10-04-06

Gratis bussen van en naar de campussen

Universiteits- en hogeschoolstudenten toeren in Groot-Kortrijk gratis met de bus. Daartoe krijgen ze een 'studentenpas Stad Kortrijk', waarvoor De Lijn slechts de kostprijs aanrekent die elk voor de helft betaald wordt door Stad Kortrijk en de betrokken inrichtingen voor hoger onderwijs. Voor 2007 moet men uitkijken naar een nieuwe (duurdere) overeenkomst. Maar ik denk dat het de moeite waard is om voort te doen.

Al in juni 2001 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed tussen Kortrijk, de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de Kulak, de Katho en de Hogeschool West-Vlaanderen om gratis busvervoer te kunnen aanbieden aan de studenten. De overeenkomst werd elk academiejaar stilzwijgend verlengd. Het bleek een waar succes. In 2003 waren die studentenpassen goed voor 298.598 ritjes en in 2004 zelfs voor 324.258. Stel je voor dat al die kilometers per personenwagen werden afgelegd!

Eventjes werd gevreesd dat De Lijn het contract niet zou willen verlengen voor het academiejaar 2006-2007. Sinds 2001 heeft de vervoersmaatschappij de prijs voor stad en onderwijsinstellingen nog niet verhoogd. Bovendien vraagt De Lijn dat er overgeschakeld wordt op een van de standaardformules voor derdebetalerssystemen. Dat zou betekenen dat het niet meer mogelijk wordt enkel studenten gratis te laten meerijden.

Maar uiteindelijk leverden onderhandelingen een compromis op. Het contract wordt nog voor een keertje verlengd, zonder prijsverhoging en volgens de bestaande formule. Maar in de loop van het jaar moet een nieuwe overeenkomst uitgewerkt worden.

Het ziet er dus naar uit dat die gratis studentenpassen volgend jaar wat meer zullen kosten aan de stad. Sinds 2001 maakt Kortrijk daarvoor jaarlijks een budget vrij van 50.000 euro (hoewel er eerst maar 1,5 miljoen frank vooropgesteld werd). Maar, naar mijn bescheiden mening, is die uitgave het waard, en het succes van het initiatief ondersteunt die stelling.

Een van de vereisten van een moderne stad is een goed functionerend openbaar vervoer. Een echte stad heeft een of andere metrobediening; een plattelandsgemeente heeft een belbus. Aan die vereiste beantwoordt Kortrijk, ondanks heel wat recente inspanningen, nog altijd niet. Je krijgt de Kortrijkzanen met geen stokken op de bus. Daardoor is het financieel niet verantwoord om het buslijnennet nog fijnmaziger te maken. En het niet optimale bussenaanbod is dan weer een reden voor de Kortrijkzanen om toch maar liever de eigen wagen te nemen - en de stad te verpesten.

Goed overwogen promotieacties zoals de studentenpas kunnen een aantal Kortrijkzanen helpen om hun schrik voor het openbaar vervoer te overwinnen. Maar zijn de studenten daarvoor wel het beste publiek? De meesten verblijven maar enkele jaren in de stad en zwermen uit als ze hun diploma op zak hebben.

Daarom herhaal ik mijn voorstel om die gratis passen uit te breiden naar alle schoolgaande jongeren zodra ze in het middelbaar zitten. Op die manier kunnen wij generatie na generatie laten kennismaken met het gemak en de voordelen van het openbaar vervoer in de stad. Ik ben ervan overtuigd dat het busvervoer na enkele jaren zal floreren als nooit tevoren. Uiteraard zal dat behoorlijk meer kosten dan de 50.000 euro die er nu voor uitgetrokken worden. Maar het is een doeltreffende investering in de leefbaarheid en het stedelijke karakter van Kortrijk.

De commentaren zijn gesloten.