11-04-06

Kortrijk wil groene stroom bij aanbesteding elektriciteit voor de stad

Op een zomerdag in 1980 stond ik ooit uren in de blakende zon aan de grenspost van Givet. De Franse gendarmes wilden ons niet binnenlaten omdat er een oversizede zonnetjessticker op de motorkap van mijn occasiewagen was geplakt. Om maar te zeggen dat ik blij ben met de beslissing van Kortrijk om voortaan 10% groene stroom te eisen van de stroomleverancier. Dat kost iets meer, maar bijlange zoveel niet als men ons wil laten geloven. Overigens is het voor de stad geen sinecure om elektriciteit aan te kopen tegen een redelijke prijs.
 
Het zit Kortrijk niet mee in zijn zoektocht naar elektriciteit. Na twee mislukte openbare aanbestedingen (in 2003 en 2004) is schepen Jean de Bethune nog altijd aan het onderhandelen met diverse producenten voor een stroomcontract voor de gebouwen van de stadsdiensten, de politiezone Vlas, het stedelijk parkeerbedrijf Parko en het OCMW van Kortrijk.
 
Intussen viel in de brievenbus van het stadhuis een aangetekend schrijven van stroomproducent SPE nv, met de niet mis te verstane mededeling dat de firma tegen nieuwjaar 2007 het contract opzegt van stroomleveringen voor de openbare verlichting. Fijntjes voegt SPE eraan toe: "Wij zullen alles in het werk stellen om bij een volgende aanbesteding opnieuw een waardige medespeler te zijn". Tegen een heel wat hogere prijs natuurlijk.
 
Afgrijselijk dure offertes
 
De elektriciteitsprijzen zijn al geruime tijd aan een steile klim bezig. Het stadsbestuur viel al twee keer achterover van de afgrijselijk dure offertes. Bij een eerste poging tot aanbesteding in 2003 lag de beste prijs (1.509.762,08 euro, een combinatie van de beste prijzen voor de in 4 delen gesplitste bestelling) al 21% hoger dan de raming. Het onderdeel openbare verlichting kostte zelfs 52,15% duurder dan geraamd!
 
De gemeenteraad besloot daarop een nieuwe poging te wagen, onder begeleiding van GEDIS, een adviesbureau van de gemengde distributie-intercommunales waarin Electrabel een stevige vinger in de pap heeft. Op het bestek dat GEDIS opmaakte, kwamen 2 stroomproducenten af: Electrabel (uiteraard), de grootste, en SPE, de tweede grootste producent van ons land. SPE was vroeger volledig in handen van de zuivere intercommunales (zoals de West-Vlaamse WVEM), en is thans voor meer dan de helft verkocht aan Europese reuzen zoals Gaz de France en Centrica (Brits).
 
De openbare aanbesteding van 7 april 2004 liep uit op een halve sisser. SPE kreeg tegen zijn relatief gunstige prijs het lot 'openbare verlichting' toegewezen (252.798,34 euro). Voor de andere loten, de stroom voor de gebouwen van stad en consoorten, werd de opdracht niet toegewezen. De gemeenteraad gaf schepen de Bethune de kans om met informele onderhandelingen op zoek te gaan naar betere prijzen. Klein detail: zijn vader was geruime tijd voorzitter van SPE. Die onderhandelingen zijn nog niet tot een goed einde gebracht.
 
Aangezien er dan toch een aanbesteding moet uitgeschreven worden voor de openbare verlichting, kan het geen kwaad om in dezelfde moeite ook de stroom voor de gebouwen in die aanbesteding mee te pakken. Misschien kan een grotere bestelling wat lagere prijzen opbrengen. Daarom heeft de gemeenteraad gisteren op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist het totale pakket aan te besteden. Ook die procedure wordt weer begeleid door GEDIS.
 
Intussen sluit men een contract op basis van de door schepen de Bethune gevoerde onderhandelingen niet uit. Voor de elektriciteit voor de gebouwen gaan beide procedures, de onderhandelingen en de openbare aanbesteding, dus tegelijkertijd door. Voor het lot openbare verlichting geldt alleen de aanbesteding. Ingewikkeld allemaal, maar de heksenketel van de energiemarkt vergt heksentoeren.
 
Stijging van de energieprijzen
 
De stijging van de elektriciteitsprijzen voor de stad is het gevolg van twee ontwikkelingen. Vooreerst is er de algemene stijging van de energieprijzen. De stroomcentrales, voor zover het geen atoomcentrales zijn, werken met gas en olie. Met de slinkende reserves en de aanhoudende onrust in het nabije oosten blijven de prijzen van de primaire energie maar opgaan. De kosten die we ooit gaan hebben bij de behandeling van het eeuwig gevaarlijke nucleaire afval, zijn niet te voorspellen, maar dat is een andere discussie.
 
Een andere oorzaak is dat de steden en gemeenten sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt geen voorkeurbehandeling meer kunnen krijgen. Maar daarover niet getreurd, want de aanzienlijke kortingen van vroeger werden doorgerekend aan de gewone stroomconsumenten, de gezinnen.
 
Inmiddels kan men zich afvragen of wij in 2003 niet beter hadden toegehapt tegen de geboden prijzen. Op dat moment was 1,5 miljoen euro een onvoorstelbare prijs. Voor de nieuwe aanbesteding is er een raming van niet minder dan 2 miljoen euro! Maar ik denk dat een contract gesloten tegen de toenmalige voorwaarden nu ook al op de helling zou staan.
 
Lachende zonnetje
 
In de marge van dit dossier was er in het stadhuis een korte maar vinnige discussie over het aandeel groene stroom in het aan te kopen pakket. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen: dus geen kernenergie of stroom uit olie-, gas- of steenkoolgestookte centrales, wel uit windmolens, zonne-energie en waterkrachtcentrales. Wettelijk gezien moet de stad elk jaar een beetje meer groene energie aankopen: van 3% in 2006 tot 5,25% in 2009. Maar GEDIS, die het bestek voor de aanbesteding opstelt, geeft ook de optie van onmiddellijk 10%.
 
Nu moet je weten dat groene energie in ons land vooral een zaak is van SPE, met haar dochterbedrijf Citypower. SPE heeft alle stroomturbines bij de Belgische stuwdammen en maakt ook werk van windmolens en milieuvriendelijke centrales. De SPE-centrale in Harelbeke (vroeger van WVEM) produceert bijvoorbeeld stroom uit biodiesel (koolzaadolie). SPE heeft dus een structureel voordeel bij de keuze voor 10 % groene energie.
 
GEDIS waarschuwt de gemeenten dat groene energie 5 tot 10% duurder kost dan de klassieke stroom. Dat zou, volgens adviseur GEDIS, een jaarlijkse meerkost zijn van 50.000 à 100.000 euro. Het is mogelijk dat dit de consequentie zou zijn als men die groene stroom bij Electrabel moet aankopen. Maar navraag bij andere steden, zoals Leuven, toont evenwel aan dat groene energie nauwelijks 7.000 euro duurder is.
 
Dat is een te verwaarlozen meerkost voor een stad, die toch een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Groene energie heeft opvallende voordelen. De fossiele energievoorraden in de wereld worden er niet voor aangesproken. De komende generaties worden niet opgezadeld met vreselijk gevaarlijke hopen kernafval. En er worden geen extra broeikasgassen de lucht ingestuurd.
 

Over groene stroom:http://www.tegenstroom.nl/node/309: WISE heeft het copyright van het lachende zonnetje. De belangrijkste elektriciteitsproducenten:  www.electrabel.be en www.spe.be. Bij de aanbesteding van 2003 staken ook www.nuon.be en www.luminus.be prijs in.

Commentaren

Elektriek in de lucht Spijtig dat de SP.A niet meer in de oppositie zit in Kortrijk.
Dan was de behandeling van het agendapunt aanbesteding aankoop elektriciteit in de gemeenteraad van gisteren niet zo ellendig geweest.
Er zijn zoveel zaken totaal onbegrijelijk in dit dossier.
Stad doet een openbare aanbesteding en werkt tegelijk onderhands.
Verkeerde ramingen. Men zegt dat ook energie wordt aangekocht voor de politiezone terwijl Kuurne als onderhandelaar is aangeduid voor de levering van elektriciteit in zijn politiepost. Enzovoort.

Gepost door: Frans Lavaert | 11-04-06

De commentaren zijn gesloten.