infrastructuur en de directie Communicatie en Recht onderzochten de mogelijkheden om de vandalen op vier wielen lik op stuk te geven. En uiteraard kwam er ook een berekening van de budgettaire consequenties van het stelselmatig moeten ophogen van de platgereden borduren en van het herplaatsen van omvergekegelde paaltjes.

Overlasttaks

Het college van Burgemeester en Schepenen nam op basis van het dossier, samengesteld door groenschepen Philippe De Coene, sp.a, op 28 maart jl. een ferme beslissing. Waar het probleem van wagens op het gras rijst, in de Groeningelaan bijvoorbeeld, komt een experiment met stevige houten palen. Die palen kun je nu al zien op het Plein, kant Houtmarkt.

Voorts wordt gekeken hoe men die parkeervandalen doeltreffender kan aanpakken. Parkeren op stadsgras mag al lang niet. Het stedelijk politiereglement verbiedt het en maakt het strafbaar met een politiestraf. Daar wringt het schoentje enigszins. De lokale politie mag nog zoveel verbaliseren; voor het parket en de politierechter is de bestrijding van gazonvernielers niet de eerste prioriteit. Sommige mensen zonder manieren gedragen zich maar onder dreiging van boete. Hier is de kans op een boete niet zo groot.

Daarom denkt men eraan om het politiereglement aan te passen. Men zou de politiestraf op gazonparkeren vervangen door een gemeentelijke administratieve sanctie, een 'overlasttaks' in gewonemensentaal. Ter voorbereiding van die wijziging van het politiereglement vragen de stadsdiensten advies aan het Ministerie van Mobiliteit en aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Wie uitermate blij zou zijn dat het grasveld voor hun deur minder te lijden krijgt van gemotoriseerde onverlaten, zijn Tine en José, de uitbaters van de gezellige 'staminee Den Boulevard' (foto van Tine). In de warme maanden brengen zij met hun caféterras zomerse ambiance onder de bomen van de Groeningelaan. Zeg nu zelf: je zit toch ook liever op een grasmat dan op al dan niet verdroogd slijk?

Commentaren

piet paaltjes hey marc,
mercie voor de aandacht die je besteedt aan het gras probleem in onze buurt!
We doen ons best om dit mee te helpen oplossen. Ik hoop dat ik geen foto moet maken van mensen die zich toch nog op het gras "wagen" ...
en nu zaaien hé, 't is de moment!
tine van den boulevard

Gepost door: tine | 12-04-06

grasbevuilers Dag marc,
Niet alleen het terras van den boulevard ligt er verschoten bij. Ook tijdens de winter vinden wij het heel triestig om het gazon te zien aftakelen in een modderpoel! Ook onze buren zien dit als een verloedering van het stadspark! Wij proberen de grasparkeerders dan ook te sensibiliseren.
tine

Gepost door: tine | 13-04-06

GRAS DAT NOG GROEN IS Grasparkieten zijn slim, grasparkeerders zijn dom. In de wijk DE LANGE MUNTE is het niet anders...leerkrachten van het MPI parkeren graag op het gras, sommige bewoners doen dat ook in de dienstwegen...Vanavond was er nog een QUAD ( moter met 4 wielen) die door de dienstwegen raasde aan zeer hoge snelheid en juist...door de beplanting!
Afpakken dat speelgoed!

Gepost door: Geert Verbeke | 07-06-06

gras hmmm ik heb zo mijn bedenkingen bij het terras
ik passeer bina dagelijk ik moet zeggen dat waar het terras zelf geplaats is er ook wienig tot geen gras meer staat

het is natuuurlijk plezant daar op het terras zitten maar dat moet er ook wel gras staan onder de tafels
ik ben voor een gezellig terras maar niet ten kost van het gras

p.s ik zet daar mijn auto zeker niet want ienamd die slim zet zijn auto daar niet want niets is slecht dan een auto op gras zetten
te veel schadelijk zuren gras en metaal gaan niet goed samen

Gepost door: bv | 29-08-06

het zingende gras Zeg Geert, plaats eens uw zingende klankschalen in de beplanting van de dienstwegen! Misschien zullen ze een nieuw geluid produceren als er nog eens een quad voorbijraast.

Gepost door: Adelbert | 29-08-06

klankschalen versus Quads De achtbare Nostramus zegt dat een lobotomie soms betere resultaten geeft inzake het verdrijven van gemotoriseerde oenen. Overigens zijn mijn boeken nog altijd te koop kwestie van een en ander juister in te schatten.

Gepost door: Geert | 01-09-06

klankschalen Ik bedoelde het niet om die gemotorizeerde oenen te verdrijven maar om nieuwe klanken te bekomen!!! Als je nog boeken over hebt, kun je die kwijt in de ABIB van Peter Arthur Caesens. Trouwens, de Taalgrenswedstrijd(zie: zondag 30 juli) is nog altijd lopende, nog steeds geen winnaar! Zou Minister-President Leterme toch gelijk hebben met zijn uitspraak over de franstaligen?

Gepost door: Adelbert | 01-09-06

De commentaren zijn gesloten.