04-04-06

Na 5 jaar wordt Cité Vuylsteke afgewerkt

Vijf jaar later dan voorzien wordt Cité Vuylsteke afgewerkt. Stad Kortrijk heeft daarvoor nog wat geld liggen van het Sociaal Impulsfonds. Daarbij wordt terdege rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Cité Vuylsteke is een steegje in de Sint-Antoniusstraat, een zijstraat van de Zwevegemsestraat vol arbeiderswoningen uit de 19e eeuw. Het beluikje bestond uit een dubbele rij huisjes aan weerszijden van een koer met dallen en kasseien. Het paalt een het talud van de spoorweg Kortrijk-Gent.

Toen schepen Felix Decabooter, CVP, enkele jaren geleden het Guldenspoorfietspad aanlegde tussen de tuintjes van de Sint-Antoniusstraat en de spoorwegberm, sneuvelden alle huisjes aan de spoorwegkant. Dat was dan weer in het voordeel van de gespaarde helft van het steegje. De huisjes die met hun rug tegen de huizenrij van de Sint-Antoniusstraat staan, kregen meer asem.

Op initiatief van het buurtwerk Venning-Veemarkt beloofde het stadsbestuur het restant van het citeetje te herwaarderen. De woningen werden intussen opgekocht door het OCMW. Op de grond van de gesloopte kant werd groen ingekleed. Maar de bewoners pruimden het niet dat die groenstrook middendoor werd gesneden door een afsluiting in Ursusdraad. Ze voelden het aan alsof ze opgesloten werden.

Intussen kon het buurtwerk een verfbeurt versieren voor de gevels van de negen overblijvende woningen (2001). Sponsor was de bedrijfsorganisatie van verfproducenten IVP, die jaarlijks een sociaal project financiert onder het motto 'Kleuren om het dagelijks leven op te fleuren'.

De verdere renovatie van het steegje lag lange tijd stil omdat eerst het vervallen pand in de Sint-Antoniusstraat, een gewezen café, boven het gangetje naar de cité, moest gesloopt worden. Dat is pas dit jaar kunnen gebeuren door de dienst Facility van de stad.

De stadsdiensten zijn volop bezig aan het uitwerken van de plannen. De groenstrook tussen het fietspad aan het spoorwegtalud en het beluik wordt bij het beluik gevoegd: die verwenste afsluiting verdwijnt dus. Waar het afgebroken café stond aan de ingang van de cité, komt ook beplanting. De negen huisjes, die niet beschikken over tuin noch koer, krijgen elk een berging op de koer van de cité. Nadien wordt de koer zelf heraangelegd, waarschijnlijk helemaal met kasseien - intussen is dat toch een luxueuze verharding!.

De plannen zullen uitvoerig besproken worden met de bewoners. Voor de financiering heeft de stad nog een potje liggen van 100.000 euro. Dat geld is een overschot van het inmiddels afgeschafte Sociaal Impulsfonds (nu opgenomen in het Stedenfonds). Daaruit volgt de verplichting om de opdrachten toe te vertrouwen aan bedrijven uit de sector van de sociale tewerkstelling. Invoegbedrijven en sociale werkplaatsen zoals Clarus, De Poort en Constructief maken veel kans. Start van de werken: september 2006.

De commentaren zijn gesloten.