06-04-06

Kortrijk kuist! Tournée générale!

Het is een illusie dat de strijd tegen het zwerfvuil ooit definitief kan gewonnen worden. Dat vergt een onophoudelijke inspanning van de stad. Het helpt als de bevolking een handje toesteekt. Op zaterdag 8 april krijgen de vrijwilligers een feestje op het Schouwburgplein. Maar eerst houden ze in de deelgemeenten en wijken van de stad nog een grote lenteschoonmaak. Verschillende verenigingen zetten hun schouders onder de actie. Maar iedereen mag meedoen. Wie meedoet, is welkom op de Tournée Générale. Santé!
 
Zwerfvuil geeft de stad een onfrisse aanblik. Velen ergeren zich eraan. Bij allerlei enquêtes staan zwerfvuil en hondendrollen iedere keer weer bovenaan op het lijstje van wat de mensen het meeste stoort. Bij het opruimen heb je als stad nooit gedaan; dat vergt handenvol geld en de permanente inzet van verscheidene personeelsleden.
 
Maar Kortrijk geeft zich niet gewonnen. De enthousiaste personeelsleden van de directie Leefmilieu gaan er elke dag weer tegenaan. Een gratis meldpunt onder de naam Rap & Rein (afgekeken van een wassalon uit the fifties?) is opgericht. Iedere inwoner kan er terecht voor meldingen, vragen en suggesties over de properheid in de Kortrijkse straten. Indien nodig rukt een snelle opkuisploeg uit. Bel 0800/90 80 9.
 
Maandelijks bezoekt de schepen van Leefmilieu, Philippe De Coene, sp.a, samen met buurtbewoners, de wijkagent en medewerkers van Leefmilieu een wijk voor een openbare inspectie. Intussen kent de hele stad de actie onder de naam 'Kortrijk Kuist'. De problemen waar de groep op stoot, krijgen een snelle oplossing. Gekende verzamelplaatsen van zwerfvuil worden op regelmatige basis onderhouden.
 
In de dagelijkse strijd tegen het zwerfvuil stelt de stad bijna 1.000 zwerfvuilbakjes op. Elke passant krijgt de kans om op een convenabele manier af te geraken van zijn blikje, leeg sigarettenpakje, papiertjes of koud geworden frieten. Dat kost niet meer inspanning dan het achteloos op de grond laten vallen. In Groot-Kortrijk zijn er eveneens 35 hondentoiletten om de publieke pelousen uit de shit te helpen - oei, ik vrees dat dit een stijlbreuk is.
 
Om het zwerfvuil binnen de perken te houden, is sensibilisering van het grootste belang. Het heeft zin om de mensen te overtuigen de straten en pleinen proper te houden. Hoe groter de publieke afkeuring, hoe minder vuilpoezen. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat de boodschap het beste overkomt als de mensen er zelf actief bij betrokken worden. Zo ondertekenden in september 2005 voor het vierde jaar op rij verscheidene scholen een milieucharter met de stad. In de klassen wordt actief gewerkt rond afval en milieu. Elf middelbare scholen werken mee aan de actie 'Vrijdag kuisdag'. Leerlingen ruimen geregeld het vuil op in de schoolomgeving.
 
Actie!
 
En nu, komende zaterdag 8 april, lanceert de stad de actie 'Tournée Générale'. Om 14 uur wordt er verzamelen geblazen op een twintigtal plaatsen over het hele grondgebied van Groot-Kortrijk. Tot 15.30 uur kuist men rommel op. Medewerkers van de directie Leefmilieu begeleiden de actie met raad en daad en het nodige gereedschap (tangen, handschoenen, vuilniszakken, enzovoort). Al het verzamelde vuilnis wordt afgevoerd naar het Schouwburgplein voor een publieke weging. De deelnemers worden vergast op een gezellige receptie. Om 16 uur wordt er een groepsfoto genomen van iedereen.
 
Doorlopend brengt de directie Leefmilieu op het Schouwburgplein presentaties van de stedelijke milieu-inspanningen: de actie Vuile Hoekjes, een watertentoonstelling van Stad Kortrijk, een afvaltentoonstelling van IMOG, compostdemonstraties door Kortrijkse compostmeesters. Het Orchestre international du Vetex treedt op.
 
Zoals gezegd, kan iedereen meedoen. Ondertussen hebben zich toch al een twintigtal jeugd- en sociaal-culturele verenigingen geëngageerd om met man en macht mee te doen aan de actie. De plaatsen van afspraak en andere informatie kom je te weten bij leefmilieu@kortrijk.be.
 

De commentaren zijn gesloten.